постера нет

Зокрема, до інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які стали   інвалідами   внаслідок   поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту  Батьківщини,   виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи  пов'язаних з перебуванням на фронті,  у  партизанських  загонах і з'єднаннях, підпільних  організаціях  і групах та інших формуваннях,  визнаних такими  законодавством  України,  в районі воєнних   дій, на прифронтових  дільницях  залізниць,   на   спорудженні   оборонних рубежів,   військово-морських   баз   та   аеродромів   у   період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю  в  бойових діях у мирний час.
     До інвалідів  війни  належать  також  інваліди  з  числа:
     1) військовослужбовців,   осіб  вільнонайманого  складу,  які стали  інвалідами  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва  або захворювання,  одержаних  під  час захисту Батьківщини,  виконання інших обов'язків військової служби,  пов'язаних з перебуванням  на фронті в інші  періоди,  з  ліквідацією  наслідків  Чорнобильської катастрофи,  ядерних  аварій,  ядерних  випробувань,  з  участю  у військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної   зброї,   іншим ураженням ядерними матеріалами;
     2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства внутрішніх  справ  і органів Комітету державної безпеки колишнього Союзу  РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,  Служби  зовнішньої  розвідки України та інших військових формувань,  які стали  інвалідами  внаслідок поранення, контузії, каліцтва  або захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків, ліквідаціїнаслідків   Чорнобильської  катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, інших   уражень   ядерними матеріалами; 
     4) осіб, які стали інвалідами  внаслідок  поранень  чи  інших ушкоджень  здоров'я,  одержаних  у  районах  бойових  дій у період Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин,  боєприпасів і військового озброєння   у   повоєнний  період,  а  також  під  час виконання робіт,  пов'язаних  з  розмінуванням  боєприпасів  часів Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;
     5)   осіб,   які   стали  інвалідами  внаслідок  воєнних  дій громадянської  та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із зазначених  причин  у  неповнолітньому  віці  у воєнні та повоєнні роки;
     6) військовослужбовців,  осіб вільнонайманого складу, а також колишніх  бійців  винищувальних  батальйонів,  взводів  і  загонів захисту народу та інших осіб,  які  брали безпосередню участь у бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних  груп  та 
інших незаконних формувань на території  колишнього  Союзу  РСР  і стали  інвалідами  внаслідок  поранення,  контузії  або  каліцтва, одержаних  під  час   виконання   службових   обов'язків   у   цих 
батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941  року  по 31 грудня 1954 року;
     7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами    внаслідок    поранення,   контузії,   каліцтва   або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;
     8) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої  Вітчизняної  війни  та  війни  з  Японією, та осіб, які у неповнолітньому  віці були призвані чи добровільно вступили до лав Радянської  Армії  і  Військово-Морського Флоту під час військових призовів  1941-1945  років і стали інвалідами внаслідок загального захворювання  або  захворювання, отриманого  під  час проходження військової  служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки,  інших  військових  формуваннях; 
     9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали  інвалідами  внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської  катастрофи.
Законодавець визначив 27 пільг, право на отримання яких  мають громадяни  визначені у ст.7 зазначеного закону. Серед них пільги, пов’язані з забезпеченням житлом, оплатою житлово-комунальних послуг, пільговим проїздом транспортом загального користування, наданням медичної допомоги, пільги працюючим інвалідам тощо.
До пільг, пов’язаних з володінням та користуванням житлом, можна віднести наступні:
1) Позачергове  забезпечення  житлом  осіб,  які  потребують поліпшення житлових умов. Такі особи забезпечуються  жилою  площею  протягом  двох років з дня взяття  на  квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників бойових  дій  на  території  інших  країн - протягом року. 
2) Одержання  позики  на  будівництво,  реконструкцію  або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків  і  благоустрій  садових  ділянок. Погашення  позики відбувається  протягом  10  років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Порядок надання позик визначається Кабінетом Міністрів. 
3) Право на позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир. Порядок визначається Кабінетом Міністрів.
4) Знижка 100%  на плату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, а саме: 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати; 10,5 кв. метрів на сім'ю)\
5) Знижка 100% за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
6) Позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і позачергове  користування  всіма  послугами  зв'язку.  Абонементна плата   за  користування  квартирним  телефоном  встановлюється  у розмірі  50%, а для інвалідів ВВВ  та  війни з Японією зі 100% знижкою від затверджених тарифів
Пільги  щодо плати за житло,  комунальні послуги  та  паливо,  надаються інвалідам війни та членам їх сімей,  які проживають разом з ними,  незалежно від виду житла   чи  форми  власності  на  нього. 
 Площа   житла,  на  яку  нараховується  100% знижка плати, визначається в максимально можливому  розмірі  в  межах  загальної площі житлового приміщення (будинку). Якщо в складі сім'ї є особи,  які мають право на знижку в  розмірі, меншому  ніж  100 %,  спочатку обчислюється в максимально можливому  розмірі 100%  відповідна знижка плати.
Також інвалідам війни підвищуються пенсійні виплати або щомісячне грошове утримання, що виплачується замість пенсії:
- інвалідам I групи - у розмірі 50 % прожиткового  мінімуму  для  осіб, які втратили працездатність
- II групи  - 40 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 
- III групи - 30 % прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність.
(Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність у 2012 році становив 822 гривні на початку та 864 гривні на кінець року).
- Виплачується разова щорічна грошова допомога. 

В законі закріплені й інші пільги, зокрема:
- Використання щорічної відпустки у зручний час.
- Виплати по тимчасовій непрацездатності – 100 % середньої заробітної плати.
- Переважне право на залишення на роботі. 
- Позачергове працевлаштування.
- Позачергове обслуговування в закладах охорони здоров`я 
- Податкові пільги тощо.

Перелік документів,  на підставі одного  з яких надаються пільги,  передбачені Законом України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
     I. Учасники бойових дій 
 "Удостоверение участника войны"
 "Свидетельство о праве на льготы"
 "Удостоверение"   (при  наявності  штампу  "Україна.  Учасник бойових дій")
Довідки,  видані  органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,  Міністерства  з  питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства закордонних справ 
     II. Інваліди війни 
"Удостоверение инвалида Отечественной войны"
"Удостоверение инвалида о праве на льготы"
Довідки,  видані  органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,  Міністерства  з  питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення 
      III. Учасники війни 
     "Удостоверение"   (при  наявності  штампу  "Україна.  Учасник війни")
     "Удостоверение о праве на льготы"
     "Пенсійне  посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного запису "Україна. Учасник війни")
     Довідки,  видані  органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,  Міністерства  з  питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення, Міністерства праці 
     IV.  Особи, на яких поширюється чинність цього Закону 
     "Пенсійне  посвідчення" (при наявності штампу чи відповідного запису  "Україна. Сім'я загиблого" або "Україна. Дружина (чоловік) померлого інваліда (учасника Вітчизняної війни)")
     Довідки,  видані  органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,  Міністерства  з  питань надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Міністерства соціального захисту населення 
     V. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною 
     Документи,   які   підтверджують   присвоєння   звання  Героя Радянського   Союзу,   Героя  Соціалістичної  Праці,  нагородження орденом Слави трьох ступенів та засвідчують особу нагородженого 

Примітка. Довідки, штампи    та    записи   у   посвідченнях            завіряються підписом військкома, керівника відділу            (управління)  чи  іншого органу,  що їх видав,  та            скріплюються гербовою печаткою.

Консультація підготовлена консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Миколою Адаменко


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 22.10.2012
Кількість переглядів: 8356
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (2): 3.5
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема