постера нет

    Правове регулювання у сфері діяльності акціонерних товариств було значною мірою трансформоване з прийняттям 13 січня 2015 року Закону України «Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо зниження відсоткової ставки для кворуму) (Далі – Закон).

     Вказана правова новація на сьогоднішній день, фактично, стала вимогою негативної практики, яка склалась у сфері функціонування акціонерних товариств, а саме практика прийняття рішень акціонерами на Загальних зборах. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» на сьогоднішній день Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками понад 60 відсотків голосуючих акцій. Вказана норма законодавства стала приводом ряду проблематичних аспектів у процесі функціонування акціонерних товариств, зокрема, при вирішення важливих для самого товариства питань.

        Так, встановлення кворуму на рівні 60 відсотків голосуючих акцій стало причиною блокування діяльності акціонерних товариств у випадку, коли певна сторона володіючи більше ніж 40% + 1 (акція) голосуючих акцій та не має бажання, наприклад, приймати рішення щодо виплати дивідендів акціонерам чи ряду важливих для інших акціонерів рішень, не з’являється на Загальних зборах, не реєструється як відповідний учасник, і як наслідок акціонерне товариство немає кворуму для вирішення певних питань.

     Новація передбачає зниження відсоткового кворуму на 10 % голосуючих акцій. Здавалося б, на перший погляд, зниження відсоткової планки незначне, проте саме таке зниження дає можливість вирішення важливих питань коли у однієї із сторін знаходиться контрольний пакет акцій, і в інтересах якої ефективне забезпечення функціонування акціонерного товариства. З однієї сторони, аналіз норми дозволяє зазначити те, що законодавець заінтересований у підвищенні ефективності діяльності акціонерних товариств, я в похідному аспекті – рості економічного сектора; з іншої сторони – в Україні досить значна кількість акціонерних товариств, в яких держава володіє контрольним пакетом акцій або меншою кількістю голосуючих акцій, тож новація спрямована і на захист державного сектору економіки.

      Дана норма вступить в законну силу за загальним правилом 1 січня 2016 року, проте для акціонерних товариств, в якому одним із акціонерів є держава вказана новація актуальна з моменту опублікування Закону.

   Зниження кворуму голосуючих акцій, необхідних акціонерному товариству для прийняття рішень є безумовно позитивним кроком на шляху удосконалення українського законодавства, окрім цього вказана новація спрямована на уніфікацію норм національного та європейського права, оскільки у більшості європейських країн кворум голосуючих акцій встановлений саме на рівні 50 відсотків.

 

 


Автор консультації: Пушинський Микола
Дата надання консультації: 28.01.2015
Кількість переглядів: 540
Написати листа автору
Соціальні мережі сторінка автора


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

Теги матеріалу: кворум, акціонерні товариства, голосуюча акція, загальні збори, 60%, 50%

Коментарів нема