Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або  у  безготівковій формі,  у  валюті  України  або в іноземній валюті,  які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах  на визначений  строк  зберігання  або  без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до  законодавства  України та умов договору.

   Згідно з ч.2 ст. 1060 ЦК України за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника

   Відповідно до ст. 533 ЦК України грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

   Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

  Відповідно до змісту ст. ст. 526, 1058 ЦК України зобов'язання банку з повернення вкладу за договором банківського вкладу (депозиту) вважається виконаним з моменту повернення вкладу вкладнику готівкою або надання іншої реальної можливості отримати вклад та розпорядитися ним на свій розсуд (наприклад, перерахування на поточний банківський рахунок вкладника в цьому ж банку, з якого вкладник може зняти кошти чи проводити ними розрахунки з допомогою платіжної банківської картки). У випадку перерахування коштів на поточний банківський рахунок вкладника в цьому ж банку, однак не надання вкладнику можливості використання цих коштів,  зобов'язання банку з повернення вкладу не є виконаним і до банку слід застосувати відповідальність за порушення грошового зобов'язання, передбачену ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Згідно з п.1.4 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення               про порядок здійснення банками України  вкладних (депозитних) операцій з юридичними   і фізичними особами»  від 03.12.2003  N 516 залучення   банком  вкладів  (депозитів)  юридичних  і фізичних осіб підтверджується:

 • договором банківського рахунку;
 •      договором банківського вкладу (депозиту)  з  видачею  ощадної книжки;
 • договором банківського вкладу (депозиту) з  видачею  ощадного (депозитного) сертифіката;
 • договором банківського вкладу  (депозиту)  з  видачею  іншого документа,  що  підтверджує внесення грошової суми або банківських металів  і  відповідає  вимогам,  установленим   законом,   іншими нормативно-правовими   актами   у   сфері  банківської  діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

  Відповідно до п.1.6 банк   сплачує   вкладнику   суму  вкладу  (депозиту)  і нараховані за ним проценти:

     у національній   валюті,   якщо  грошові  кошти  надійшли  на

вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

     у валюті  вкладу (депозиту)якщо грошові  кошти надійшли на

вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та

в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника -

в іншій іноземній чи в національній валюті

  Це означає, що  за рішенням суду із банку також може бути стягнута сума в іноземній валюті.

Памятайте! Додержання  письмової  форми  договору  є  обов'язковою

умовою взаємовідносин між банком і вкладником.

  Договір,  укладений  з  фізичною особою,  скріплюється  печаткою  банку,  а  договір,  укладений  з юридичною особою, скріплюється печатками сторін.

     Один  примірник  договору зберігається в банку, а другий банк зобов'язаний  надати  клієнту  під  підпис.

  Будьте уважні! Іноді договором банківського вкладу передбачається, що після завершення строку банківського вкладу, банк має право переказати суму вкладу на поточний (картковий) рахунок вкладника. Таким чином, після переказу нарахованих  відсотків за вкладом припиняється.

   Умовами договору може бути передбачено право банку на продовження вкладу на новий строк, якщо вкладник не звернувся із заявою про повернення коштів. У такому разі, якщо вкладник не подав заяву про повернення вкладу вчасно, банк матиме право продовжити вклад на новий строк. І якщо вкладник наполягатиме на поверненні вкладу до спливу нового строку, банк буде вправі застосувати норми договору стосовно дострокового повернення вкладу (наприклад, нижчу процентну ставку).

   При внесенні коштів до банку витребовуйте обов’язково квитанцію.Як свідчить судова практика,  квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Але є і таке судове рішення, в якому зазначаються юридичні факти (відсутність банківських рахунків і, як наслідок, необлікування на них грошових коштів, залучених від юридичних і фізичних осіб на підставі укладеного в письмовій формі договору банківського вкладу), які необхідно кваліфікувати як невиконання банком своїх обов'язків за договором банківського вкладу.

  Банкам   забороняється   в   односторонньому  порядку змінювати   умови  укладених  договорів  банківського  рахунку  та договорів  банківського  вкладу  (депозиту),  зокрема,  зменшувати розмір  процентної  ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом.

   У  разі  невиконання  (неналежного  виконання)  банком вимоги фізичної  особи  про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ  на  переказ/заява  про  повернення коштів тощо) (далі - вимога)  банк  зобов'язаний:

прийняти вимогу шляхом проставлення на ній:  дати  отримання, підпису  уповноваженої  особи,  відбитка  штампа  банку  та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання  (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини,  дати взяття вимоги на облік,  дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених  осіб  і відбитка печатки банку; 

виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту).

  Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.

 

Судова практика

Виходячи з положень ст. 1059 ЦК України, п. 1.4. Положення, п. 2.9 глави 2 розділу IV Інструкції письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту. При цьому квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

Договір банківського вкладу є реальним, оплатним договором і вважається укладеним з моменту прийняття банком від вкладника або третьої особи на користь вкладника грошової суми (вкладу).


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 26.03.2015
Кількість переглядів: 832
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: валюта, відсотки, клієнт, договір банківського вкладу, вклад, банк, депозит

1

 1. Vasilchenko

  Hello, Marina Olexandrivna. Thank you for your great article. But I guess I have to tell you, that since 14.05.2015 art.1060 Civil code of Ukraine has such content:
  "Bank deposit agreement is concluded on the terms of the deposit on demand (deposit on demand) or a return of the deposit established by the expiry of the contract term (term deposit). The agreement may envisage a sum of money on other conditions of return.
  2. Bank deposit agreement at the request of the bank must issue a contribution or the part of there on demand of the depositor. Conditions of the deposit agreement upon request to waive the right to receive the deposit on demand is negligible.
  3. Under the contract term deposit bank is obliged to issue a bank deposit and accrued interest on this deposit from the expiry of the period specified in the contract of bank deposit."
  According to this norm bank is obliged to give a deposit after the first request of a creditor only by the deposits on demand, not by any deposits as it was before.

  Your sincerely, Yevhenii.

  0   Спам