постера нет

Відповідно до статті 17 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ (в редакції Закону № 3597-IV від 5 грудня 2012 р.) відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону, зокрема, для здобуття освіти. У частині 8 цього Закону вказано, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються, зокрема, у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Відповідно до частини 9 право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
Згідно з частиною 10 статті 17 Закону, відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання.
У п. 82 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, зазначено, що право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.
У пункті 87 цього Положення вказано, що призовники, яким надана відстрочка, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам (за місцем власної приписки, мається на увазі) документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Ця норма закріплена і в пункті 16 статті 17 вищезазначеного Закону.
Рішення про відстрочку від призову повинно прийматися під час першого проходження призовником районної призовної комісії на підставі довідки, яка видається навчальним закладом. У цій довідці зазначається прізвище, ім'я, по батькові призовника, його дата народження, рік вступу до навчального закладу із зазначенням рівня акредитації, а також термін його закінчення (оскільки районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін навчання). Зразок такої довідки можна знайти у Додатку 17 до Положення.
Надання відстрочки від призову для продовження навчання проводиться з обов'язковим викликом призовника до районної призовної комісії. Медичний огляд призовників, придатних до військової служби, у цьому разі не проводиться. Дані про стан здоров'я таких призовників заносяться до книги протоколів засідань районної призовної комісії згідно з результатами медичного огляду під час їх приписки до призовної дільниці. Рішення районних призовних комісій про надання відстрочки від призову, зокрема для продовження навчання, приймаються на підставі документів, поданих на момент призову, заносяться до протоколів засідань районної призовної комісії та облікових карт призовників із зазначенням терміну, до якого надано відстрочку, а також підстав для її надання.
Згідно з пунктом 88 Положення рішення районних призовних комісій про надання відстрочки від призову для продовження навчання приймаються на підставі документів, поданих на момент призову, заносяться до протоколів засідань районної призовної комісії та облікових карток призовників із зазначенням терміну, до якого надано відстрочку, а також підстав для її надання. Абзац другий зазначає, що надалі щороку у вересні районні військові комісаріати перевіряють наявність документів, які підтверджують право на користування призовниками відстрочками від призову згідно із статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу. Про результати перевірки в розділі VI облікової картки призовника робляться відповідні позначки, скріплені підписом районного військового комісара.
Проте, чи можна призвати особу до армії, якщо вона своєчасно не подала довідки з місця навчання, але далі продовжує навчання?
Такий проступок є адміністративним. Відповідно до статті 210 КпАП «Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу», Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Жодного іншого покарання, окрім накладення штрафу, непередбачено.
Таким чином, студента не можна призвати до армії лише на тій підставі, що ним своєчасно не була подана довідка з місця навчання.


Автор консультації: Сергій Качечка
Консультація актуальна на дату: 04.04.2013
Кількість переглядів: 5396
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (3): 4.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: довідка про навчання, несвоєчасне подання, відстрочка

Коментарів нема