Отже,як захистити свої права від незаконних посягань збоку постачальників газу.

 Якщо до вас неочікувано завітали перевірники газу…


При перевірці лічильника треба враховувати наступні умови:


-          Перевірка має вчинятися лише уповноваженими особами,тому витребуйте пред’явлення посвідчення представника газопостачальної організації;


-           У разі наявних ознак втручання у лічильний механізм  складається акт про виявлені порушення;


-          Споживач має право на відмову від підпису даного акту,про що обов’язково повинно зазначатися  представниками організації в ньому;


У разі надання неякісних послуг  газопостачальна (газотранспортна) організація за власні кошти усуває виявлені недоліки.


У разі безпідставного припинення газопостачання газопостачальна (газотранспортна) організація відшкодовує споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються, виходячи з фактичного середньогодинного споживання газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на газ, що діяли в період припинення газопостачання.


Шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю та здоров'ю підлягає відшкодуванню в повному обсязі газопостачальною (газотранспортною) організацією, якщо ця шкода стала наслідком порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання, Правил безпеки систем газопостачання  України, умов договору про надання послуг з газопостачання та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини газопостачальної (газотранспортної) організації і споживачів у сфері надання послуг з газопостачання, якщо законодавством не передбачено більш високої міри відповідальності.


 Періодична повірка лічильників газу, їх технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються за рахунок газорозподільного підприємства. 


Якщо ж споживач сам звертається щодо потреби в ремонті побутового лічильника газу, необхідність якого виникла у міжперевірочний інтервал – ремонт оплачується споживачем.


На період зняття лічильника газу для проведення його періодичної/позачергової повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, або для проведення ремонту за заявою споживача газорозподільне підприємство встановлює лічильники газу з обмінного фонду. У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника неможливо встановити інший, розрахунки із споживачем здійснюються залежно від середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.


У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника газу неможливо встановити інший лічильник, газові прилади і пристрої споживача тимчасово підключаються до системи газопостачання без лічильника, про що представниками газорозподільного підприємства складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.


У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту газорозподільне підприємство зобов'язане встановити його протягом двох місяців з моменту зняття.


Якщо встановити лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, газопостачальне підприємство здійснює розрахунки за спожитий споживачем природний газ відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.


Якщо ви як споживач   маєте  пільги з оплати природного або скрапленого газу, в договорі робиться відповідна позначка.


Споживач має право на:


безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;


якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;


отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;


перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;


зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;


отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методику розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;


розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством;


повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;


проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;


Газопостачальне підприємство зобов'язане:


забезпечити безперервне постачання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;


неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання;


публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п'ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються споживачеві і вартість яких включена до тарифу на постачання природного газу;


надавати споживачам інформацію щодо тарифів на постачання газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску в газовій мережі тощо;


видавати споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка;


припиняти газопостачання на підставі письмової заяви споживача про індивідуальне опалення як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та провадити перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу


розглядати в установленому порядку претензії споживача щодо відповідності якісних показників газу та якості послуг і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;


самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання здійснити споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів;


припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення житла у разі закінчення (настання) опалювального періоду. У разі письмової заяви споживача газопостачання в міжопалювальний період не припиняється;


укласти договір із споживачем у письмовій формі;


 відкрити споживачеві особовий рахунок;


 відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі;


у разі перерахування споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки газопостачального підприємства (крім розподільного) повернути їх за заявою споживача або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження;


проводити не менше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу у споживачів відповідно до затверджених графіків;


 проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показники лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року;


проводити за заявою споживача за підсумками першого півріччя поточного року станом на 1 липня перерахунок оплати споживачем вартості спожитого в першому півріччі поточного року природного газу залежно від обсягу його використання в першому півріччі поточного року за роздрібними цінами, що діяли в першому півріччі поточного року.


Згідно з наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 27 серпня 1999 р.  щодо затвердження Типової угоди про встановлення населенню побутових лічильників газу вітчизняного виробництва на умовах розстрочення платежів оплата комплексу виконаних робіт може здійснюватися на умовах розстрочення платежів терміном на 12 місяців, без сплати відсотків, за винятком оплати банківських послуг з дати підписання угоди. Якщо в житловому приміщенні (будинку) прописані та проживають лише пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, пенсія та інші соціальні виплати, і середньомісячний доход на одну особу не перевищує встановленої межі малозабезпеченості, розстрочення платежів здійснюється терміном на 36 місяців.


Нормативна база:


Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання

Про затвердження Положення про проведення експертизи
лічильників газу, установлених у споживачів
і призначених для обліку природного газу в побуті

Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання

Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання

Про затвердження норм споживання природного газу
населенням у разі відсутності газових лічильників

Про житлово-комунальні послуги


Автор консультації: Марина Раулець
Консультація актуальна на дату: 10.02.2014
Кількість переглядів: 6439
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (3): 4.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: газопостачальна організація, споживач, лічильник газу, газотранспортна організація, технічне обслуговування

Коментарів нема