Розміри та види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів, та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.


     Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України:

Батьки зобов'язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття.

Розмір аліментів присуджується судом у частці від доходу  матері,  батька  і  (або)  у твердій грошовій сумі.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

     Прожиткові мінімуми для дітей на 2013 рік в Україні встановлені відповідно до Закону "Про Державний бюджет на 2013 рік" 
Якщо прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років встановлений в розмірі 1210,00 грн. то сума аліментів не може бути меншою чим 30 % ( не меншою 363 грн.).

    Відповідно до абз. 2 п. 8 Постанови КМУ від 22 лютого 2006 р. N 189 «Про затвердження порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»:

Якщо розмір аліментів,  визначений судом у  твердій  грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу  України ,   тимчасова  допомога призначається в розмірі різниці між визначеним  розміром   аліментів   і   сумою,   що   становить 30 відсотків  прожиткового  мінімуму,  встановленого  законом  для дитини відповідного віку. Тобто держава компенсує різницю між розміром аліментів та сумою прожиткового мінімума  встановленого відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет».

        З питань призначення такої допомоги звертайтеся до структурного  підрозділу  з  питань  праці  та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у   місті   ради, за місцем проживання.<o:p></o:p></span>

      Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання  (перебування):

 -  заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 

 - копію свідоцтва про народження дитини; 

- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;

- довідка про розмір аліментів.

  Згідно Переліку  видів доходів, які враховуються при визначенні  розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993р. № 146 (із змінами) утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

    1) основної заробітної плати за посадовим  окладом,  тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

    2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

    3) грошових і натуральних премій;

     4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі;

   5) заробітної плати, що зберігається  під  час  відпустки,  а також  з  одержуваної  при звільненні компенсації за невикористану протягом  кількох  років  відпустку; 

  6)  заробітної  плати,  що  зберігається  під  час  виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 7) винагороди за загальні річні підсумки  роботи  підприємств та організацій;

   8)   винагороди,   що   виплачується   штатним   літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду  літературного  гонорару,  а  також  нештатним  літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
  9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок)  за  вислугу років;

  10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності,   що   встановлені   в колективних сільськогосподарських підприємствах;

   11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

    12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у  зв'язку  з втратою працездатності внаслідок каліцтва або  іншого  пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат  на  догляд  за ними,  на  додаткове  харчування,   санаторно-курортне   лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

     13) допомоги по безробіттю;

   14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок  до  пенсії,  що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;  державної  соціальної  допомоги інвалідам з дитинства, призначеної  відповідно  до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
   15) стипендій, виплачуваних студентам  в  період  навчання  у вищих навчальних  закладах, учням  професійних  навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів  підвищення  кваліфікації та перепідготовки кадрів;

    16)  доходів  від  підприємницької   діяльності,   селянських (фермерських) господарств,  кооперативів,  об'єднань  громадян,  а також доходів, що припадають  на  частку  платника  аліментів  від присадибної ділянки або підсобного господарства;
   17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

   18) плати,  отриманої  за передачу в оренду земельної ділянки або  земельної  частки  (паю);  

    19) інших видів заробітку;

Утримання аліментів не провадиться з:    1) вихідної допомоги при звільненні  і  сум  неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

     2)  компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків,  коли  особа  при  звільненні  одержує  компенсацію   за відпустку,  не  використану  протягом  кількох років; 

     3)  допомоги  на лікування; 

    4)  допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; 

    5) компенсаційних виплат при відрядженнях  і  переведенні  на роботу в іншу місцевість;

    6) польового забезпечення, надбавок  до  заробітної  плати  й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

    7)  компенсаційних  сум,  які  виплачуються  за   амортизацію інструментів і зношеність одягу;

   8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

    9) вартості  безкоштовного  надання  квартир  та  комунальних послуг;
   10) одноразової допомоги при народженні дитини; 

   11) державної допомоги на поховання;

  12) допомоги   по  догляду  за  дитиною  до  досягнення   нею трирічного  віку;  

   13) допомоги   на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи піклуванням; 

    14)  допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми; 

   15)  соціальної  допомоги малозабезпеченим сім'ям;

  16) державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки  на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, що  передбачені  Законом  України "Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам"; 

     17) допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по догляду за хворою  дитиною  віком  до  14  років;  

   18) тимчасової  державної  допомоги,  якщо  місце  проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають  можливості  утримувати  дитину;  

  19) субсидій готівкою для відшкодування витрат  на  придбання скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива;

   20) щомісячної  грошової  допомоги  у  зв'язку  з  обмеженням споживання   продуктів   харчування   місцевого   виробництва   та особистого  підсобного  господарства  громадян,  які проживають на територіях  радіоактивного  забруднення;

     21) вартості речового,  продовольчого забезпечення  або  його грошової компенсації; 

  22) дотацій  на  обіди,  вартості  путівок  до  санаторіїв  і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

   Також потрібно звернути увагу на порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, дане питання врегульоване Постановою КМУ від від 19 серпня 2002 р. N 1203 « Про Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги» 


 


Автор консультації: Барашков Дмитро
Дата надання консультації: 19.09.2013
Кількість переглядів: 3222
Написати листа автору


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: батьки яких ухиляються від, які враховуються при визначенні роз, Розміри та види доходів, та виплати тимчасової державної доп

Коментарів нема