На сьогоднішній день  торгово-економічний сфера діяльності приватних суб’єктів чи навіть державних інститутів є дуже є досить нестабільної. Економічні зв’язки обігу грошових коштів, їх наявність у будь якому закутку економічного життя зумовлює «ефект доміно», коли при руйнації одного економічного інституту тягне за собою деструктивні зв’язки інших.

    Вказане явище має найбільш впливове значення на банківську діяльність загалом. Так, досить часто можна почути про те, що банк визнано неплатоспроможним чи банк ліквідований. Як це розуміти?  

  Так, відповідно до ст. 77 Закону України «Про банки та банківську діяльність»  банк може бути ліквідований:

    1) за рішенням власників банку; 
     2) у разі відкликання Національним банком України банківської  ліцензії   з   власної   ініціативи   або   за  пропозицією  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

   Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» п.8, ч.1, ст.2: неплатоспроможний банк - банк, щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України "Про банки і банківську діяльність".

   Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ліквідація банку  - процедура припинення функціонування банку  як  юридичної  особи відповідно до положень цього Закону та Закону України   "Про   систему   гарантування   вкладів  фізичних  осіб".

   Відповідно до статті 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність»  Національний  банк  України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення   банку   до   категорії   проблемних   за  умови  його відповідності хоча б одному з таких критеріїв:

    1)        банк  протягом  звітного місяця допустив зменшення на 5 і  більше відсотків:    щоденного  розміру регулятивного капіталу нижче встановленого нормативно-правовими    актами    Національного    банку   України мінімального розміру регулятивного капіталу - п’ять і більше разів та/або значення  нормативу  достатності (адекватності) регулятивного капіталу    нижче    встановленого   нормативно-правовими   актами Національного  банку України нормативного значення цього нормативу - два і більше разів;

     2)       банк  не  виконав  вимогу вкладника або іншого кредитора, строк  якої  настав  п’ять  і  більше  робочих  днів  тому, та/або встановлено   факти   невідображення   в   бухгалтерському  обліку документів клієнтів банку, що не виконані у строк з вини банку;  

    3)      системне  порушення  банком  законодавства,  що  регулює питання  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

      4)      банк  протягом  звітного місяця допустив зменшення на 5 і більше  відсотків  значення хоча б одного з нормативів ліквідності нижче     мінімальних     нормативних     значень,    встановлених нормативно-правовими   актами   Національного  банку  України,  що розраховуються:   за щоденними розрахунками - п’ять і більше разів; щодекади - два і більше разів;

    4-1)     обсяг  негативно  класифікованих  активів  банку  (крім  санаційного)  становить  40  відсотків  і  більше  загальної  суми активів,  за  якими  має  оцінюватися  ризик та формуватися резерв  згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;

     5)           систематичне  незабезпечення  ефективності функціонування та/або   адекватності  системи  управління  ризиками,  що  створює  загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

             Національний   банк   України  має  право  віднести  банк  до категорії     проблемних     з     інших    підстав,    визначених  нормативно-правовими актами Національного банку України.

           Рішення  Національного  банку України про віднесення банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

      Національний  банк  України  має право заборонити проблемному банку   використовувати  для  розрахунків  прямі  кореспондентські рахунки   та/або   вимагати   від   проблемного  банку  проведення розрахунків   виключно   через   консолідований  кореспондентський рахунок.

        Проблемний  банк  у  строк  до 180 днів зобов’язаний привести свою  діяльність у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.     Проблемний  банк зобов’язаний у строк до семи днів повідомити  Національний  банк  України  про заходи, які він вживатиме з метою приведення   своєї   діяльності   у   відповідність   із  вимогами законодавства,   та   на   вимогу   Національного   банку  України повідомляти його про хід виконання цих заходів.

       Національний  банк України протягом 180 днів з дня віднесення банку  до  категорії  проблемних  має  право  прийняти рішення про визнання  діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

     Національний  банк  України зобов’язаний не пізніше ніж через  180  днів  з дня віднесення банку до категорії проблемних прийняти рішення   про  визнання  діяльності  банку  такою,  що  відповідає законодавству,    або    про   віднесення   банку   до   категорії неплатоспроможних.

   Національний  банк  України зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі:

                   1)        неприведення  банком  своєї діяльності у відповідність із вимогами  законодавства,  у  тому  числі нормативно-правових актів Національного  банку  України,  після віднесення його до категорії проблемних,  але не пізніше ніж через 180 днів з дня визнання його проблемним;

     2)  зменшення  розміру  регулятивного капіталу або нормативів капіталу   банку   до   однієї  третини  від  мінімального рівня, встановленого    законом    та/або   нормативно-правовими  актами Національного банку України;

                   3)  невиконання  банком протягом 10 робочих днів поспіль 10 і більше  відсотків  своїх  зобов’язань  перед вкладниками та іншими кредиторами;

           4)   одноразове   грубе  або  систематичне  порушення  банком законодавства  у  сфері готівкового обігу, запобігання та протидії легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що створює загрозу інтересам вкладників чи нших кредиторів банку.

     Національний  банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття    рішення    про    віднесення   банку   до   категорії неплатоспроможних,  повідомляє  про  це  рішення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб для вжиття ним заходів, передбачених Законом України   "Про   систему   гарантування   вкладів  фізичних  осіб".

     Національний  банк  України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація,  крім отримання звітності в установленому Національним банком України порядку.

     Банківський нагляд за перехідним банком, створеним відповідно до  частини вісімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів  фізичних  осіб" здійснюється Національним    банком України у   порядку, встановленому  нормативно-правовим актами Національного банку України.

     Національний  банк  України  поновлює  банківський  нагляд з банком   у  день  отримання  рішення  Фонду  гарантування  вкладів фізичних   осіб   про   припинення   повноважень   куратора  Фонду гарантування   вкладів  фізичних  осіб  у  зв’язку  з  приведенням діяльності   банку   у   відповідність  із  вимогами  банківського законодавства  України  щодо  дотримання  нормативів  капіталу  та ліквідності.


Автор консультації: Пушинський Микола Васильович
Дата надання консультації: 01.10.2014
Кількість переглядів: 1832
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: ліквідація банку, неплатоспроможність банку, банківська діяльність, банк, НБУ

2

 1. mykola2013pushinsky

  Відповідно банк ліквідатор, призначений ліквідаційною комісією зобовязується взяти на себе обовязки щодо погашення боргів перед вкладниками банку. Відповідно до законодавства створюються черги щодо виплати таких коштів. Особа, яка має на руках позитивне рішення суду отримує невиплачені кошти на загальних підставах.
  Якщо ж існує спір (судове провадження) протягом виплати коштів банком ліквідатором, то особа переміщується по низхідній ланці черг, і виплачується у тій черзі, коли буде отримано рішення суду!

  0   Спам
 2. Stalls

  Цікаво було б дізнатися наслідки визнання банку неплатежеспроможним для осіб, що мають спірний кредит у такому банку, (спірний - тобто відносно якого існує судовий спір, або є судове рішення)...

  0