У кожному супермаркеті є таблички з написом про те, що споживач має покласти речі у камеру схову, щоб не було непорозумінь. І поруч – "адміністрація не несе відповідальності за збереження". Як це розуміти? На яких підставах це встановлено?Дану проблему треба розглядати у трьох аспектах. Перший – це зобов’язання здачі речей у камери схову, другий – відповідальність магазину у разі втрати речей, третій - перевірка охоронцем особистих речей.

Правовий аспект

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", як і "Порядку здійснення торговельної діяльності й правил торговельного обслуговування населення", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 р., НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО обов’язок покупців здавати свої речі в камери схову супермаркетів для реалізації права на здійснення покупок.
Адміністрація бере на себе обов"язок по збереженню зданих покупцями на зберігання речей. Це підтверджується видачею покупцеві номерного жетона, іншого знака, що засвідчує прийняття речі на зберігання (у відповідності до статті 937 Цивільного кодексу України).
Відповідно до статті 950 Цивільного Кодексу За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах.
Відповідно до статті 951 Цивільного кодексу: Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем:
- у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості;
- у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася її вартість.
Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і вимагати від зберігача відшкодування її вартості.
Якщо адміністрація супермаркету, у випадку ушкодження речей у камері схову відмовиться добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду.
Проведення огляду речей охоронцем

На виході охоронець має право попросити вас показати сумку. Однак ваше право показувати її чи ні.
Особистий огляд може проводитись лише уповноваженими на це особами, лише у випадках та лише у порядку чітко визначених законодавством. Огляд речей і особистий огляд можуть здійснюватись працівником міліції лише у випадку, коли ви вчинили адміністративне правопорушення , чи підозрюєтесь у його вчиненні. Охоронці приватних охоронних служб, працівники внутрішніх служб безпеки підприємств чи організацій законодавством таким правом НЕ НАДІЛЕНІ. Огляд Ваших речей, ручної поклажі, багажу, транспортних засобів та інших предметів має здійснюватися у Вашій присутності. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника. Про особистий огляд речей обов'язково складається протокол або про це робиться відповідний запису протоколі про адміністративне правопорушення або в протокол про адміністративне затримання. (стаття 264 КУпАП)
Відповідно до статті 264 КУпАП Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі. Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів. Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з участю двох понятих під час відсутності власника (володільця). Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. Відповідно до ст11 п.5, п.6 Закону України "Про Міліцію" Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право
5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачені законом осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складення протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання  не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, - на строк до передачі законним представникам або до влаштування в установленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним  представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на вісім годин; осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп'яніння, якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собі, - до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця проживання, а за відсутності таких - до їх витвереження; військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення, - до передачі їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або військового командування; осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, - до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24 години; іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - в порядку та на строки, передбачені законодавством України, міжнародними договорами України; Пункт 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-12 від 19.06.92, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, N 1188-VI ( 1188-17 ) від 19.03.2009, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010; в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю;
Судова практика

Щодо судової практики можна відмітити Рішення №2-1831/11 Солом'янського районного суду м.Києва за позовом про відшкодування шкоди через неправомірні дії охоронця, внаслідок чого особі було завдано моральної шкоди, принижено її гідність. Внаслідок цього погіршилось самопочуття та спокій позивачки. Однак судом було задоволено позов лише у частині стягнення з ТОВ судових витрат. 
Наступне - це Рішення №2-850/12р. Ленінського районного суду міста Луганська , в якому позивач просив стягнути з ТОВ шкоду внаслідок ображення його охоронцем та сутички, яка склалася внаслідок неправомірних дій останнього. Однак судом як і в попередньому рішенні було відмовлено у задоволенні позову. 
 Виходячи з цього, ми можемо бачити, що судами, зазвичай, не задовольняються позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди, завданої неправомірними діями інших осіб. Таку тенденцію можна бачити не лише що до справ про супермаркети, але й у інших випадках.
Знайте свої права - відстоюйте їх


Автор консультації: Попович Роман
Дата надання консультації: 24.03.2013
Кількість переглядів: 3833
Написати листа автору


Оцінки консультації (16): 4.2
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: речі, Охорона, супермаркет, покупець, камери схову

Коментарів нема