Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

       Для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” , подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст. 

         Витяг  з  Державного реєстру прав на підставі заяви мають право отримувати: 
1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа; 
2)  особа,  яка  має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа; 
3)  спадкоємець  (правонаступник  -  для юридичної особи) або уповноважена ним особа; 
4)  власник  (співвласник) квартири, житлового чи нежитлового приміщення  у багатоквартирному  будинку при створенні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку (асоціація власників житлових будинків,якщо  їй  делеговані  повноваження  з управління  неподільним  та загальним     майном     відповідного     житлового комплексу), житлово-будівельні  кооперативи  або  їх  уповноважені  особи  про суб’єктів  права  власності  на  житлові та нежитлові приміщення у такому  будинку.

       Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту  мають  право отримувати суд,  органи місцевого самоврядування,  органи внутрішніх  справ,  органи   прокуратури, органи   доходів   і   зборів,   органи   Служби  безпеки  України та інші  органи  державної  влади  (посадові  особи), якщо запит зроблено  у  зв'язку  із здійсненням ними повноважень,  визначених законом. 


      Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації та одночасно видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

      Під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. Таким документом є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.

        Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою (запитом) документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав та копії документів. Розмір плати за надання інформації з Реєстру у формі витягу становить 120 гривень.
        У разі коли заявник відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” звільнений від плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав не подається.
         Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.
Звільняються від плати:
1.суд,  органи  місцевого самоврядування,  органи внутрішніх справ,    органи    прокуратури, органи   доходів   і   зборів, органи  Служби  безпеки  України  та  інші  органи державної влади (посадові особи) - за отримання інформаційної довідки;
2.органи  державної  влади  (посадові  особи-за  надання  витягу  з  під  час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно;
3.органи  виконавчої  влади  та органи місцевого самоврядування -  за  надання  витягу під  час  проведення державної реєстрації  права  власності  держави чи територіальної громади на земельні  ділянки.

          Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.
       
        За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.

     Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:
  • із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;
  • у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).
    Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:
  • у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;
  • у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

       Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту оформляються державним реєстратором у двох примірниках.

        Орган державної реєстрації прав у день прийняття заяви (запиту) видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту в один із способів, що зазначений у заяві (запиті).

          У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви (запиту) з відміткою про їх отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання.

          Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).

    Нормативно-правові акти, що регулюють питання надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, використані у статті:


Автор консультації: Щербакова І.
Дата надання консультації: 17.12.2013
Кількість переглядів: 8731
Адреса електоронної пошти не вказана
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (11): 4.8
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: надання інформації з Державного реє

Коментарів нема