Умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України врегульовані Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1.07.2004р. №1961-IV (далі - Закон №1961-IV). Ст.22 зазначеного Закону передбачено, що при настанні страхового випадку страховик в межах страхової суми відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи. Якщо потерпілим від дорожньо-транспортної пригоди є юридична особа, то страховиком відшкодовується виключно шкода, заподіяна її майну. Фізична особа, потерпіла від дорожньо-транспортної пригоди має право на відшкодування від страхової компанії як матеріальної, так і моральної шкоди, яка відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування (ч.4 ст.23 Цивільного кодексу України). Однак страховик зобов’язаний відшкодовувати моральну шкоду в порядку та на умовах, встановлених Законом №1961-IV відповідно до вимог Цивільного кодексу України.
При цьому необхідно враховувати наступне.
По-перше, страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому моральну шкоду, що полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сімї чи близьких родичів;
По-друге, за загальним правилом моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Страховик же, як фінансова установа, відшкодовує моральну шкоду виключно в грошовій формі.
По-третє, розмір зазначеного моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості. З наведено слідує, що тільки за результатами судового розгляду можна розраховувати на відшкодування моральної шкоди. 
По-четверте, страховик відшкодовує моральну шкоду в межах 5 відсотків встановленої страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих (100 000 грн. на одного потерпілого), що становить 5000 грн. 
По-п’яте, якщо ж суд присудить відшкодування моральної шкоди в розмірі, що перевищує 5000 грн., то різниця між сумою відшкодування, визначеною судом, та сумою, яка має бути відшкодована страховиком, підлягає компенсації особою, яку визнано винною у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. Це може бути як безпосередньо заподіювач шкоди (наприклад, особа, яка здійснювала управління належним її транспортним засобом), або фізична чи юридична особа, які правомірно володіють забезпеченим транспортним засобом, водій якого визнаний винуватим у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.
Іншi види моральної шкоди страховиком не відшкодовуються. Так, відповідно до абз. 2 п.22.3 ст.22 Закону №1961-IV якщо судом встановлено відшкодувати потерпілому моральну шкоду, що полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна або у приниженні честі та гідності, а також ділової репутації фізичної особи таке відшкодування у розмірі, визначеному судом, здійснює особа, яку визнано винною у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.
Слід особливо звернути увагу, що з 5.02.2013р. набирають чинності зміни до Закону №1961-IV, внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 5.07.2012р. №5090-VI, що стосуються, в тому числі, відшкодування моральної шкоди, суть яких зводиться до наступного:
По-перше, зі статті 22 Закону №1961-IV, яка викладена у новій редакції, вилучено положення про відшкодування моральної шкоди.
По-друге, Закон №1961-IV доповнено новою статтею 261, яка безпосередньо присвячена відшкодуванню моральної шкоди, заподіяної потерпілому, згідно з якою страховиком (у випадках, передбачених Законом №1961-IV – Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі - МТСБУ)) відшкодовується потерпілому - фізичній особі, який зазнав ушкодження здоров’я під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю.
По-третє, страховик (у випадках, передбачених Законом №1961-IV – МТСБУ) відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами. (до відома, на даний час (з 1.10.2012р. по 30.11.2012р.) відповідно до ст.13 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011р. №4282-VI мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі становить 1118 гривень).
Таким чином, з 5.02.2013р. потерпілим від дорожньо-транспортної пригоди підлягає відшкодуванню моральна шкода, яка заподіяна їх здоров’ю (в межах 5% від страхової суми). У разі смерті потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди, право на відшкодування моральної шкоди в межах 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, мають його спадкоємці першої черги (чоловік (дружина), батьки (усиновлювачі) та діти (усиновлені).

автор: консультант Янишен Богдан
матеріал підготовлено: 21.11.2012р.

 З друкованою версією консультації можна ознайомитись в газеті "Вечерний Харьков" №131 (9955) від 22 листопада 2012 року


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 24.11.2012
Кількість переглядів: 6819
Адреса електоронної пошти не вказана
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: страхування відповідальності, моральна шкода, страховий випадок, дорожньо-транспортна пригода

Коментарів нема