На сьогоднішній день значна кількість громадян звертається до судів різних інстанцій саме з майновими позовами, наприклад про визнання права власності або про приватизацію майна. Проте після подання позовів, певна частина заяв залишається без руху,  при цьому судді посилаються на вимоги п 4 ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК), де встановлена така вимога щодо змісту позовної заяви як зазначення ціни позову щодо вимог майнового характеру . Тому в даній статті пропонується розглянути питання про необхідність проведення оцінки майна та порядок проведення цієї процедури.

Відповідно до п.1 ч.2. ст.80 ЦПК у позовах про визнання права власності на майно або його витребування ціна позову визначається вартістю майна. Саме тут і криється неоднозначність застосування норм цивільного процесуального законодавства, яка полягає в тому, який рівень правової культури  судді, що розглядає конкретну справу. В певній кількості випадків, позивачем була вказана вартість майна, проте документального підтвердження цьому надано не було і заява була прийнята як оформлена належним чином. Проте в більшості випадків посилаючись на положення про те що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень та керуючись статтями 119-121 ЦПК судді залишають позовну заяву без руху. Слід зазначити що насамперед, саме цей підхід є найбільш обґрунтований.

Отже, для того щоб бути певним у «щасливій долі» своєї заяви бути розглянутою без залишення без руху, вам слід звернутись за оцінкою майна.

Окрім цього, на практиці виникають і інші ситуації, коли оцінка майна є необхідною. Процедура для проведення такої оцінки є однакової, тому пропонується з’ясувати, в яких ще випадках виникає необхідність звернення до відповідних органів про проведення оцінки майна, зокрема це є:

- Здача майна в заставу;

- Вступ у спадщину;

- Поділ прав власності;

- Кредит;

- Дарування;

- Внесення в статутний капітал;

- Покупка / продаж;

- Страхування.

Також в ст. 7 ЗУ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні законодавець визначив переліт випадків, за яких оцінка майна є обов’язковою, це такі випадки

-створення підприємств  (господарських  товариств)   на   базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

-реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною часткою майна (часткою комунального майна);

-виділення або  визначення  частки майна у спільному майні,  в якому є державна частка (частка комунального майна);

-визначення вартості   внесків   учасників   та    засновників господарського   товариства,   якщо   до   зазначеного  товариства вноситься  майно  господарських  товариств  з  державною   часткою (часткою  комунального майна),  а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;

-приватизації та іншого відчуження  у  випадках,  встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у  комунальній  власності,  а  також  повернення  цього  майна  на підставі рішення суду;

-переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

-оподаткування майна згідно з законом;

-визначення збитків  або  розміру  відшкодування  у  випадках, встановлених законом;

-в інших   випадках   за   рішенням   суду  або  у  зв'язку  з необхідністю захисту суспільних інтересів.

При відмові від оцінки ви будете позбавлені можливості реалізувати своє законне право і саме тому питання оцінки таке важливе.

Стаття 10 цього Закону визначає підстави проведення оцінки майна.  Так, відповідно до ч.1 ст.10 ЗУ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Оцінка майна  проводиться  на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності  -  суб'єктом  господарювання  та  замовником оцінки  або  на  підставі  ухвали суду про призначення відповідної експертизи щодо оцінки майна. Виходячи зі змісту ст.5 цього закону, можна сказати що такими суб’єктами зараз є незалежні оцінювачі яким видано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності та БТІ.

Перш ніж звернутися до оцінювача, вам необхідно зібрати необхідний перелік певних документів, а саме:

1. Копія правовстановлюючого документа на квартиру (договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір дарування і т.д.);

2. Копія технічного паспорта БТІ на квартиру чи інше нерухоме майно;

3. Копія паспорта Замовника для укладення договору.

Перелік документів необхідних для складання звіту з оцінки приватного домоволодіння:

1. Копія правовстановлюючого документа на будинок(договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, договір дарування і т.д.);

2. Технічний паспорт БТІ на будинок;

3. Державний акт на земельну ділянку;

4. Договір оренди землі (якщо земельна ділянка знаходиться в оренді);

5. Відомості про наявність обтяжень, сервітутів (якщо такі є) в об'єкта, включаючи обтяження заставою, наявністю орендарів чи інших обмежень щодо використання заміської нерухомості.

6. Копія паспорта Замовника для укладення договору

Окремо слід зауважити, що правовстановлюючим документом може бути не тільки документ що посвідчує право власності на об’єкт нерухомості, а й інший документ що надає вам на нього майнові права (так при узаконенні самочинного будівництва це може бути документ що дозволяє вам будівництво).

Процедура оцінки майна полягає в наступному:

1) Подання вами необхідних документів, та укладання договору з суб’єктом оціночної діяльності.

Істотними умовами договору на проведення оцінки майна відповідно до ст.11 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні є:

-зазначення майна, що підлягає оцінці;

-мета, з якою проводиться оцінка;

-вид вартості майна, що підлягає визначенню;

-дата оцінки;

-строк виконання робіт з оцінки майна;

-розмір і порядок оплати робіт;

-права та обов'язки сторін договору;

-умови забезпечення   конфіденційності   результатів   оцінки,

-інформації, використаної під час її виконання;

-відповідальність сторін    за   невиконання   або   неналежне виконання умов договору;

-порядок вирішення  спорів,  які  можуть  виникнути  під   час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів.

2) Безпосередньо обстеження вашого майно оцінювачем.

3) Складання та видача вам відповідного звіту.

Виходячи зі змісту ст. 12 цього закону, звіт про оцінку майна має містити висновки  про вартість  майна  та  підтверджувати виконані процедури з оцінки майна суб'єктом  оціночної   діяльності   -   суб'єктом   господарювання відповідно   до   договору.  Звіт повинен бути підписаний  оцінювачами,  які безпосередньо  проводили  оцінку  майна,  і  скріплений підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Отже буде потрібно перевірити відповідність виданого вам звіту вищезазначеним вимогам.

Оцінка нерухомості, зазвичай займає від одного до трьох днів і її вартість буде невисокою порівняно  щодо ціни вашого позову. Після закінчення цієї процедури ви матимете документальне підтвердження ваших вимог, в тому числі і вимог щодо обґрунтування ціни вашого позову. Це буде тією умовою яка уможливить реалізацію ваших прав, та заощадити ваш час.


Автор консультації: Громаков А. С.
Консультація актуальна на дату: 26.11.2014
Кількість переглядів: 1391
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (1): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема