До членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту належать дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти, батьки, а також особи, які на час загибелі (смерті) зазначених осіб перебували на їх утриманні.

Для отримання допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради (далі - органи соціального захисту населення) за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

  • копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
  • копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу);
  • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);
  •  письмова згода довільної форми про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;
  • довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 року № 204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 року за № 709/8030;
  • довідка про доходи за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2004 року № 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за № 1409/10008 (для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту).

    У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування уповноваженого представника сім’ї така особа звертається з відповідною заявою до Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у місті Києві державної адміністрації.

Допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту.

Зверніть увагу, допомога виплачується письмової згоди довільної форми про виплату допомоги цій особі від інших членів сім’ї загиблої (померлої) особи.

Допомога виплачується одноразово у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час виплати цієї суми.Прожитковий мінімум на 2014 рік становить – 1218 грн.

У випадку, коли після виплати допомоги уповноваженому представнику сім’ї за її одержанням звертаються інші члени сім’ї загиблого (померлого) учасника масових акцій громадського протесту, питання розподілу розміру допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.

Орган соціального захисту населення протягом десяти днів після подання заяви та документів призначає допомогу уповноваженому представнику сім’ї. АЛЕ! Допомога перераховується на банківський рахунок уповноваженого представника сім’ї у п’ятиденний строк після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення.

   Крім того, постановою КМУ «Про соціальний захист членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року» від 28 березня 2014 р. № 76 передбачено доплату до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях, у таких розмірах:

на одного непрацездатного члена сім’ї - 5000 гривень;

на двох непрацездатних членів сім’ї - 6500 гривень;

на трьох та більше непрацездатних членів сім’ї - 8000 гривень.

Доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством), разом з одержуваною заробітною платою (доходом) становить менш як 10 000 гривень.

Законодавець наголошує на тому, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати 10 000 гривень.

До уваги! Наказ Мінсоцполітики від 06.05.2014  № 275 «Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року»


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 22.12.2014
Кількість переглядів: 472
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: соціальна допомога, допомога, банківський рахунок, євромайдан, масові акціі

Коментарів нема