Доброго дня, консультанти Юридичної клініки!Мене звуть Марія, мені 19 років. Підскажіть, будь ласка, що робити, якщо людина, котру я кохаю і бажаю взяти з нею шлюб, є моїм усиновлювачем?

Взагалі, усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду (ст.207 СК). 
Сім’ю, відповідно до ч.2 ст.3 СК, складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Отже, спростовується поширена в суспільстві думка про те, що сім’я – це обов’язково відносини між чоловіком, дружиною та їх дитиною. На підтвердження цього слід вказати на ч.4 ст. 3 СК: «Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства». До того ж, у ч.1 ст.6 Європейської конвенції «Про усиновлення дітей» №58 від 24.04.1967 в редакції від 27.11.2008, законодавство дозволяє усиновлювати дитину або двом особам, які перебувають у шлюбі, за умови, що вони обоє здійснюють усиновлення одночасно або послідовно, або одній особі. Дані статті я наводжу для того, щоб було зрозуміло, що усиновлення не обов’язково здійснюється подружжям, усиновлювачем може бути і одна особа, яка відповідає всім критеріям, котрі вимагає законодавство для того, щоб бути усиновлювачем. 
Згідно зі статтею 21 СК, шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. 
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення (ч.5 ст.26 СК України). Тож, щоб зареєструвати шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною, потрібно, перш за все, скасувати усиновлення. Але у ч.2 ст.238 СК України вказано, що скасування усиновлення не допускається після досягнення дитиною повноліття (тобто досягнення вісімнадцяти років - ч.1 ст.34 ЦК) , а Вам, Маріє, як Ви зазначили, вже 19 років. Отже, виходячи з вищезазначеного, скасування Вашого усиновлення не допускається. Сімейним законодавством передбачається два винятки із цього загального правила: 
1) усиновлення може бути скасоване після досягнення дитиною повноліття, якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача загрожує життю, здоров’ю усиновлювача, усиновленого або інших членів сім’ї ( ч.2 ст.238 СК); 
2) усиновлення повнолітньої особи може бути скасовано судом за взаємною згодою усиновлювача і усиновленого або на вимогу одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися (ч.3 ст.238 СК ). 
У Вашій ситуації слід посилатись на другий випадок. Я відстоюю таку позицію, що в даному випадку йдеться про сімейні відносини, які передбачені конкретно інститутом усиновлення, тобто відносини між батьком (матір’ю) та усиновленою дитиною. У Вашому випадку можна скасувати усиновлення в судовому порядку, спираючись саме на цю підставу, оскільки, дійсно, у Вас не склалися сімейні відносини, котрі передбачає інститут усиновлення, і Ви бажаєте вступити в інший аспект сімейних відносин, які вже регулюються інститутом шлюбних відносин. Можна також звернутись до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 « Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007, зокрема п.13, в якому зазначається наступне:Усиновлення може бути скасоване, якщо: воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання; дитина страждає недоумством, на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення; між усиновлювачем і дитиною незалежно від його волі склалися стосунки, які роблять неможливим виконання ним своїх батьківських обов’язків». 
У разі скасування усиновлення припиняються на майбутнє права та обов’язки, що виникли у зв’язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем та його родичами ( ч.1 ст.239 СК). Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років (стаття 240 СК). 
Враховуючи зміст ст.ст.26 та 213 СК, слід відмітити важливе положення: 
оскільки згідно з ч.1 ст.213 СК за наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України: 
1) в сім'ї якого виховується дитина; 
2) який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється; 
3) який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами; 
4) який є родичем дитини. 
А відповідно до ч.1, 2, 3 ст.26 СК, у шлюбі між с.обою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат і сестра, рідна тітка, дядько та племінник, племінниця; 
ТО: мова про скасування усиновлення, що вподальшому супроводжуватиметься взяттям шлюбу, може йти тільки в тому випадку, якщо усиновлювач і усиновлена ним дитина не є між собою родичами, перелік яких зазначений у статті 26 Сімейного Кодексу України


Автор консультації: Білоножко Юлія
Дата надання консультації: 19.02.2013
Кількість переглядів: 2701
Написати листа автору


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: Усиновлення, сім'я, кровне споріднення, шлюб, дитина, органи опіки та піклування

Коментарів нема