Інтернет-магазини – короткий екскурс!


     Слід зазначити, що в останнє десятиліття спостерігається значне зростання ринку електронної комерції в Україні. Зростає кількість підприємців, що мають реальні магазини і вирішують або повністю перевести свій бізнес у мережу, або збільшити ринок збуту продукції з мінімальними витратами. Однак, інтернет-магазин є досить специфічним об’єктом, що має значні відмінності від звичайних магазинів.
     Що ж таке Інтернет-магазин?
     Інтернет-магазин — місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві чи надання послуг (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і оборудка відбуваються там же, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).
Спочатку варто зрозуміти, що собою являє інтернет-магазин. З точки зору права, інтернет-магазин є електронним каталогом, за допомогою якого покупець має змогу ознайомитись з характеристиками та ознаками товару, його ціною, зовнішнім виглядом та інше. Також, такий веб-сайт є програмним засобом, за допомогою якого покупець може здійснити замовлення товару.
      Так, говорячи юридичною мовою, інтернет-магазин являє собою публічну оферту (тобто публічну пропозицію продавця укласти договір купівлі-продажу на умовах, зазначених на сторінках сайту на момент здійснення замовлення), а покупець, оформлюючи замовлення, здійснює її акцепт (тобто приймає пропозицію укласти договір купівлі-продажу). Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу регулюється ст. 699 Цивільного кодексу України (ЦКУ); так, ч. 1 вказаної статті передбачає, що "пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору”.
Істотними умовами договору купівлі-продажу є:
        1. предмет (товар, що наявний у продавця, або буде придбаний ним у майбутньому) договору
        2. ціна.
      Окрім того, відносини покупця з інтернет-магазином регулюються також ст. 702 ЦКУ, відповідно до  якої "сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, характеристикою, каталогом тощо). Договір купівлі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не встановлене договором, - з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця, якщо інше не встановлено договором або законом.”
      Варто зазначити, що згідно ч. 3 зазначеної статті, "покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови відшкодування продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору”. Однак, слід враховувати, що дія даної норми не розповсюджується на відносини, що виникають в разі придбання покупцем товару неналежної якості, чи товару належної якості, що не підійшов покупцеві за розміром, фасоном, кольором тощо. В таких випадках діють положення Закону України "Про захист прав споживачів”.

Алгоритм створення Інтернет-магазину:
    1.) власник інтернет-магазину повинен бути зареєстрований у встановленому законом порядку, як суб’єкт господарської діяльності - як юридична особа або фізична особа-підприємець. Також у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України має бути зазначено код виду економічної діяльності 47.91, тобто "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет”.
    2.) Особа має знаходитись на обліку у Державній податковій службі України та у органі Пенсійного фонду України.
    3.) На сторінках сайту у відкритому доступі має бути зазначена інформація про суб’єкта господарської діяльності (відомості про його реєстрацію, адресу, телефон для зв’язку, банківські реквізити тощо), а також телефони та адресу управління захисту прав споживачів.
    4.) Варто також зазначити, що саме ця сфера діяльності якнайсуворіше регламентується Законом України «Про захист персональних даних»; таким чином власник інтернет-магазину повинен:
              Створити та затвердити внутрішню документацію, що регламентує порядок обробки персональних даних, визначає порядок їх зберігання, знищення та призначити осіб, відповідальних за обробку і захист баз персональних даних;
              Зареєструвати базу персональних даних покупців;
              Під час повідомлення покупцем інтернет-магазину своїх персональних даних (як правило, під час реєстрації на сайті), він має дати згоду на їх обробку;
              Повідомити покупцю:
- мету обробки його персональних даних;
- які його персональні дані будуть оброблюватись;
- строк обробки таких персональних даних.

Ваші споживацькі права
     На споживачів Інтернет послуг чи товарів, як і на споживачів інших сфер комерції поширюється і  норма Закону України "Про захист прав споживачів”.
Так, відповідно до статті 8 цього Закону «у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

     У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
    1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
    2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
      В разі придбання покупцем товару належної якості, що не підійшов йому за формою, габаритами, фасоном, кольором тощо, споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Відповідно зі ст. 702 ЦКУ, відлік такого строку починається з дня, коли товар був йому доставлений, а не з моменту його замовлення у інтернет-магазині.
Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару (ст. 9 Закону).
     Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.
Отже, інтернет-магазини можна охарактеризувати як глобальний віртуальний електронний ринок, що не має яких-небудь територіальних чи тимчасових обмежень, що дозволяє робити постійну покупку товарів і значно змінює можливості фірм у просуванні товару і місце конкурентних фірм у цьому процесі і при цьому завжди варто звертати увагу на правове регулювання кожного питання, що стосується цієї сфери суспільних відносин.


Автор консультації: Микола Пушинський
Дата надання консультації: 19.09.2013
Кількість переглядів: 2483
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (8): 3.8
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: оферта, акцепт, Інтернет-магазин

1

 1. maluita_yaroslav

  Слід наголоситу на тому, що згідно з розясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Листі від 19.11.2012 №3502-05/435/7-14 основним документом, що регламентує здійснення інтернет - торгівлі в Україні є Наказ Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. №103 "Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та поза торгівельними або офісними приміщеннями".

  Цікавими також являютсья деякі питання, повязані з поверненням товару інтернет - магазину. Так, продавець зобовязаний компенсувати у повному обсязі витрати, повязані з його поверненням. При цьому "зменшення вартості товару в наслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки товару не позбавляє права споживача на його повернення". В випадку розірвання договору і порушення строку повернення виплаченої суми грошей за продукцію, споживачу виплачується неустойка в розмірі одного відсотка від її вартості за кожен день затримки повернення коштів.

  Щодо перспективи виграшу судового спору з інтернет - магазином, то варто зазначити, що вона доволі висока. Лише в близько 14% випадків суди першої інстанції повністю відмовляли в задоволенні таких позовів. При цьому врахуйте, що середня тривалість розгляду спору в першій інстанції для такої категорії справ складає 4 - 5 місяців.

  Також, в аспекті захисту прав споживачів корисною може виявитися інформація порталу www.consumerinfo.org.ua/.

  +4   Спам