З першого вересня 2013 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 « Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою».

Вищезазначеною постановою встановлюється гранична сума розрахунків готівкою між фізичними особами за договорами купівлі - продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню якщо сума договору перевищує 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень.

Тобто, окрім документів, що подаються нотарісу для посвідчення договору купівлі-продажу перелік яких передбачено Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5, сторонам по договору необхідно виконати вимогу про проведення розрахунків у безготівковій формі. Нотаріус має здійснювати посвідчення такого договору лише після того як переконається, що такий розрахунок здійснений.

Розрахунки між фізичними особами у безготівковій формі мають здійснюватись шляхом:

1. Через депозит нотаріуса. Згідно з Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом МЮУ від 22.02.2012 №296/5 глава 21 Державні та приватні нотаріуси у випадках, передбачених законодавством України, приймають у депозит грошові суми.

Сторони правочину, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум у депозиті нотаріуса з метою виконання зобов’язань та наступного їх безготівкового перерахування нотаріусом особі, на ім’я якої вони були внесені безготівковим шляхом, у зв’язку з настанням певної події, що обумовлена договором.

У разі настання певної події, що обумовлена договором, нотаріус в день звернення або не пізніше наступного робочого дня передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім’я якої вони були задепоновані, за її заявою, в якій мають бути зазначені реквізити для перерахування. У разі ненастання певної події, що обумовлена договором, нотаріус повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою.

Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі - продажу ні нотаріусом, ні фізичною особою-покупцем.

2. Через установу банку з відкриттям рахунків:

а) переказ коштів з поточного рахунку фізичної особи-покупця на поточний рахунок іншої фізичної особи-продавця. Підтвердними документами для проведення цього розрахунку є платіжне доручення, засвідчене підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку або документ за операціями з платіжною карткою;

б) відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором (стаття 1060 ЦК України). Підтвердними документами для проведення цього розрахунку є роздрукований відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, інший документ банку, що є підтвердженням внесення готівки або розрахункові документи.

А також можливо застосування акредитивної форми розрахунків

Зупинимося на питанні яким чином відкрити рахунок в банківській установі фізичним особам, які здійснюють операції з купівлі продажу нерухомого майна на суму, що перевищує 150 000 гривень.

Для цього сторонами по договору купівлі - продажу відкривається поточний рахунок фізичної особи - покупця та поточний рахунок фізичної особи – продавця. За цю послугу банківські установи візьмуть плату в розмірі від 25 гривень до 50 гривень за кожний рахунок. За перерахування коштів на рахунок продавця вам теж буде необхідно сплатити відповідний процент - починаючи від 0,1% до фіксованої суми в межах одного банку. Крім того, якщо необхідно здійснити операцію з продажу готівкової іноземної валюти за готівкові гривні вам необхідно буде також сплатити послуги банку. Ця валютно - обмінна операція буде проведена за курсом купівлі - продажу Відповідно до частини 12 статті 47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

 
Отже, ви маєте право проводити розрахунки у безготівковій формі за договором купівлі продажу на власний розсуд.


Автор консультації: Валерія Рибка
Дата надання консультації: 20.09.2013
Кількість переглядів: 3228
Написати листа автору


Оцінки консультації (6): 3.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: рахунок, депозит, розрахунки, нотаріус, банківські установи, договір купівлі-продажу, НБУ

Коментарів нема