Перш за все, необхідно відзначити, що розписка - є документом, що підтверджує, з одного боку, факт передачі грошей або майна, а з іншого - факт виконання зобов’язань частково або в повному обсязі (наприклад, повернення грошової суми). Найчастіше розписка видається боржником кредитору за договорами позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також, засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми або речей. Так, відповідно до ст.1046 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Разом з тим, розписка не є обов’язковою навіть в договорі позики, оскільки ч.2 ст.1047 ЦК України встановлює, що розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей лише може бути (а не зобов’язана) представлена на підтвердження укладення договору позики та його умов. Однак якщо вона видана кредитору при отриманні позики, необхідно це враховувати і при поверненні боргу.

Відповідно до вимог ст.545 ЦК України кредитор, прийнявши виконання зобов’язання, повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. З наведеного випливає, що кредитор в даному випадку повинен видати розписку лише на вимогу боржника. Якщо такої вимоги від боржника не надійшло, зазначений обов’язок у кредитора не наступає. Тому для боржника вкрай важливо документально підтвердити факт виконання свого зобов'язання.

Якщо ж боржник при отриманні позики видав кредиторові борговий документ (розписку), кредитор, приймаючи її повернення, повинен повернути борговий документ (розписку) боржникові. Якщо кредитор з якоїсь причини не може повернути борговий документ (розписку) (наприклад, у випадку її втрати, знищення, передачі іншим особам і т.п.), він зобов’язаний видати боржникові свою розписку, вказавши в ній про це.

Наявність розписки (чи іншого боргового документа) у боржника підтверджує виконання ним своїх обов’язків. Відповідно ж наявність оригіналу розписки у кредитора свідчить про невиконання боржником свого обов'язку, в тому числі і щодо повернення боргу, що підтверджується і судовою практикою (див. наприклад, ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.02.2011р. по справі №6-2573св10). Якщо кредитор відмовляється повернути боргову розписку або видати свою розписку боржник має право затримати виконання зобов’язання. Зазначені дії кредитора розцінюються як його прострочення.

Отримання боржником розписки від кредитора має відбуватися одночасно з передачею виконання кредиторові. В іншому випадку одержання підтвердження повернення боргу може стати для боржника досить проблематичним, оскільки кредитор з будь-яких причин може відмовитися видати таку розписку боржникові.
Також в цьому зв’язку необхідно звернути увагу на положення ст.527 ЦК України, яка як загальне правило передбачає, що боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор - прийняти виконання особисто. При цьому кожна із сторін у зобов’язанні має право вимагати доказів того, що обов’язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред’явлення такої вимоги. 

У практичному аспекті це означає, що повернення боргу особі, яка не є стороною договору позики або, не уповноваженій кредитором на отримання боргу, не є належним виконанням, навіть якщо це близький родич або член сім’ї  (див. ухвалу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.02.2011р. по справі №6-2573св10). Тому повертаючи борг, боржник, щоб уникнути в майбутньому непорозумінь з кредитором, повинен обов’язково упевнитися в його особі.

матеріал підготовлено: 4.12.2012р.

З друкованою версією консультації можна ознайомитись в газеті "Вечерний Харьков" №137 (9961) від 6 грудня 2012 року


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 03.12.2012
Кількість переглядів: 7488
Адреса електоронної пошти не вказана
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: виконання зобов'язання, прийняття виконання, позика, розписка, борговий документ

Коментарів нема