Особливості здійснення правосуддя та виконання судових рішень в Україні завжди вимагатимуть від зацікавлених сторін підвищеної уваги до захисту їх законних прав та інтересів.

Так, не рідко, в супереч базовим правовим засадам, особи дізнаються про відкриття щодо них виконавчого провадження уже з моменту фактичного здійснення відносно них виконавчих дій (наприклад, стягнення коштів з пенсії чи заробітної плати, опису майна і т. д.).

Перш за все, візьміть до уваги, що виконавчий лист не може бути виданий судом у разі відсутності даних про вручення відповідачу копії судового рішення. Цей момент особливо важливий, якщо у вашому випадку було прийнято заочне рішення, або ж узагалі, розгляд справи проходив в порядку третейського судочинства.

Звернення до виконання рішень третейських судів  - питання  надзвичайно змістовне і  заслуговує його аналізу в окремій статті, зазначимо лише, що відокремлено від ЦПК України нормативно – правову базу його здійснення ви можете прослідкувати в ЗУ «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду», окрім цього, не зайвим для вас буде ознайомлення з ЗУ «Про третейські суди».

Якщо державний виконавець прийняв до виконання виконавчий документ і відкрив виконавче провадження, то згідно з ч.5 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження» він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з цього моменту відправити копії постанови про відкриття виконавчого провадження стягувачу та боржнику. Така вимога випливає з того, що постанова  про відкриття виконавчого провадження може бути
оскаржена сторонами у десятиденний строк з моменту її винесення [ч. 6 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження].

Зверніть увагу на те, що для будь – якого виконавчого документу встановлені строки для його пред’явлення Державній виконавчій службі, якщо такий строк пропущено – державний виконавець взагалі зобов’язаний відмовити у прийнятті такого документа до виконання. [ст. 22 ЗУ «Про виконавче провадження»]

 

Базовий перелік прав, гарантованих сторонам виконавчого провадження перелічений у ст. 12 ЗУ «Про виконавчого провадження», у якій встановлено право сторін у будь – який момент ознайомлюватися з  матеріалами виконавчого провадження,  робити з них  виписки,  знімати  копії,  заявляти   відводи   у   випадках, передбачених   цим   Законом,  оскаржувати   рішення,   дії   або бездіяльність   державного   виконавця   з   питань  виконавчого провадження   у   порядку,  встановленому  ЗУ «Про виконавче провадження»,  подавати додаткові  матеріали,  заявляти   клопотання,   брати   участь   у провадженні  виконавчих  дій,  давати  усні та письмові пояснення, висловлювати свої доводи та міркування з усіх питань, що виникають у  ході  виконавчого провадження,  у тому числі під час проведення експертизи,  заперечувати проти клопотань,  доводів  та  міркувань інших  учасників  виконавчого  провадження».

 

Окремо розглянемо декілька основних механізмів захисту прав боржника у виконавчому провадженні:


Визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.

У разі, якщо відносно вас уже відкрито виконавче провадження, і з певних причин ви не використали своє право на оскарження постанови про його відкриття, або ж у задоволенні відповідної скарги вам було відмовлено, зверніть увагу на положення ст. 369 ЦПК, згідно з яким, зокрема, «суд,  який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача  або боржника виправити помилку,  допущену при його оформленні  або видачі, чи   визнати   виконавчий   лист  таким,  що  не  підлягає виконанню,  та стягнути на користь боржника безпідставно  одержане стягувачем за виконавчим листом».

Існує перелік вимог, яким повинен відповідати виконавчий документ,  встановлений ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження». Якщо ви помітили, що виконавчий лист по вашій справі не відповідає встановленим вимогам, то ви можете звернутися до суду з заявою про визнання його (виконавчого листа) таким, що не підлягає виконанню.

Зверніть увагу на даний приклад:

 

                                                             

 

В графі: «рішення набрало законної сили», не вказано конкретної дати. До слова, цей виконавчий документ було видано на рішення третейського суду районним у місті судом загальної юрисдикції. (Саме цікаво, що в вищезгаданому рішенні третейського суду узагалі не містилося ім`я боржника, щодо якого суд видав виконавчий лист. Як така ситуація взагалі стала можливою – особисто для нас залишилося абсолютною загадкою). На даний виконавчий лист консультантами юридичної клініки було складено наступну заяву:

 

                                                                                  [ заява ]

 

Якщо відносно вас уже були проведені виконавчі дії, за якими було стягнуто майно чи грошові кошти і ви бажаєте їх повернути як такі, що «безпідставно одержані стягувачем за виконавчим листом», до заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню вам слід додати документи, що підтверджують проведення відповідних стягнення. Їх ви можете отримати у відділенні Виконавчої служби України, яке проводило виконавче провадження по вашій справі. 

 

Оскарження рішення, дій та бездіяльності державного виконавця в судовому порядку.

На будь якій стадії виконавчого провадження у боржника є право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державного службовця (у строк, що визначений, зокрема, ст. 385 ЦПК). На відміну від стягувача, у якого є право подавати скарги до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець або керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня, боржник може звернутися з відповідною скаргою виключно у судовому порядку (до суду який видав виконавчий лист). Коло питань, що регулюють процедуру судового оскарження дій чи бездіяльності державного виконавця, окрім уже вищезгаданого ЗУ «Про виконавче провадження», регулюється Розділом 7 ЦПК України. Слід зазначити, що розгляд такої скарги судом проходить у десятиденний термін, і за його результатами суд може визнати оскаржувані   рішення,   дії  чи  бездіяльність  неправомірними  та зобов'язати державного виконавця або іншу посадову особу  державної виконавчої   служби   задовольнити   вимогу  заявника  та  усунути порушення  чи  іншим  шляхом  поновити  його  порушені  права  чи свободи. Окрім цього, обов’язок сплати судового збору у такому разі буде покладено на відповідний відділ державної виконавчої служби.

 

 

Мирова угода, відстрочка або розстрочка виконання.

а) слід звернути увагу на те, що ст. 372 ЦПК встановлено можливість досягнення між стягувачем та боржником морової уваги навіть після відкриття виконавчого провадження. Більше того, за цим же положенням стягувач у будь – який момент може відмовитись від примусового виконання. У такому разі, відповідна мирова угоди або відмова від примусового виконання у письмовому вигляді подається державному виконавцю, який у десятиденний строк передає її до суду за місцем виконання рішення, який у свою чергу ухвалою визнає такий факт.

Боржник може скористатися такою можливістю, наприклад, дійшовши згоди з стягувачем про зменшення обсягу стягнення, або ж узагалі про його скасування.

б) також візьміть до уваги, що за  наявності  обставин,  що  утрудняють виконання рішення (наприклад у разі хвороби боржника або членів його сім'ї,  відсутності присудженого майна   в  натурі,  стихійного  лиха  тощо),  за  вашою заявою, суд,  який  видав  виконавчий документ,  у  десятиденний  строк може розглянути і у виняткових випадках  відстрочити  або  розстрочити  виконання, змінити чи встановити інший спосіб і порядок виконання рішення. Такий розгляд проходить  в  судовому  засіданні  з  викликом сторін.

 

Поворот виконання.

У випадку, коли рішення суду першої інстанції, на яке було видано виконавчий лист і проведено виконавчі дії, було скасоване або змінене судом апеляційної чи касаційної інстанції, виникає необхідність у поверненні стягненого на користь боржника майна чи грошових коштів. Дана процедура регулюється ст. 380 – 382 ЦПК України. Питання про поворот виконання рішення розглядається судом , в який справу передано на новий розгляд або судом апеляційної чи касаційної інстанції. Якщо ж цей обов’язок не був виконаний, то відповідач вправі в межах строку позовної давності звернутися до суду, у якого перебуває справа, із заявою про поворот виконання рішення. За подання такої заяви судовий збір не сплачується. За судовим рішенням (у формі ухвали) про поворот виконання видається виконавчий лист, який підлягає пред’явлення до відділення державної виконавчої служби, яка й безпосередньо здійснює дії, спрямовані на повернення. У разі повороту виконання позивач зобов’язаний повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим рішенням. У випадку неможливості повернення майна в натурі в рішенні або ухвалі суду повинно бути передбачити відшкодування вартості цього майна. За загальним правилом (окрім випадків, коли рішення суду ґрунтується на підроблених документів або на завідомо неправдивих відомостях позивача) поворот виконання не допускається у справах про стягення аліментів, заробітної плати чи інших витрат, що випливають з трудових правовідносин.

 

Відсутність майна та коштів у боржника.

У випадку, якщо в боржника відсутнє майно, на яке можне бути звернуте стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до ЗУ «Про виконавче провадження» заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультативними, виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження,  повертається стягувачу, на основі постанови про повернення виконавчого документа стягувачеві.

 

                                              

__________________________________________________________________________________

                                        

 

По факту, це означатиме фактичне припинення відносно боржника виконавчих дій.

Пам’ятайте, що державний виконавець може звернути стягнення  на заробітну плату,  пенсію, стипендію та інші доходи боржника (у встановлених ЗУ «Про виконавче провадження» відсотках), кошти на рахунках у банках чи інших фінансових установах, іншого рухомого та нерухомого майна. Лише за відсутності будь – яких доходів, коштів та майна у боржника, може бути винесена Постанова про повернення виконавчого документа. Окрім цього, врахуйте, що протягом року з моменту її винесення, у разі наявності відомостей, про наявність у боржника заробітку, майна та інших коштів, стягувач може повторно пред’явити виконавчий документ до виконання.

 

Відвід у виконавчому провадженні.

Згідно зі ст. 16 ЗУ «Про виконавче провадження» - «державний виконавець, експерт,   спеціаліст,   оцінювач, перекладач  не  можуть  брати  участі  у виконавчому провадженні і підлягають відводу,  якщо вони є  близькими  родичами  сторін,  їх представників  або  інших  осіб,  які  беруть участь у виконавчому провадженні,  або заінтересовані в результаті  виконання  рішення, або є інші обставини, що викликають сумнів у їх неупередженості».

«З тих самих підстав відвід  таким особам   може   бути   заявлений   стягувачем, боржником  або  їх представниками.  Відвід  має  бути  вмотивованим,   викладеним   у письмовій   формі  і  може  бути  заявлений  у  будь-який  час  до закінчення виконавчого провадження».

Дані положення означають, що у вас є право вимагати відводу перелічених осіб у виконавчому провадженні за наведених вище обставин. Адресувати відповідну заяву про відвід державного виконавця необхідно начальнику відділу, якому він підпорядкований.

 

Сплив строку здійснення виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження» - «Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а по виконанню рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строки здійснення виконавчого провадження не поширюються на час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження та на період реалізації арештованого майна боржника».

Таким чином, по спливу 6 місяців незалежно від ступеня виконання виконавчого документу, державний виконавець повинен винести постанову про закриття виконавчого провадження з видачею відповідного виконавчого документу стягувачу, який, водночас, не позбавляється права пред’явити даний документ повторно.

 

Врахуйте, що додатком до ЗУ «Про виконавче провадження» встановлено перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. З даним переліком ви можете ознайомитись на офіційному сайті Верховної Ради України.

 

Окрім цього, стягнення не може бути звернено на такі кошти:


  1) вихідну  допомогу,  що  виплачується  в  разі   звільнення працівника;
  2) компенсацію  працівнику  за невикористану відпустку,  крім випадків,  коли особа під час звільнення  одержує  компенсацію  за відпустку, не використану протягом кількох років;
  3) компенсацію  працівнику  витрат  у зв'язку з переведенням, направленням  на  роботу  до   іншої   місцевості   чи   службовим відрядженням;
  4) польове забезпечення,  надбавки до заробітної плати,  інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;
  5) матеріальну  допомогу  особам,  які  втратили   право   на допомогу по безробіттю;
 
6) допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;
  7) одноразову допомогу у зв'язку з народженням дитини;
  8) допомогу по догляду за дитиною;

  9) допомогу  особам,  зайнятим  доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років,  по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності  у зв'язку з доглядом за хворою дитиною,  а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом;
  10) допомогу на лікування;
  11) допомогу на поховання;
  12) щомісячну  грошову  допомогу  у  зв'язку   з   обмеженням споживання   продуктів   харчування   місцевого   виробництва   та особистого підсобного господарства  громадян,  які  проживають  на території, що зазнала радіоактивного забруднення;
  13) дотації  на  обіди,  придбання  путівок  до  санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.
          

2. Стягнення не здійснюється також із сум:
  1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;
  2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;
  3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби,  служби в органах внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої   служби   України,   а   також   грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках,
передбачених законом.

 

В цілях правового захисту боржника у виконавчому провадженні не зайвим також буде знати про те, що:

    -  виконавчі  дії  провадяться  державним виконавцем у робочі дні не раніше шостої і не пізніше  двадцять  другої  години. Сторони виконавчого  провадження  мають  право пропонувати зручний для них час провадження виконавчих дій.
     З цього правила існує два винятки:

    -  виконавчі дії в  неробочі  та  святкові  дні,  встановлені законом, проводяться у разі якщо зволікання неможливе або  якщо  такі  дії  не можуть  бути  проведені  в  інші дні з вини боржника,  на підставі постанови державного виконавця,  затвердженої начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець.
     -  провадження  виконавчих  дій  у  нічний час допускається у разі,  якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи  здоров'ю громадян  або  якщо  виконавчі  дії, розпочаті до двадцять другої години,  необхідно  продовжити,  але  з  наступним   повідомленням начальника відділу,  якому безпосередньо підпорядкований державний
виконавець,  не пізніше наступного робочого дня  після  проведення таких дій.

 

Дана стаття охоплює лише незначне коло питань, на які варто звернути увагу боржнику, при здійсненні відносно нього виконавчих дій. У разі, якщо вам необхідно детально ознайомитися з процедурою та порядком здійснення виконавчого провадження, - читайте «Інструкцію про проведення виконавчих дій».

 

З деякими іншими порадами, що стосуються виконання рішень судів в цивільному судочинстві ви можете ознайомитись у цій статті.

 

Стійте на своїх правах!


Автор консультації: Малюта Ярослав
Дата надання консультації: 18 липня 2013 р.
Кількість переглядів: 20181
Написати листа автору


Оцінки консультації (23): 4.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: виконання рішення суду, заява про визнання виконавчого, виконавче провадження, державний виконавець, оскарження дій державного виконавця

Коментарів нема