Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам  за рахунок  власних  або  залучених  коштів,  під  заставу  майна  на визначений  строк  і  під  процент  та  надання  супутніх   послуг ломбарду.

   Отримання грошей в ломбардах можна порівняти з кредитами під заставу, які видаються банками. Різниця в тому, що для отримання банківського кредиту закладене майно залишається у клієнта-боржника, а при отриманні кредиту в ломбардах клієнт передає відповідну річ останньому під заставу.

Фінансові послуги.

До фінансових послуг ломбарду належать:

     - надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

     - надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

 До  супутніх  послуг ломбарду належать:

  - оцінка    заставленого    майна   відповідно   до   чинного законодавства та/або умов договору;

    - надання   посередницьких  послуг  зі  страхування  предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

 - реалізація   заставленого   майна   відповідно  до  чинного законодавства та/або умов договору.

    Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.

     Ломбард повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, мати внутрішні правила або положення, що регламентують надання  ломбардом  фінансових та супутніх послуг,  затверджених у встановленому порядку. Тому за необхідності запросіть у працівника ломбарду пред’явити Вам відповідну документацію.

  Договір  про  надання  фінансового  кредиту  ломбардом повинен  відповідати  таким вимогам:

- найменування, місцезнаходження та реквізити - для ломбарду, прізвище,  ім'я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер, серія,  дата  видачі,  орган,  що  видав) або іншого документа, що посвідчує особу, та дані про місце проживання - для фізичних осіб;

 - предмет договору;

 - права та обов'язки сторін;

 - суму фінансового кредиту;

 - дату надання фінансового кредиту;

 - строк користування фінансовим кредитом;

 - дату повернення фінансового кредиту;

 - відповідальність сторін;

 - підстави  для  пролонгації,  припинення  дії  та розірвання договору;

 - підписи сторін.

Крім цього, у договорі повинно бути зазначено:

 - процент за користування фінансовим кредитом;

 - посилання на договір застави, що забезпечує зобов'язання за договором фінансового кредиту;

 - посилання на договір страхування предмета  застави  в  разі наявності;

- відмітка  про  ознайомлення  позичальника   з   внутрішніми  правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом.

(обов'язково знайомтесь із внутрішніми правилами перед тим, як підписати, не поспішайте, оскільки Вам повертати фінансовий кредит). 

   Договори  про  надання  фінансових  кредитів  ломбарду можуть містити й інші умови, за згодою сторін.

  Позичальник має право достроково погасити суму  наданого кредиту,  при  цьому  проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються  відповідно  до   строку   фактичного   користування фінансовим кредитом. Заборона вказаного положення є незаконною.

   В основному, у ломбарді Ви можете залишати під заставу будь-який предмет, що має назву заклад.

   Згідно з ч.2 ст. 575 ЦК України закладом є застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом - у володіння третій особі.

   Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про заставу» встановлено, що предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем (боржником) та на яке може бути звернено стягнення.

  Крім цього ст. 11 даного Закону передбачає, що заставодавцем при заставі майна може бути власник даного майна, який має право відчужувати заставлене майно на підставах, передбачених законом, а також особа, якій власник у встановленому порядку передав майно і право застави на це майно.

   Відповідно до статті 6 вищевказаного Закону встановлено, що якщо майно перебуває у спільній сумісній власності, то воно може бути передано в заставу тільки за згодою всіх співвласників, а майно, що перебуває у спільній частковій власності (частки, паї), може бути самостійним предметом застави за умови виділення його в натурі.

    Варто звернути увагу, що у   своїй   діяльності   дотримуватися  вимог  чинного законодавства, зокрема про захист прав споживачів. Так, відповідно до ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

 Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.

   Перелік несправедливих умов, закріплених у ст. 18 Закону, у договорах із споживачами не є вичерпним.

У даному випадку до таких умов можна віднести:

надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається;

установлення обов'язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням договору;

надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі.

 

Законодавство:

Розпорядження від 26.04.2005  N 3981 Про затвердження Положення  про порядок надання фінансових   послуг ломбардами

 

 


Автор консультації: Марина Раулець
Консультація актуальна на дату: 26.05.2015
Кількість переглядів: 1739
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: кредит, Ломбард, споживач, застава, проценти, фінансові послуги

Коментарів нема