Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» призначаються такі види  державної допомоги сім'ям з дітьми: 

     1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами; 

     2) допомога  при народженні дитини; 

     3) допомога при усиновленні дитини; 

     4) допомога  по  догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку; 

     5) допомога  на  дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи піклування; 

     6) допомога на дітей одиноким матерям; 

 

    Право на оформлення вищевказаних соціальних виплат мають як громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, так і іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

 

   Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми (далі - допомога) призначають і виплачують органи соціального захисту населення (система органів, контактні данні територіальних підрозділів в Харківській області) за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника), за винятком допомоги по вагітності та пологах жінкам з числа військовослужбовців ЗСУ, Державної прикордонної служби України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної кримінально-виконавчої служби України, - їм допомога призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

 

  Порядок оформлення і виплати усіх видів допомоги встановлено Постановою КМУ від 27.12.2001 N 1751.

 

  Для призначення допомоги до органів, що призначають допомогу, необхідно подати відповідну заяву (бланк затверджений даним нормативно - правовим актом) та документи, перелік яких затверджений вищевказаним Порядком окремо для кожного виду допомоги.

 

  При встановленні розмірів допомоги береться до уваги середньомісячний сукупний дохід сім'ї, який визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на основі довідки про доходи  і декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги

 

  Усі вищезгадані документи, що необхідні для оформлення допомоги подаються особою, яка претендує на її призначення особисто. Виняток встановлено для осіб, які за станом здоров’я або внаслідок інших поважних причин (наприклад: догляду за інвалідом I групи, дитиною – інвалідом віком до 16 років і т. д.) не можуть подати документи особисто. В таких випадках за письмовою заявою особи, збором зазначених документів повинен зайнятися орган, що призначає відповідну допомогу. 

 

  Протягом 10 днів з дня подання пакету документів, орган, що призначає допомогу, зобов’язаний письмово повідомити заявника про призначення або відмову в призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку її оскарження.

 

   Вказані соціальні виплати виплачується щомісяця за вибором одержувача через Укрпошту за місцем його проживання або через уповноважені банки.

 

   У разі несвоєчасного отримання допомоги одержувачем з власної вини допомога виплачується за минулий з моменту призначення час, але не більше ніж за три місяці з місяця звернення за її одержанням. Призначені, але своєчасно не одержані суми допомоги з вини органу, що призначає або виплачує зазначену допомогу, виплачуються протягом будь-якого часу без обмежень. При цьому виплата здійснюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на день його призначення.

 

  Суми допомоги, недоотримані у зв'язку із смертю одержувача, виплачуються членам сім'ї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті, або опікуну (піклувальнику). При цьому звернутися за виплатою таких сум необхідно не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача, а за допомогою при народженні дитини - не пізніше ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.

   

 У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму перерахунок допомоги здійснюється без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності закону, що встановлює новий прожитковий мінімум.

 

 Органи соціального захисту мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги. У свою чергу особи, яким виплачується допомога, зобов'язані в десятиденний термін повідомляти органи соціального захисту про зміну всіх обставин, що впливають на виплату допомоги ( зміни у складі сім'ї , перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, вихід на роботу і т. д).

 

Виплата вказаних категорій допомоги, відповідно до Порядку, припиняється, зокрема, у разі:

 

1. позбавлення батьківських прав;

2. відмови від виховання дитини;

3. відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

4. тимчасового влаштування дитини на повне державне забезпечення;

5. припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;

6. перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

7. смерті дитини;

8. смерті отримувача допомоги;

 

  Окрім цього, слід пам’ятати, що органи соціального захисту наділені правом інспектувати матеріальний стан сімей з дітьми, котрі отримують якусь із передбачених законом виплат. За її результатами складається акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Внаслідок отриманих відомостей виплату допомоги можуть припинити з місяця, наступного після місяця, в якому були встановлені такі обставини. Суми допомоги, які були виплачені надміру, внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання фіктивних документів або документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату державної допомоги і т. д.), стягуються згідно із законом. 

 


Автор консультації: Малюта Ярослав
Дата надання консультації: 14 вересня 2013 р.
Кількість переглядів: 2597
Написати листа автору


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: допомога на дітей одиноким матерям, допомога сімям, державна допомога дітям, отримання допомоги на дитину, допомога при народженні дитини

Коментарів нема