постера нет

Податкові пільги ґрунтуються  на поверненні платникам частини затрачених коштів.  Згідно з положеннями Податкового кодексу особам, які навчаються на контрактній формі може надаватися податкова  знижка, тобто, документально  підтверджена   сума (вартість)  витрат  платника  податку  у  зв'язку  з придбанням товарів (робіт,  послуг) на  яку  дозволяється зменшення  його  загального   річного   оподатковуваного   доходу, одержаного за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати. Тобто держава, повертає суму податку з доходу фізичних осіб, стягнутого з вартості коштів затрачених на оплату навчання у ВНЗ.

Однак існують певні обмеження права на отримання цієї знижки:

1.      Податкову знижку може отримати лише особа, яка навчається у ВНЗ, а якщо вона не працює, то її родичі лише першого ступеня спорідненості, а саме: її батьки,  чоловік або  дружина,  діти,  у тому числі усиновлені;

2.      Податковою знижкою може користуватися виключно резидент;

3.      Загальна сума податкової знижки, нарахована платникові податку у звітному  податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст.164 Податкового Кодексу(а саме: нарахована сума зарплати за 2011 р., зменшена на суму сплаченого з неї єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на суму застосованої податкової соці­альної пільги (за її наявності);

4.      Якщо платник податку не скористався у 2012 р. правом на нарахування податкової;

5.      Знижки за наслідками звітного 2011 податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься;

6.      Правом на податкову знижку не можуть скористатися самозайняті особи, зокрема суб'єкти підприєм­ницької діяльності та особи, що про­вадять незалежну професійну діяль­ність по доходах від такої діяльності;

7.      Крім того, податкову знижку не можуть одержувати військовослужбовці, які одержують не заробітну плату, а грошове утримання.


Документи необхідні для отримання податкової знижки:

1.      Копію договору з навчальним закладом про платне отримання середньої професійної або вищої освіти.

2.      Копії платіжних документів (квитанції, платіжні доручення та інше), які підтверджують сплату за навчання на користь закладів освіти у 2011 році.

3.       Паспорт та копію довідки про присвоєння номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) для  фізичних  осіб,  які  через  свої релігійні  переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової  картки платника податків  та  повідомили  про  це відповідний  орган  державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4.      Довідку про склад сім’ї  або свідоцтво про народження у випадку, якщо Декларацію подають батьки або один із подружжя.

5.      Довідку з навчального закладу про те, з якого і по який період у 2011 році навчалася особа та вартість такого навчання у 2011 році.

6.      Довідка особи, яка подає Декларацію, з місця роботи про нараховану зарплату та утриманий податок з доходів фізичних осіб за звітний рік.


Алгоритм проведення перерахунку щодо визначення суми ПДФО для повернення в зв'язку з поданням декларації на отримання податкової знижки

 Визначення:

ЗП - дохід у вигляді нарахованої (отриманої) заробітної плати;

Б - база оподаткування податком на доходи фізичних осіб (р.10 додатка 8 податкової декларації), яка визначається шляхом зменшення річної суми отриманої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску (ЄСВ) та податкової соціальної пільги (ПСП) з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу ІV Податкового кодексу України, Б = ЗП - ЄСВ - ПСП;

C - ставка податку на доходи фізичних осіб відповідно до п. 167.1 розділу ІV Податкового кодексу України;

П - річна сума податку на доходи фізичних осіб, утримана з одержаних фізичною особою доходів у вигляді заробітної плати, П = С х Б, як наслідок, С = П / Б;

В - сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки;

ПЗ - сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована за результатами проведення перерахунку в зв'язку з поданням декларації на отримання податкової знижки.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку, визначається за формулою :

ПЗ = П - (( Б - В ) х С). (1)


Приклад:

Заробітна плата (ЗП) за рік - 108000 грн. ПДФО (П) за рік (ставка 15%) - 15616,8 грн. ЄСВ за рік - 3888 грн. ПСП за рік - 0 грн. Сума витрат (В) - 5000 грн.

ПЗ=15616,8 - ((108000-3888-0-5000) х 15%) = 750 грн.

Шляхом підставлення значень аргументів у формулі (1), отримуємо спрощену формулу (2), в якій такий аргумент, як „ставка податку" не використовується:

ПЗ = (В / ( ЗП - ЄСВ - ПСП )) х П (2)

ПЗ = (5000/(108000-3888-0))х15616,8 = 750 грн.

або ПЗ = В / ( Б ) х П


 Консультація надана консультантом Юридичної клініки Національного Університету ”Юридична академія України імені Ярослава Мудрого ”  Щадей Надією

 


Автор консультації: Щадей Надія
Дата надання консультації: 28.10.2012р.
Кількість переглядів: 3389
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

2

  1. amigo

    В прикладі допущена помилка, адже згідно п. 167.1, ст. 167 ПКУ, якщо база оподаткування перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то до суми такого перевищення застосовується ставка в розмірі 17 %.

    0   Спам
  2. Alona

    Згідно з листом Міністерства доходів і зборів "Щодо застосування права на податкову знижку" від 14.05.2013  № N 1129/С/99-99-17-02-01-14 студент, який одначасно навчається і працює, має право самостійно отримувати податкову знижку за умови документального підтвердження понесених на навчання витрат.

    0   Спам