Щороку у період літніх канікул, що незабаром розпочнуться, раптово збільшується кількість відмов у пропуску через державний кордон дітей. В даній статті розглянемо всі питання, що стосуються виїзду дітей за кордон з метою запобігання неприємностей при перетині державного кордону.
Відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з 5-ти річного віку дітей вклеюються фотокартки.
Відповідно до п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. № 724) Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
свідоцтва про смерть другого з батьків;
рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗДУ ДІТЕЙ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
- до Російської Федерації: відповідно до Угоди між Урядом України та Російської Федерації про умови взаємних поїздок громадян діти – громадяни України до 16 років можуть перетинати державний кордон за наявності свідоцтва про народження;
- до Республіки Білорусь: діти – громадяни України можуть перетинати державний кордон за наявності проїзного документа дитини, або за паспортом громадянина України для виїзду за кордон батьків, у який вони вписані.
Дитиною, згідно з Сімейним кодексом України, визнається фізична особа до досягнення нею повноліття. При цьому, згідно зі ст. 313 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.
Ситуація перша: виїзд за кордон дитини у віці 16-18 років.
У такому віці, дитина може виїздити за кордон як з батьками, так і самостійно без згоди та супроводу батьків чи будь кого з дорослих осіб.
А) Якщо дитина виїздить разом з батьками чи одним з батьків, то згідно зі статтею 17 «Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», затверджених постановою КМУ від 31 березня 1995 року № 231 відомості про дітей вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти. При цьому, на дітей віком від 5 до 18 років, які виїжджають разом із законними представниками і відомості про яких вписуються у їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються у ці паспорти і скріплюються печаткою.
Б) Якщо дитина від’їздить за кордон самостійно, необхідно оформити лише проїзний документ дитини. Порядок його отримання передбачений Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».
( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3857-12/parao25#o25).
Оформлення паспорта/проїзного документа здійснюється на підставі заяви батьків (законних представників батьків чи дітей), а у разі, коли батьки не перебувають у шлюбі між собою, – того з них, з ким проживає дитина, справжність підпису яких засвідчується нотаріально. За наявності заперечень одного з батьків документ може бути оформлено на підставі рішення суду. Для дітей віком від 14 до 18 років у заяві зазначається відсутність обставин, що обмежують згідно із законодавством право їх виїзду за кордон. Такий проїзний документ на дитину оформляється на термін три роки або до досягнення нею 18-річного віку.
Ситуація друга: виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16 річного віку.
У цьому випадку дитина не має права самостійного виїзду, перетинання кордону може бути здійснено лише в супроводі одного чи обох батьків, або у супроводі осіб, які уповноважені на це батьками.
А) Порядок виїзду дітей з батьками аналогічний зазначеному вище (відомості про дитину записуються в паспорті одного з батьків, на дітей віком від 5 до 18 років вклеюються їх фото). При цьому, якщо дитина їде за кордон з одним з батьків, обов’язково необхідно оформити нотаріальну згоду іншого з батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, або надати інші документи, які підтверджують, що отримання такої згоди непотрібне (рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть іншого з подружжя, тощо).
Б) Якщо дитина від’їжджає за кордон у супроводі осіб, які уповноважені батьками, на дитину оформлюється проїзний документ дитини у порядку, визначеному Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та викладеному вище та додатково оформлюється нотаріально посвідчена згода обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
Ситуація третя: Виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.
Виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення регулюється постановою від 21 грудня 2005 р. N 1251 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1251-2005-%D0%BF).
Вище зазначена постанова передбачає, що для безперешкодного перетину державного кордону організованими групами необхідна наявність відповідних документів, а саме:
- проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини (свідоцтво про народження дійсне лише на кордоні з Російською Федерацією);
- погодженого списку групи дітей та наданого дозволу на їх виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення за місцем проживання дітей Міністерством у справах сім'ї, молоді та гендерної політики Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій;
- нотаріально завіреної згоди обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором.
Крім того, відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд за межі України неповнолітніх громадян України здійснюється:
за нотаріально посвідченою згодою батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі;
без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків:
- якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та відсутній у пункті пропуску;
- якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин України, що не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном;
у разі пред'явлення документів або їх нотаріально посвідчених копій:
• свідоцтва про смерть другого з батьків;
• рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
• рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
• рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
• рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
• довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
Всі документи мають бути дійсні, технічно справні (аркуші не пошкоджені, не вирвані), в наявності мають бути усі печатки. Це мають знати і за цим мають стежити або самі батьки, або туристичні фірми (оператори), які організовують поїздки.

Додаток 1. Зразок заяви про згоду батьків на виїзд дитини за кордон.
ДО КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ
ПІБ матері_______________,
паспорт серія______, виданий
_____________________України
в Київській області ______року,
що мешкає: м.Київ
вул.________________________,
ідентифікаційний №__________
ПІБ батька _____________,
паспорт серія______, виданий
_____________________України
в Київській області ______року,
що мешкає: м.Київ
вул.________________________,
ідентифікаційний №__________

ЗАЯВА

Ми, ПІБ_______ та ПІБ________, даємо згоду на тимчасовий виїзд за кордон до ________, на період з ______року по _______року, з метою туризму та відпочинку, нашій малолітній доньці ПІБ_______, _____року народження, у супроводі ПІБ_________, який гарантує повернення дитини в Україну. Одночасно повiдомляємо, що пiдстав, якi згiдно з чинним законодавством України обмежують його право на виїзд за кордон, немає.

Дата прописом________________.
Підписи:


(ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА)
Додаток 2. Згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення
( затверджена наказом Міністерства Соціальної Політики України від 18.01.2012 №21, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0172-12).
ЗГОДА
на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Організація ____________________________________________________________

Дата виїзду _______________з_____________до_____________________________

Мета поїздки __________________________________________________________

Місцеперебування ______________________________________________________
(держава, область, район, населений пункт)

Виїзд дозволено
(групі дітей чисельністю ____________ осіб)

Директор департаменту / начальник управління (відділу) _____________________

______________________________________________________________________

Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій

_______________________ ______________________________
(підпис) (ініціали,прізвище)

Заступник Міністра,
заступник голови обласної,
Київської та Севастопольської
Міських державних адміністрацій

_______________________ ______________________________
(підпис) (ініціали,прізвище)

М.П.

Директор Департаменту
Сімейної політики Г. Жуковська


Автор консультації: Барашков Дмитро
Дата надання консультації: 01.04.2013
Кількість переглядів: 17885
Написати листа автору


Оцінки консультації (13): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Коментарів нема