Головним висновком щодо ситуації з виселення наведеній в попередній консультації, а саме щодо виселення колишніх членів сім`ї власника, є те, що за загальним правилом права користування займаним приміщенням після припинення шлюбних, сімейних відносин зберігається.

    Однак, щодо можливості збереження цього права за членами сім`ї власника, в тому числі і колишніми, у разі зміни самого власника судова практика на даний час виходить зовсім з інших мотивів.

     А саме відповідно до ст. 391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Відповідно, гарантуючи захист права власності, закон надає власнику право вимагати усунення будь-яких порушень його права хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння. Способи захисту права власності передбачені нормами ст. ст. 16, 386, 391 ЦК України.

      Об'єктом власності особи може бути, зокрема, житло - житловий будинок, садиба, квартира (ст. ст. 379, 382 ЦК України).

Права власника житлового будинку квартири визначені ст. 383 ЦК України та ст. 150 ЖК України, які передбачають право власника використовувати житло для власного проживання, проживання членів сім'ї, інших осіб і розпоряджатися своїм житлом на власний розсуд.

Обмеження чи втручання у право власника можливе лише з підстав, передбачених  законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 156 ЖК України з урахуванням положень ч. 1 ст. 405 ЦК України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням в обсязі, визначеному відповідно до угоди з власником.

Верховний суд України аналізуючи зміст вказаних правових норм дійшов висновку про те, що право члена сім'ї власника будинку (квартири) користуватися цим житлом існує лише за наявності у власника права приватної власності на це майно.

Із зазначеного можна дійти до висновку, що виникнення права членів сім'ї власника будинку (квартири) на користування цим будинком та обсяг цих прав залежить від виникнення у власника будинку права власності на цей будинок, а відтак - припинення права власності особи на будинок припиняє право членів її сім'ї на користування цим будинком.

У зв’язку з цим необхідно виходити з того, що права членів сім'ї власника будинку на об'єкт власності є похідними від прав самого власника. А тому припиняється у зв’язку з переходом останнього до іншої особи.

Дана ситуація виникає тому, що передбачаючи право власника житлового будинку (квартири) на відчуження цих об'єктів, закон не передбачив при цьому перехід прав і обов'язків попереднього власника до нового власника в частині збереження права користування житлом (житлового сервітуту) членів сім'ї колишнього власника у випадку зміни власника будинку (квартири) на відміну від договору найму (оренди) житла - ст. ст. 810, 814 ЦК України.

Тому, підставою для збереження права проживання в такому випадку є набуття самостійного права на житло з підстав, передбачених законом (найм, оренда, вселення наймачем чи на підставі ордера тощо - ст. 810 ЦК України, ст. ст. 61, 64 ЖК України).

     На даний час дана позиція підтримується і Вищим спеціалізованим судом України у своїх рішеннях (приклад). Хоча в певній мірі цю правову позицію можна назвати дискусійною ( з обґрунтуванням протилежної точки зору відносно висвітленої правової позиції можна ознайомитись тут і тут ).

     Але слід констатувати те, що на даний час, у зв’язку  саме з таким трактуванням правових норм щодо даного питання, мешканці перебувають під реальною загрозою виселення при будь якому переході прав власності від власника до іншої особи, навіть до іншого родича, як це може бути зокрема внаслідок спадкування. Тому в якості захисту від такої ситуації в майбутньому можливо укладення довгострокового договору оренди житла, чи при наявності заповіту, внесення до нього заповідального відказу на Вашу користь. Щодо переходу власності на житло внаслідок стягнення на предмет іпотеки, то слід керуватися спеціальними нормами ст.ст. 39,40 Закону України «Про іпотеку», які між іншим містять і деякі обмеження щодо можливості виселення мешканців.

  

  Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Романюком Іваном.  


Автор консультації: Романюк Іван
Дата надання консультації: 31.01.2013
Кількість переглядів: 5633
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (5): 4.6
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: усунення перешкод в користуванні, виселення

Коментарів нема