Теперішнє соціальне, політичне, економічне становище української держави та її участь у геополітичних операціях вимагають від української влади рішучих та правильних дій як на шляху демократизації  суспільного життя українського соціуму так і на шляху удосконалення регулювання ряду проблематичних аспектів  законодавства держави.

     Протягом досить значного часу розвитку незалежної української держави склалася досить сумна практика, повязана з одного боку прогалинами як в національному законодавстві, так і в міжнародних нормах, а з іншого боку – специфічною пострадянською ментальністю!

         Одна з таких проблем – закриті дані про кінцевого вигодонабувача за будь-якою комерційною операцією. Особливо актуальне це питання в аспекті, коли на території України вчиняються певні цивільно-правові чи господарські правовідносини, що мають комерційний характер, а остання дія, тобто передання всіх коштів чи майна відбуваються за кордоном, наприклад в офшорній зоні, де таке майно чи кошти звільняються від оподаткування, і взагалі держава втрачає контроль за можливістю притягнення до відповідальності такого «кінцевого вигодонабувача», оскільки на початковій стадії не було інформації про такого.

       Одним із важливих кроків на цьому шляху за останній час стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів України» від 14.10.2014 року.

Вказаний Закон НАБИРАЄ ЧИННІСТЬ 25 листопада 2014 року.

      Відповідно до вказаного нормативно-правового акту підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

    Термін "кінцевий вигодоодержувач" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

    У вказаномі Законі під «кінцевим вигодонабувачем» розуміється особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.

Так, кінцевий вигодоодержувач юридичної особи - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

 

        Відповідно до прийнятого акту, тепер до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається:

1. інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб та містить такі дані про зазначених фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

2. інформація про кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Зазначена інформація не включається до реєстраційної картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій".  

     При цьому фізичною особою - кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права".

 

      Згадувалося про категорію публічних осіб, на яких теж покладається обовязок зазначення кінцевого вигодонабувача у операціях державно-комерційного характеру. Відповідно до Закону України «Про запобіганню та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» публічні діячі - національні публічні діячі, іноземні публічні діячі, діячі, що виконують значні функції в міжнародній організації, а також їх пов'язані особи.

    Національними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перший заступник міністра, заступник міністра, інші керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники; Голова та члени Центральної виборчої комісії; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; Голова та судді Конституційного суду України, Голова та судді Верховного Суду України, голови та судді вищих спеціалізованих судів, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради юстиції; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; державні службовці, посади яких віднесені до першої та другої категорій посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади та прирівняні до них, прокурори областей та прирівняні до них, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники статутних органів політичних партій; члени центральних статутних органів політичних партій.

    Іноземними публічними діячами є фізичні особи, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах; керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; посадові особи політичних партій.

     Діячами, що виконують значні функції в міжнародній організації є посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років в них керівні посади, а саме: директори, голови правлінь або їх заступники, або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні в міжнародних організаціях, у тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.

 

   Отже вказаний Закон повинен зробити відкритим механізм визначення «кінцевого вигодонабувача» за комерційними операціями грошей чи майна і фактично зробити неможливим вихід коштів за межі України на незаконній підставі. І маємо надію, що надалі не знайдеться інших ходів незаконного виходу коштів за межі території України та проти її інтересів.


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 02.11.2014
Кількість переглядів: 931
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: юридичні особи, кінцевий вигодонабувач, офшори, легалізація коштів, підприємства, публічний діяч, тероризм

Коментарів нема