Протягом якого строку наймач може бути відсутнім за місцем проживання без загрози втратити право на житлове приміщення?

При розгляді даного питання необхідно керуватися положеннями Житлового кодексу УРСР (надалі - ЖК), норми якого визначають порядок користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду.
 Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї - є одним із способів захисту житлових прав фізичних осіб.
 Причини відсутності не мають значення, якщо особа відсутня за місцем проживання не більше шести місяців. Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї і понад шість місяців, за умови, що зазначені особи були відсутні з поважних причин.  У цьому випадку зазначений термін, за заявою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору - судом. Разом з тим, ст.71 ЖК закріплює вичерпний перелік випадків, за наявності яких за відсутнім наймачем або членами його сім'ї зберігається житло більше 6 місяців, а саме:
 1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років - протягом усього періоду проходження зазначеної військової служби; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби - протягом перших п'яти років перебування на військовій службі; 
 2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умовами і характером роботи або у зв'язку з навчанням (учні, студенти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;
 3) влаштування дитини (дітей) на виховання до родичів, опікуна чи піклувальника, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - протягом усього часу їх перебування у родичів, опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Якщо з будинку, квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) сім'ї не залишилося, це житло може бути надано за договором оренди іншому громадянину до закінчення строку перебування дитини (дітей) у дитячому закладі або до досягнення нею (ними) повноліття і повернення від родичів, опікуна чи піклувальника, в окремих випадках - до закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах або до закінчення строку служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; 
 4) виїзду у зв'язку з виконанням обов'язків опікуна чи піклувальника, наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку сімейного типу - протягом усього часу виконання таких обов'язків;
 5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги - протягом усього часу перебування в них; 
 6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному закладі - протягом всього часу перебування в ньому; 
 7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк чи довічне позбавлення волі - протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. 
 Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші члени сім'ї наймача, це житло може бути надано за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку іншому громадянину до звільнення таких осіб з-під варти або до відбуття ними покарання. У випадках, передбачених зазначеною статтею, житлове приміщення за тимчасово відсутніми особами більше 6 місяців зберігається автоматично, тобто такі особи не повинні здійснювати які-небудь дії: отримувати згоду спільно проживають членів сім'ї, наймодавця, оформляти свою відсутність і т.п. 
 У вказаних випадках право користування жилим приміщенням зберігається за відсутнім протягом шести місяців з дня закінчення строку, зазначеного у відповідному пункті.
Важливим є те, що сам факт відсутності особи за місцем проживання понад встановлених законом строків, автоматично не позбавляє його права на проживання у житловому приміщенні. Визнання особи такою, що втратила право на користування жилим приміщенням внаслідок відсутності його понад встановлені строки, згідно ст.72 ЖК, здійснюється виключно у судовому порядку. До прийняття судом відповідного рішення воно має право користування житловим приміщенням незалежно від строків його відсутності, що, природно, є важливою гарантією забезпечення житлових прав громадян.
 Якщо відсутній повертається на житлову площу за згодою членів сім'ї, незалежно від причин та строків відсутності, його не можна вважати таким, що втратив право на житлову площу. Якщо ж він вселився або намагається вселитися в житлове приміщення всупереч волі членів сім'ї і був відсутній понад встановлені строки без поважних причин, то суд вправі визнати його таким, що втратив право на житлову площу.
 Якщо наймач та члени його сім'ї вибувають на постійне проживання в інше жиле приміщення в тому ж або іншому населеному пункті, договір найму житлового приміщення розривається з моменту вибуття з одночасним припиненням права користування попереднім житловим приміщенням.
 При цьому важливо враховувати, що відповідно до положень ст.405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним вправі користуватися цим житлом відповідно до закону. Навіть припинення сімейних відносин з власником житла не позбавляє членів його сім'ї права користування займаним приміщенням. У той же час член сім'ї власника житла втрачає право користування цим житлом у разі його відсутності без поважних причин, за загальним правилом, понад один рік.

матеріал підготовлено: 27.11.2012р.

З друкованою версією консультації можна ознайомитись в газеті "Вечерний Харьков" №134 (9958) від 29 листопада 2012 року


Автор консультації: Янишен Богдан
Дата надання консультації: 4 грудня 2012 р.
Кількість переглядів: 3609
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора
Надрукована версія в ЗМІ: перейти


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: тимчасово відсутній, член сім'ї наймача, власник житла, наймач, збереження жилого приміщення, право користування житлом, жиле приміщення

Коментарів нема