Іпотека чи шлях на вулицю?
 Виникають випадки, коли людина потребує значних грошових коштів, зокрема на купівлю житла чи для вкладу грошей у якусь справу. Але банки чи інші фінансові установи не можуть виділити такі кошти без забезпечення зобов’язання. Можливо навіть виникнення іпотечного зобов’язання між фізичними особами. Найширше врегулювання іпотечних відносин висвітлюється  в Законі України «Про іпотеку».
  Що ж таке  іпотека?
Іпотека -  вид  забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном,  що залишається у володінні і  користуванні  іпотекодавця, згідно  з  яким  іпотекодержатель  має  право  в  разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх  вимог  за  рахунок  предмета іпотеки.
  Що чатує на Вас?
Перш за все, Ви повинні пам’ятати, що іпотека потребує державної реєстрації! По друге,  не треба забувати, що іпотекодержатель у разі   порушення   іпотекодавцем  обов'язків,  встановлених іпотечним   договором,   має   право   вимагати дострокового  виконання  основного  зобов'язання,  а  в  разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки.
 У разі неналежного   виконання   боржником основного  зобов'язання  іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням  шляхом  звернення  стягнення  на предмет іпотеки. (ч.1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку»).
 Тому, якщо Ви зв’язані іпотечним зобов’язанням маєте слідкувати за тим, щоб не давати іпотекодержателю  приводу звернутись до суду!
Якщо виникла ситуація, що дає підстави для звернення стягнення на Ваше майно, то Ви можете зробити наступне:
так як частіше за все майно, на яке звернено стягнення виставляють на прилюдні торги, то на підставі ст. 42  Закону України «Про іпотеку» боржник вправі  до  дня продажу предмета іпотеки на прилюдних торгах виконати вимогу за основним зобов'язанням чи ту її частину, виконання якої прострочено, разом з    відшкодуванням    будь-яких витрат та збитків, завданих іпотекодержателю, включаючи судові витрати, витрати  на   оплату   винагороди   залученим   експертам (оцінювачам,   юристам),   витрати  на  підготовку  до  проведення прилюдних торгів тощо.  Таке виконання є підставою для  припинення реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.  Умови договорів, що обмежують це право боржника, є недійсними.
  Де взяти гроші?
 Завдяки конкуренції на ринку грошових послуг, виникає можливість рекредитування у інших фінансових установ. Можливо навіть знайти установу,  в якій Ви зможете знайти більш вигідні умови! Тому не впадайте у відчай! Вихід є завжди!!!  


Автор консультації: Упатов Дмитро
Дата надання консультації: 24.01.2014
Кількість переглядів: 1337
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (27): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема