Відповідно до  чинного  законодавства  моральна  шкода може полягати, зокрема:  у  приниженні  честі,  гідності,  престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я,    у порушенні права   власності   (в   тому числі інтелектуальної),  прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у  зв'язку  з  незаконним перебуванням під слідством і судом,у порушенні  нормальних   життєвих   зв'язків  через неможливість продовження  активного  громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.
     Під  немайновою  шкодою,  заподіяною  юридичній  особі, слід розуміти втрати немайнового характеру,  що  настали  у  зв'язку  з приниженням   її ділової   репутації,   посяганням   на  фірмове найменування,  товарний знак, виробничу   марку,   розголошенням комерційної  таємниці,  а  також вчиненням  дій,  спрямованих  на зниження  престижу  чи  підрив  довіри до її діяльності.

    Відповідно до ст. 137 ЦПК у позовній заяві  про відшкодування моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її  заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.
 Відповідно до ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України 
    Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Ці дані встановлюються такими засобами :
•    Поясненнями сторін і третіх осіб;
•    Показаннями свідків;
•    Письмовими доказами;
•    Висновками експертів.
    Письмові докази у справах про компенсацію моральної шкоди , як правило підтверджується наявністю негативних наслідків які виникли у зв’язку з перенесеними емоційно-вольовими переживаннями ( це може бути витяг з історії хвороби).
    При доведенні до відома суду доказів у кожному випадку треба надавати пояснення щодо причинно -наслідкового зв’язку з фактом заподіяння моральної шкоди.
Відповідно  до    загальних     підстав     цивільно-правової відповідальності  обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди  підлягають:  наявність 
такої  шкоди,  протиправність  діяння  її  заподіювача,наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним  діянням  заподіювача та  вини останнього  в  її  заподіянні.  Зокрема, необхідно з'ясувати,  чим   підтверджується   факт   заподіяння   позивачеві моральних  чи  фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні,  в якій  грошовій  сумі  чи  в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при  цьому  виходить,  а  також інші  обставини,  що  мають  значення для вирішення спору.
    Особа (фізична чи юридична) звільняється від відповідальності по відшкодуванню   моральної  шкоди,  якщо  доведе,  що  остання  заподіяна  не  з її вини.
    Розмір  відшкодування  моральної  (немайнової)  шкоди   визначається  залежно  від  характеру  та  обсягу страждань (фізичних, душевних,  психічних  тощо),  яких   зазнала   особа,   характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.  Зокрема,  враховуються стан  здоров'я потерпілого,  тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках,  ступінь зниження престижу,  ділової репутації,  час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, добровільне -  за  власною  ініціативою  чи  за   зверненням   потерпілого   - спростування  інформації редакцією засобу масової інформації
     У випадках,   коли   межі   відшкодування   моральної шкоди визначаються  у  кратному  співвідношенні  з  мінімальним розміром 
заробітної плати чи неоподатковуваним мінімумом доходів  громадян, береться до уваги той розмір мінімальної  заробітної  плати  чи   неоподатковуваного   мінімуму доходів громадян, що діють на час розгляду справи.
    На осіб,    які    заподіяли    моральну    шкоду  спільно (взаємопов'язаними, сукупними  діями або діями з єдиним наміром), відповідно  до  статей  174,  451  Цивільного кодексу України  покладається солідарна відповідальність по її відшкодуванню.
     При заподіянні  особі  моральної  шкоди,  обов'язок   по   її відшкодуванню  покладається на винних осіб незалежно від того, чи була заподіяна потерпілому майнова шкода та чи відшкодована вона.
     Відповідно до ст.454 Цивільного кодексу України розмір  відшкодування моральної  шкоди  може бути зменшений судом з урахуванням ступеня вини заподіювача і потерпілого  та  майнового  стану  відповідача (громадянина). 

 

 

 


Автор консультації: Дорощенко Катерина
Консультація актуальна на дату: 04.05.2015
Кількість переглядів: 655
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: докази, моральна шкода, позов, відшкодування

Коментарів нема