18 жовтня 2013 року виповниться рік з моменту набрання чинності ЗУ «Про охоронну діяльність», яким було встановлено «нові правила гри» на ринку надання охоронних послуг  приватними структурами. Завдяки положенням цього нормативно – правового акту працівники фірм, наділені відповідними ліцензіями МВС (порядок та умови їх отримання визначено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"), отримали право, зокрема, за необхідності затримувати та обшукувати людей, застосовувати до громадян палиці, сльозогінний газ, службових собак.

Без сумнівів, збільшення повноважень охоронців супермаркетів, магазинів та інших торгових об’єктів несе ризик росту виникнення конфліктних ситуацій та порушення прав споживачів. Вищезазначеним законом було закріплено спеціальні вимоги, до персоналу охорони, зокрема, таку посаду можуть займати дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання та подали документи, що вони:

1) не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії;

2) не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів;

3) не мають обмежень, встановлених судом щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків;

4) не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків;

5) зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку.

 

Однак, сучасні реалії на ринку праці ставлять під сумнів дотримання цих положень роботодавцями, особливо, що стосуються вимог стосовно «проходження відповідного навчання або професійної  підготовки». Враховуючи обширний перелік повноважень охоронного персоналу, виникає логічне запитання: «Чи не несе їх діяльність небезпеки для громадян?», і «Як захиститися у разі  порушень своїх прав суб’єктами надання охоронних послуг?».

Перш за все, секрет успішного правового захисту будь – якого роду лежить у знанні особою своїх прав і обов’язків, а також, звичайно, прав і обов’язків сторони, з якою їй доводиться вступати у правовідносини.

Отож, візьміть до уваги, що персонал охорони під час виконання своїх функціональних обов'язків має право:

1) вимагати від осіб припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку;

2) вимагати від службових осіб об'єктів охорони та інших осіб дотримання пропускного та внутрішньооб'єктового режимів;

3) не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об'єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов'язковим негайним повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ;

4) протидіяти правопорушникам і негайно повідомляти органи внутрішніх справ про вчинення цими особами кримінального або адміністративного правопорушення;

5) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та використовувати службових собак відповідно до цього Закону;

6) під час здійснення пропускного режиму на об'єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в'їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об'єкти охорони (з об'єктів охорони);

7) проводити відкриту відео- та фотозйомку подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям з обов'язковим оприлюдненням на об'єкті, що охороняється, інформації про здійснення таких заходів. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний забезпечити належне зберігання відео- та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, протягом одного року з можливістю використання їх виключно у службовій діяльності.  (до слова, з огляду хоча б на це положення законодавства, виявляється очевидною незаконність практики вивішення суб’єктами комерційної діяльності фотографій покупців, спійманих на крадіжці).

 

        Повертаючись до аналізу п.5 ст.12 ЗУ «Про охоронну діяльність», яким передбачено «можливість застосовувати охоронцями заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використовувати службових собак», слід звернути увагу на встановлений та детально прописаний  цим же законом порядок їх застосування:

Згідно з ст. 13 «персонал охорони має право застосовувати до осіб, які посягають на об'єкт охорони, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби (перелік спеціальних засобів встановлено Постановою КМУ «Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності») в особливих випадках, якщо інші заходи не привели до припинення посягання або до виконання особою законної вимоги персоналу охорони, у разі:

1) захисту себе або іншої особи від нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю або майну;

2) запобігання незаконній спробі насильницьким шляхом заволодіти спеціальними засобами;

3) необхідності затримати правопорушника, який незаконно проник на об'єкт, що охороняється, або який вчиняє інші протиправні дії та чинить опір;

4) знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров'ю персоналу охорони або інших осіб».

      

Застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби дозволяється тільки після попередження голосом і жестами про намір їх застосування. Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби можуть застосовуватися без попередження у разі:

1) раптового нападу;

2) нападу чи опору з використанням зброї або предметів, що становлять загрозу життю та здоров'ю особи, або з використанням механічних транспортних засобів.

 

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалася, характеру правопорушення та особи правопорушника. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору. У разі якщо неможливо уникнути застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, їх застосування має здійснюватися в межах правомірності з дотриманням умов і обставин, які виключають злочинність діяння, і повинно обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров'ю особи чи інших негативних наслідків. У разі заподіяння такої шкоди персонал охорони повинен негайно викликати швидку медичну допомогу та надати першу долікарську допомогу потерпілим. Персоналу охорони забороняється застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту).

 

Важливим моментом, також, являється те, що затримання особи персоналом охорони не є адміністративним затриманням. Затримана особа негайно передається органу внутрішніх справ за місцем вчинення правопорушення. (Таким чином, тривалість затримання особи підрозділами охорони обмежується часом прибуття на місце виклику працівників міліції).

 

    Персонал охорони, також, зобов’язаний:

     

негайно у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки кримінального правопорушення, у місцях здійснення заходів охорони;

зберігати таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність суб'єктів господарювання, оголошену такою в установленому порядку, відомості про особисте і сімейне життя фізичних осіб, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством;

 

не вчиняти дій, що порушують громадський порядок.

 

Про всі факти припинення правопорушення стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персонал охорони зобов'язаний негайно в усній або письмовій формі повідомити свого безпосереднього керівника і територіальний орган внутрішніх справ, а в разі нанесення тілесних ушкоджень правопорушнику - негайно викликати швидку медичну допомогу.

 

 

 

Окремо встановлено процедуру застосування службових собак, під час здійснення приватної охоронної діяльності. Так, персонал охорони під час і в місцях виконання заходів охорони має право використовувати службових собак, які пройшли у встановленому порядку відповідний курс дресирування, визнані придатними для службового використання та мають ветеринарний паспорт, винятково для виявлення:

1) проникнень (спроб проникнень) на об'єкти, що охороняються;

2) осіб, які незаконно перебувають на об'єктах, що охороняються.

 

Забороняється використання службових собак в охоронній діяльності без наявності провідника собаки в громадських і загальнодоступних місцях. При цьому собаки мають бути на повідку та стосовно них мають дотримуватися установлені ветеринарні правила.

На закритих територіях, де відсутні люди, дозволяється тримати собак без прив'язі, якщо на видних місцях розміщені чіткі та розбірливі попереджувальні написи про охорону об'єкта за допомогою службових собак. При цьому за ними повинен забезпечуватися постійний контроль з боку персоналу охорони.

 

Насамкінець, варто констатувати, що у разі виникнення будь – якого роду конфлікту з персоналом охорони, найдієвішим засобом захисту своїх інтересів є наполягання на виклику працівників міліції. Пам’ятайте, що ст. 12 ЗУ «Про охоронну діяльність» містить виключний перелік їх прав. Будь -  який вихід за її межі являється незаконним. Персонал охорони за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

 

Стійте на своїх правах!

 


Автор консультації: Малюта Ярослав
Дата надання консультації: 10 вересня 2013 р.
Кількість переглядів: 5247
Написати листа автору


Оцінки консультації (3): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: права охорони супермаркетів, охоронні фірми, охоранна діяльність

1

  1. maluita_yaroslav

    Додаю, що 20 вересня 2013 р. всупив в законну силу наказ МВС від 09.08.2013 р. №761, яким затверджено Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.

    Порядком, зокрема, встановлено процедуру та підстави анулювання ліцензії на заняття охоронною діяльністю.

    Окрім цього, документом передбачена можливість проведення органами МВС планової перевірки діяльності охоронних стуктур за письмовим зверненням фізичних та юридичних осіб.

    +3   Спам