Хочете знати трохи більше інформації про наших чиновників – читайте! 
  Динамічний розвиток інформаційних технологій, глобалізація, поглиблення інформатизації світової спільноти, розширення правового регулювання у цих сферах спричинило необхідність гарантування прав та свобод та інтересів людини в інформаційно-правовій правовій сфері. Світова спільнота визнала свободу інформації одним із найважливіших елементів демократичного суспільства, важливою передумовою забезпечення належного врядування та посилення відповідальності держави перед людиною. Невід’ємною складовою свободи інформації є можливість вільного доступу до інформації про діяльність держави, та інформації, яка знаходиться у її розпорядженні. 
  Одним із найбільш визначальних кроків на шляху демократизації українського законодавства стало ухвалення фундаментального законодавчого акта – Закону України "Про доступ до публічної інформації".
  Відповідно до вищевказаного закону кожен громадянин України може отримати необхідну йому інформацію про діяльність державних органів чи органів місцевого самоврядування, наприклад: 
  «Яка заробітня плата народного депутата України?»;
  «Скільки коштів державного бюджету витрачається на утримання Президента України?»;
  «В скільки раз щорічне виділення коштів на Донецьку область переважає державне асигнування Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей разом взятих?»;
  «Скільки коштів з вашого місцевого бюджету витрачається на утримання доріг?».
  Отримати необхідну для вас інформацію про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування ви можете шляхом: 

  ознайомлення з офіційними сайтами;
  ознайомлення з брошурами відповідних суб’єктів влади;
  відвідування засідань органів влади;
  ознайомлення з відкритими архівами органів виконавчої влади;
  шляхом подання запиту.
 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» громадяни з метою отримання необхідної інформації можуть подавати до відповідного органу влади інформаційний запит, що реалізується у двох формах:  
 1. письмовій;
 2. електронній.

  Форма запиту не є строго встановлена нормативно-правовими актами, проте вона має містити ОБОВ’ЯЗКОВО: 
1) назву органу влади, до якого скеровується запит;
2) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є. З практики, особам, що готують відповіді часто необхідно попередньо зв’язатися для уточнень яка саме Вам інформація потрібна або в якій формі. Слід зазначити, що процес написання вищевказаного письмового запиту є надзвичайно спрощеним, проте, якщо ж ви живете далеко від того органу державного влади, від якого ви хочете отримати необхідно інформацію, або ж ви не хочете вкотре потрапляти у ці нагромадженні різними документами ситуації, то наступна, передбачена законодавством форма подання запиту саме для вас. Так, ви можете отримати необхідну інформацію про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом подання електронного запиту, відвідавши офіційний веб-сайт органу влади. 
  На сайті будь-якого органу влади ви обов’язково знайдете вкладку « Доступ до публічної інформації», де зможете викласти суть свого питання. Важливим для народу є і те що відповідно до закону, ви отримаєте відповідь на запит протягом 5 днів із дня його надходження до відповідної структури. 
  Досить часто при застосування даної норми на практиці ви стикнетеся з тим, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, мотивуючи та аргументуючи свої вчинки іншим нормативно-правовим актом – Законом України «Про захист персональних даних» будуть відносити затребувану вами категорію інформації до конфіденційної, таємної чи службової. Так, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
  таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
  конфіденційною визнається інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. В цьому випадку розпорядники інформації, визначені частиною першою;
  службовою інформацією визнається інформація, що становить внутрішньовідомчу кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямів діяльності установи; документам, що становлять службову таємницю присвоюється гриф «для службового користування».
  Тобто ви маєте право на отримання будь-якої інформації окрім вищезазначеної, адже відповідно до закону публічна інформація: 
 1) є відображеною та задокументованою будь-якими засобами та на будь-яких носіях;
 2) отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством;
3) яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
  Законодавством України передбачена і відповідальність у сфері відносин між суб’єктами доступу до інформації про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. Так, відповідно до ст. 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 
 1. ненадання відповіді на запит;
 2. ненадання інформації на запит;
 3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 4. надання чи оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації з обмеженим доступом;
 5. нездійснення реєстрації документів;
 6. навмисне приховування або знищення інформації чи документів;
 7. несвоєчасне надання інформації;
 8. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.
  У випадку порушення вашого права у відповідній сфері суспільних відносин, ви можете звернутися за захистом свої прав до суду, керуючись основною мірою навіть не вказаним нами законом, а Конституцією України, як нормою прямої дії, в якій закріплено право кожного на інформацію. 
  Тож маємо надію, що наша стаття допоможе вам отримати більше необхідної інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування і тим самим підвищувати свій рівень правової свідомості та утверджувати принцип представницької демократії шляхом нагляду за органами, які ми обираємо та які від імені держави виконують надзвичайно важливі і необхідні для функціонування суспільства функції!


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 16.09.2013
Кількість переглядів: 1312
Адреса електоронної пошти не вказана
Сайт, сторінка автора
Першоджерело, інші сайти перейти
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: запит, таємна інформаці, службова інформація, конфіденційна інформація, Доступ до публічної інформації

Коментарів нема