Однією з найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України житлом. Особливе занепокоєння викликають випадки коли під загрозою залишитися на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

На сьогодні, при вирішенні питання щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, законодавство йде двома шляхами:

1.це збереження за вказаною категорією осіб вже належного їм на праві власності чи на праві користування житла

2. надання нового жилого приміщення.

Насамперед, хотілося б наголосити на тому, хто на сьогодні вважається дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування – ст. 1 ЗУ  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Обов’язок збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа на житло, у якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади, прийомну сім’ю чи встановлення над ними опіки чи піклування, закріплений Цивільним, Житловим та Сімейним кодексами України, Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (а саме ст. 32), Законом України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст. 32 ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування »  Місцеві державні     адміністрації,     органи      місцевого самоврядування   за   місцем   знаходження   житла   дітей  несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і його повернення  після завершення  терміну  перебування дітей у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї,  дитячому будинку  сімейного  типу,  закладі  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ці жилі приміщення не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке  від  органів опіки та піклування,  яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.

Діти-сироти та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування, мають  право  проживати  в  дитячих  будинках  сімейного  типу  до повернення  їм  зазначеного  житла  або  надання  житла  місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

До  працевлаштування  випускників закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, які перебувають на обліку  в  державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, квартирна  плата  та  плата  за  комунальні  послуги  здійснюються органами    праці    та    соціального    захисту   населення   за місцезнаходженням житла.

Стаття 33 цього ж закону зазначає, що такі діти, які досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла мають право  зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік  за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування.

Після досягнення 18  років  такі  діти  протягом  місяця  забезпечуються соціальним житлом  до  надання  їм  благоустроєного  житлового приміщення для постійного проживання. Перебування таких дітей,  які досягли  16  років,  на  соціальному  квартирному  обліку  не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб,  які  потребують  поліпшення житлових умов,  чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових  кредитів  на  будівництво  і   придбання   житла)   за державними  житловими  програмами  для окремих категорій громадян, визначених законодавством.

Після завершення    перебування    дітей у відповідних закладах  для таких дітей,  дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення  терміну  піклування  над  такими  дітьми  та  в   разі відсутності  в  таких  дітей  права на житло обласні,  Київська та Севастопольська міські,  районні  державні  адміністрації,  органи місцевого   самоврядування   забезпечують  дітей протягом  місяця  у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Згідно з ст.1 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення» соціальне житло  - житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків)  із  житлового  фонду  соціального  призначення,   що безоплатно    надається   громадянам   України,   які   потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»» взяття   на   облік   дітей-сиріт   та   дітей,   позбавлених батьківського піклування,  які досягли 16 років,  здійснюється  за заявою   піклувальника,  прийомних  батьків,  батьків-вихователів, адміністрації закладу,  де проживає дитина,  або органу  опіки  та піклування,  а  осіб  з  числа  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  -  за  їх  заявою.

До   заяви   про   взяття  на  облік  дитини-сироти,  дитини, позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

• копія документа,  що  посвідчує особу дитини-сироти,  дитини, позбавленої  батьківського піклування, особи з їх числа;

• копії документів,  що  підтверджують  статус   дитини-сироти, дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, особи з їх числа;

•  копія довідки   про   присвоєння   ідентифікаційного   номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з  їх  числа;

•  довідка про   те,   що   дитина-сирота,   дитина,  позбавлена батьківського піклування,  особа з їх числа не перебуває на обліку за  місцем  її  проживання.

Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття громадянина на облік та документи,  що додаються до неї,  в книзі та видає розписку. Рішення про взяття громадянина на облік  або  про  відмову приймає відповідний орган місцевого самоврядування за результатами розгляду заяви разом  з  документами,  що  додаються  до  неї,  не пізніше 30 робочих днів після їх надходження. Зазначене рішення  приймається  з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності  громадянина  та  членів  його  сім'ї  на момент взяття на соціальний квартирний облік.

У  разі  прийняття  рішення  про  взяття  на  облік  орган місцевого  самоврядування вручає/надсилає повідомлення громадянинові не пізніше семи робочих днів  після  його  прийняття. Повідомлення про  відмову згідно з додатком 5 надсилається не пізніше ніж протягом трьох робочих  днів  після  прийняття  такого рішення. Відмова у  взятті  громадянина на облік може бути оскаржена в судовому порядку.

Відомості  про  громадян вносяться до книги обліку та складаються списки громадян,  які  користуються  правом  на  отримання соціального  житла  в  позачерговому порядку і в порядку загальної черги.

Постанова КМУ від 19 березня 2008 року № 219 « Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом » визначив наступні тимчасові  мінімальні   норми   забезпечення соціальним житлом:

•  у соціальних  гуртожитках  для  проживання  сімей та одиноких громадян у розмірі 6 кв. метрів житлової площі на одну особу;

• у квартирах,  садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду  соціального  призначення у розмірі 22 кв.  метрів загальної площі на сім'ю із двох осіб і додатково 9,3  кв.  метра  загальної площі на кожного наступного члена сім'ї.

Отже, на сьогодні, на законодавчому рівні закріплений обов’язок держави, в особі відповідних її органів, дбати про захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

 


Автор консультації: Щербакова Ілона Олександрівна
Дата надання консультації: 10.03.2013
Кількість переглядів: 6477
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (10): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: позбавленні батьківського піклуванн, діти-сироти та діти, житлові права

Коментарів нема