Перш за все, слід зазначити, що шлюби між громадянами України реєструються у відповідності до чинного законодавства України.
Згідно із Сімейним кодексом України (ст. 33) – шлюб реєструється у приміщеннях державного органу реєстрації актів цивільного стану, за заявою наречених.
          Законом України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» передбачена певна система органів реєстрації, зокрема і шлюбів. Таким чином, відповідно  до ст. 2 вищезазначеного закону систему таких органів, зокрема за кордоном становлять консульські установи та дипломатичні представництва.
   Згідно з «Інструкцією  про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України» (затв. Наказом Мін’юст № 32/5/101 від 23.05.2001 р.),  а також до глави 6 Консульського статуту України  - консул розглядає заяви громадян України, які проживають у його консульському окрузі. Розділом 4 даної Інструкції встановлені правила реєстрації шлюбу між громадянами України, а саме:
- консул здійснює реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних підставах проживають за межами України.

   Для того, щоб ваш шлюб був укладеним, ви повинні подати до консульської установи або дипломатичного представництва чітко визначений пакет документів, а саме:

  • свідоцтво про народження;
  • інформація з місця проживання (довідка про реєстрацію постійного місця проживання);
  • довідка про сімейний стан (оформляється будь-яким нотаріусом за наявності паспорта та ідентифікаційного коду).

   Реєстрація шлюбу відбувається після спливу одного місяця від дня подання заяви особами, які бажають укласти шлюб. У виняткових випадках,  на підставі спільної заяви осіб,  які бажають  вступити  в  шлюб,  та  документів,   які   підтверджують наявність поважної причини,  консул може скоротити місячний строк.

   Також, слід врахувати те, що вищезазначений перелік документів потрібно апостилювати, а потім перевести у присяжного перекладача при консульстві чи дипломатичному представництві.

       Зверніть увагу! Апостиль - це спеціальний знак, який ставиться на некомерційних документах.

    Слід звернути також увагу на  ст. 13 Сімейного кодексу України яка передбачає, що якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені даним кодексом, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України. Тобто якщо між Україною та певною державою укладено відповідну угоду (договір, тощо), в якій передбачено можливість визнання документів про реєстрацію шлюбу між двома громадянами України відповідним компетентним органом іншої держави, такий шлюб є чинний і визнається нашою державою. Заслуговує на увагу чинне законодавство країни перебування – чи дозволена в цій країні процедура реєстрації між двома іноземними громадянами (громадянами України).


   Отже,  шлюб між громадянами України за кордоном реєструється виключно компетентними органами державної влади, якими в даному випадку є консульські установи та дипломатичні представництва. Шлюб реєструється виключно між громадянами України за їхньою спільною заявою.  

  Таким чином, у випадку наміру майбутніх наречених - громадян України зареєструвати свій шлюб за кордоном, однією із головних умов такої реєстрації, є умова їх проживання у відповідній країні перебування. Перебування тимчасове, таке як екскурсійна подорож, відпочинок, туризм, гостювання та інше подібне тимчасове перебування не дає право громадянам України зареєструвати свій шлюб за кордоном у країні перебування у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництву.
            Отже,  реєстрація шлюбу за кордоном при туристичній подорожі між двома громадянами України – чинним законодавством України не передбачена.

    


Автор консультації: Поліщук Анастасія
Консультація актуальна на дату: 14.05.2015
Кількість переглядів: 1064
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: РАЦС, шлюб за кордоном, сімейний кодекс

Коментарів нема