При вчинення адміністративного правопорушення обов’язково складається протокол  уповноваженою на те посадовою особою. Протокол  про  адміністративне  правопорушення,  у  разі його оформлення,  складається  у  двох  екземплярах,  один  з  яких під розписку  вручається  особі,  яка притягається до адміністративної відповідальності.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

  • дата і місце його складення,
  • посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;
  • відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
  • нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
  • прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

 Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

      Пам’ятайте! Ви маєте право відмовитися від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Крім того Ви маєте  право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268  КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі. Якщо цієї відмітки немає або права не роз’яснено, Ви маєте право оскаржити дії працівника правоохоронних органів. Тому Ви маєте такі права:

  •   знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;
  •  при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
  • оскаржити постанову по справі

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи. Якщо Вам не надійшла вчасно повістка до суду,то засідання повинно бути перенесено.

ВАЖЛИВО! При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172-2 - 172-9, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 185-7, 187  Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

 Після складення протоколу справа направляється у орган,який уповноважений на розгляд цієї справи, яка розглядається протягом 15 днів. Після цього виноситься постанова, яка оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

 Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

АЛЕ!Ви маєте право її оскаржити: скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови.

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по справі про адміністративне правопорушення. Наприклад,якщо постанову виніс районний суд,то і скаргу Ви подаєте до районного суду.

В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Якщо ж Ви не встигли подати скаргу і на вас накладають адміністративне стягнення,то запам'ятайте,що не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

 Існують випадки,коли протокол не складається,що передбачено ст.258 КУпАП.

Будьте уважні та обережні!


Автор консультації: Марина Раулець
Консультація актуальна на дату: 09.09.2014
Кількість переглядів: 1251
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: адміністративне правопорушення, скарга, постанова суду, протокол, КУпАП

Коментарів нема