постера нет

1. Згідно частини 1,2 статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV, страховий стаж - період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених цим Законом. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховуються до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховується до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII, робота, зокрема, в інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров'я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі. А згідно статті 62 цього Закону, основним документом, що підтверджує стаж роботи є трудова книжка.

Отже, при невиконанні вищезазначених положень, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду з вимогою про врахування періоду роботи в інфекційному закладі охорони здоров’я в подвійному розмірі, або ж до адміністративного суду з вимогою зобов’язати Пенсійний фонд вчинити відповідні дії, посилаючись при цьому на дані трудової книжки та на вищенаведені законодавчі положення.

2. При перерахунку пенсії у 2011 році органами Пенсійного фонду було використано показник середньої заробітної плати за 2007 рік. Згідно частини 4 статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  разі  якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала   працювати,   перерахунок   пенсії   проводиться   з урахуванням   не   менш  як  24  місяців  страхового  стажу  після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у  роботі.  Перерахунок  пенсії  проводиться  із  заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.  За бажанням  пенсіонера  перерахунок  пенсії  проводиться  із заробітної плати за періоди страхового стажу,  зазначені в частині першій  статті  40  цього  Закону,  із   застосуванням   показника середньої  заробітної  плати  (доходу),  який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Законом України «Про державний бюджет на 2008 рік» було внесено зміни до ч.4 ст. 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким було передбачено застосування показника середньої заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Але Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008 року ці зміни були визнані незаконними.  Це і стало підставою відмови органів Пенсійного фонду застосовувати цей показник при здійсненні перерахунку пенсій навіть на підставі нормативно-правового акту – Постанови Кабінету Міністрів України №530 від 29.05.2008 року, якою він також прямо передбачається. Але, органи Пенсійного фонду, застосовують порядок, закріплений в Спільному листі Міністерства праці та соціальної політики та Пенсійного Фонду України від 11.03.2009 року, а саме використання при перерахунку пенсії показника заробітної плати в середньому на одну особу за 2007 рік при перерахунку пенсії в 2010 році. Рішенням КСУ №20-рп/2011 від 26. 12. 2011 року, зокрема п.2.2, встановлюється, що відповідно до Конституції України основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно законами України (пункт 6 частини першої статті 92); Кабінет Міністрів України повноважний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина та  проводити політику у сфері соціального захисту (пункти 2, 3 статті 116).

Таким чином, Кабінет Міністрів України є органом, який забезпечує проведення державної політики у соціальній сфері. Тобто Конституційний суд в даному рішенні визнає конституційність регулювання і координування відносин у сфері соціального, в тому числі пенсійного забезпечення Кабінетом Міністрів, шляхом закріплення механізмів здійснення положень, закріплених законами.

Судова практика судів апеляційної інстанції виходить з того, що в даному випадку положення підзаконного нормативного акта вступають у суперечність з положеннями закону і тому вимоги громадян про незастосування показника середньої заробітної плати за 2007 рік, зазвичай, не задовольняються.

Отже, у жодному випадку не позбавляється права на судовий захист порушених, на власну думку, прав. Але, зважаючи на усталену практику вирішення таких спорів, позитивний для громадянина результат розгляду спору є малоймовірним.


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 24.07.2012
Кількість переглядів: 1387
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: страховий стаж, перерахунок пенсії, коефіцієнт 2007 року

Коментарів нема