постера нет

Так, відповідно до ст. 198 СК України батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

Повноліття настає з досягненням особою вісімнадцятирічного віку. Непрацездатними вважаються інваліди І, II, III груп. При цьому не має значення, коли настала непрацездатність - до досягнення повноліття або в будь-який інший час. Отже, для утримання батьками повнолітніх дочки, сина необхідні такі підстави:

- повнолітні син, дочка повинні мати статус непрацездатного;

- повнолітні непрацездатні син, дочка потребують матеріальної допомоги.

Необхідною умовою утримання батьками повнолітніх сина, дочки є можливість батьків надавати таку допомогу.

Стаття 199 СК України встановлює обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання.

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина визначає суд у твердій грошовій сумі і(або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів. При цьому суд враховує: стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. Підлягають врахуванню також інші обставини, що мають істотне значення для вирішення справи. Суд обов'язково бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином. Згідно з правилом ст. 182 СК України, розмір аліментів на одну дитину за жодних обставин не може бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже, для отримання права на аліменти на повнолітню дитину треба, щоб особа відповідала ознакам встановленим законодавством, а саме:

1)    вік дитини повинен перевищувати 18 років, але бути менше 23 років;

2)неповнолітні син дочка непрацездатні тобто інваліди I,II,III групи.

3) дитина повинна продовжувати вчитися;

4) дитина повинна потребувати матеріальної допомоги саме у зв'язку з його навчанням на стаціонарі (навчання дитини повинне бути його основним заняттям). У разі якщо дитина навчається заочно, вважається, що він може працювати і в зв'язку з цим права на аліменти у нього немає;

5) наявність у батьків матеріальних можливостей надати таку допомогу (тобто батьки повинні бути працездатними і мати дохід, який би дозволив утримувати себе і свого повнолітню дитину).

Якщо всі вищеперелічені факти у вашій ситуації мають місце бути, тоді подача позовної заяви про стягнення аліментів має сенс.

Слід врахувати, що рішення суду, за яким на користь дитини стягувалися аліменти до досягнення нею 18 років, не дає права на стягнення аліментів після досягнення дитиною вищевказаного віку. Це означає, що якщо батько або дитина потребує аліменти після 18 років, то судом повинно бути винесено нове судове рішення про продовження терміну стягнення аліментів на дитину.

Стягнення аліментів у судовому порядку:

Позов про стягнення аліментів можуть подати: 1) один з батьків (в тому числі бабуся, дідусь), з яким проживає дитина, що потребує матеріальної допомоги; 2) безпосередньо сам дитина, що потребує матеріальної допомоги (п. 3 ст. 199 СК України).

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітню дитину

 

До (найменування суду)

 

Позивач: ________________

(П.І.П., адреса, індекс, засоби зв’язку)

 

Відповідач: ________________

(П.І.П., адреса, індекс, засоби зв’язку)

 

Третя особа: _______________

(П.І.П., адреса, індекс, засоби зв’язку)

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина (доньки), який (яка) продовжує навчання

 

______ року між мною та відповідачем було укладено шлюб у ______ (вказати відділ реєстрації актів цивільного стану) _____ року шлюб між мною та відповідачем було розірвано.

Від шлюбу ми маємо повнолітнього(-ю) сина (доньку) – ______ (П.І.П. третьої особи, дата народження), який (яка) на даний момент навчається на ___ курсі __________________ (вказати повну назву навчального закладу, факультету, форму навчання),

де навчається на бюджетній (контрактній) основі.

Відповідач на утримання сина (доньки) матеріальної допомоги не надає, не зважаючи на те що згідно законодавства зобов’язаний це робити. Я не в змозі самостійно утримувати нашого сина (доньку), у зв’язку з тим, що йому (їй) необхідні кошти на проїзд до місця навчання, проживання, одяг, харчування, підручники тощо, що й зумовило необхідність звернення до суду.

Про відповідача повідомляю наступні дані: _______________ (П.І.П., дата і місце народження, місце проживання, місце роботи)

Інші особи, щодо яких відповідач має аліментні зобов’язання – відсутні.

Відповідно до ст.ст. 198 - 201 Сімейного Кодексу України та ст.ст. 3, 15, 118, 119 Цивільно-процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

1. Стягувати з _____________ (П.І.П. відповідача, дата і місце народження, місце проживання, місце роботи) на мою користь на утримання повнолітнього сина (доньки) ___________ (П.І.П. третьої особи, дата народження) аліменти в розмірі ¼ частини усіх видів його заробітку до досягнення ним (нею) 23-х років за умови, що він (вона) буде продовжувати навчання.

2. Суми у межах платежу за один місяць підлягають негайному виконанню.

 

Додатки:

Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

Довідка з місця навчання.

Копії паспортів позивача та третьої особи.

Копія довідки з селищної (сільської) ради про склад сім’ї.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія позовної заяви з доданими документами - для відповідача.

 

____________ (дата)                                                   ____________ (підпис)


Автор консультації: Барашков Дмитро
Дата надання консультації: 3.06.2013
Кількість переглядів: 26812
Написати листа автору


Оцінки консультації (20): 4.3
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: неповнолітня, аліменти, дитина

1

  1. Alona

    Шановний автор! У Вашій статті є момент, який може неправильно тлумачитись пересічними громадянами. Прошу звернути увагу, що, відповідно до статтей 198, 199 Сімейного кодексу України для отримання права на аліменти дитина має продовжувати навчання і потребувати матеріальної допомоги (до досягнення 23 років) або бути непрацездатною і потребувати матеріальної допомоги (без обмежень щодо віку дитини).

    +3   Спам