В односторонньому порядку відмова від цивільно-правового договору можлива, якщо таке право передбачено договором або законом. За загальним правилом позичальник має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо ж кредит отриманий, то позичальник зобов’язаний належним чином виконувати всі умови кредитного договору, включаючи положення про дострокове погашення кредиту. Разом з тим законодавством встановлені додаткові механізми для захисту прав споживачів, у тому числі і в частині односторонньої відмови від укладеного договору споживчого кредиту, що передбачає надання кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві коштів на придбання продукції. Слід враховувати, що в даному випадку мова йде лише про споживачів – фізичних осіб, які придбавають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

Сутність зазначених правих приписів зводиться до наступного. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві, що повинно бути відповідним чином зафіксовано, оскільки обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту отримання примірника укладеного договору без пояснення причин має право відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого кредиту. Щоб відкликати таку згоду необхідно на протязі вказаного терміну (14 днів) подати кредитодавцю (особисто або через представника або поштою) письмове повідомлення про це (наприклад, представнику банку в магазині, в якому придбавається товар в кредит).

При відкликанні позичальником своєї згоди на укладення договору споживчого кредиту, необхідно враховувати, що право на це виникає у споживача вже в ході його виконання, тобто після отримання кредиту, що підтверджується позицією Конституційного Суду України, викладеною у Рішенні від 10.11.2011р. № 15-рп/2011. Таким чином, з моменту укладення договору споживчого кредиту і до моменту відкликання згоди на його укладення, такий договір вважається укладеним. Після отримання кредитодавцем письмового повідомлення про відкликання згоди на укладення кредитного договору він буде вважатися неукладеним, що виключає для споживача нарахування штрафних санкцій та, за наявності, застосування заходів забезпечення кредиту.

Важливим є те, що з відкликанням згоди на укладення зазначеного договору споживач повинен одночасно повернути кредитодавцю кошти або товари, одержані згідно з договором. За період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення споживач зобов’язаний сплатити лише відсотки за встановленою в договорі ставкою. Будь-які інші збори у зв’язку з відкликанням згоди споживач не сплачує. У свою чергу кредитодавець не пізніше семи днів з дня одержання відмови споживача на укладення споживчого кредиту зобов'язаний повернути позичальникові кошти, сплачені ним згідно з договором. За кожний день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним згідно з договором про надання споживчого кредиту понад установлений строк (сім днів), споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка суми, належної до повернення кредитодавцем.


автор: консультант Янишен Богдан

матеріал підготовлено: 30.10.2012р.


З друкованою версією консультації можна ознайомитись в газеті "Вечерний Харьков" №122 (9946) від 1 листопада 2012 року. Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 31.10.2012
Кількість переглядів: 3520
Адреса електоронної пошти не вказана
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: відкликання згоди, кредит, спожиівач, відмова від договору, неустойка, споживчий кредит

Коментарів нема