Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору (  ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» )

Якщо вам не надали інформації про товар або послуги,які ви придбали, то ви маєте право:

 - розірвати договір і вимагати відшкодування завданих  збитків;

- вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації;

(якщо інформацію в  цей строк не буде надано,  то ви  маєте право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків)


Якщо вам заподіяно шкоду життю, здоров'ю або майну,то ви маєте право пред'явити продавцю   вимоги, передбачені законом, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором. (ч.7  ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» ).

( п.12 ПЛЕНУМу ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ   Постанови N 5 від 12.04.96 « Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів»).

Як зазначає Верховний Суд України: суд має виходити з припущення,  що споживач не має спеціальних  знань  про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг).

Розміщення ціни є теж важливою інформацією,що досить часто може ігноруватися виробниками.

  Якщо біля якоїсь продукції не зазначена ціна,що є обов’язком продавця,то це є правопорушенням.

Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї продукції. (ч.3  ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» ).

Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання відповідної продукції.

Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар.

Виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї до відповідності.


Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

Захист прав споживачів здійснюється  Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів ( Указ  Президента України « Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів»). 

Захист прав споживачів здійснюється також громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями  споживачів). 

 Судова практика демонструє,що об’єднання споживачів  має право захищати у суді права споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів).

Право на інформацію передбачає ст. 5 Закону України «Про інформацію»

кожен  має  право на інформацію,  що передбачає можливість  вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації,   необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  і законних інтересів  

Отже, вимагайте тільки справжньої інформації і якісного товару!
Автор консультації: Марина Раулець
Консультація актуальна на дату: 26.02.2014
Кількість переглядів: 1468
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (3): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: реклама, Ціна, споживач, інформація, об'єднання споживачів, продавець

Коментарів нема