постера нет

Актуальним на сьогодні є питання про правомірність перерахунків пенсій, з використанням показника середньої заробітньої плати в середньому по Україні за 2007 рік.

Оскільки, законодавство, яке передбачає і визначає, який показник при цьому повинен використовуватися дуже часто змінювалося (особливо з прийняттям рішення КС України від 22 травня 2008 року), то використання саме того коефіцієнта, який є найменшим порівняно з іншими роками, викликало значне обурення громадян. Судова ж практика наступна.

1. Ухвала ВАСУ від 10.02.2012 року, справа № К/9991/44323/11

 „... Колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що з 01 червня 2010 року позивачці здійснено перерахунок розміру пенсії у зв'язку із зміною стажу із застосуванням показника заробітної плати у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2007 рік -1197,91 грн.

       Перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України та страхового стажу регулюється статтею 42 Закону України ,,Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року № 1058, частина 4 якої передбачає, що у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу зазначені в частині 1 статті 40 цього Закону.

       Така редакція існує після визнання неконституційними змін, внесених підпунктом «б»підпункту 10 пункту 35 Розділу 2 Закону України ,,Про Державний бюджет на 2008 рік" від 28 грудня 2007 року № 107-6 визнаних такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008.

       Скасовані зміни надавали можливість перераховувати пенсію із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині 1 статті 40 Закону України ,,Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року № 1058, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

       Аналіз відновленої (діючої) норми абзацу 3 частини 4 статті 42 Закону України ,,Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року №1058 доводить що перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

       Тобто, правила частини першої статті 40 при перерахунку пенсії, застосовуються виключно з метою визначення періоду страхового стажу, за який може бути обчислена заробітна плата (дохід).

      Частина перша статті 40 передбачає, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

      Звертаючись до суду, позивачка просила про застосування при перерахунку показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки за 2009 рік.

      Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії, використовується як складова для призначення пенсії відповідно до частини 2 статті 40 Закону України ,,Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року № 1058, і є величиною постійною не змінною при перерахунку пенсії, на відміну від інших показників, які використовуються при визначенні заробітної плати (доходу) застрахованої особи для обчислення пенсії.

      Правове розуміння понять «середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України»та «показник середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка, відповідно до цього закону враховується для обчислення пенсії за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії»є різними правовими категоріями в основі цієї різності лежить, перед усім, різні економічні критерії їх визначеності, в наслідок чого ототожнювати, змішувати ці понятті не передбачається можливим.

       Відповідно до пункту 6 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються, зокрема, форми і види пенсійного забезпечення. Такими законами є Закон України «Про пенсійне забезпечення»від 5 листопада 1991 року № 1788-12 та Закон України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування»№ 1058 від 9 липня 2003 року. З огляду на зазначене та керуючись положеннями принципу законності закріпленого в статті 9 КАС України приписи постанови Кабінету Міністрів України ,,Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"   № 530 від 28 травня 2008 року не можуть застосовуватись до спірних відносин.

       Перерахунок пенсії з більш високого заробітку передбачений статтею 69 Закону України «Про пенсійне забезпечення»від 5 листопада 1991 року № 1788-12 , відповідно до якої пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсії, у тому числі за віком, не менш як два роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку, який визначається за два роки роботи підряд для призначення пенсії відповідно до статей 64-67 цього Закону.  У разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш ніж через два роки після попереднього перерахунку.

        З урахуванням зазначеного, підстави для перерахунку пенсії позивачки із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні відсутні....”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/23558471)

                                    

2. Ухвала ВАСУ від 24.02.2012 року, справа №  К/9991/43158/11

„....Колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

          У січні 2011 року ОСОБА_2 звернулася до відповідача із заявою про перерахунок пенсії по стажу і заробітку. Як вбачається з матеріалів справи управління Пенсійного фонду України в Кіровському районі міста Донецька здійснило позивачці перерахунок із стажу, в перерахунку із заробітку -відмовило. Розпорядження про перерахунок  та відмову в перерахунку пенсії позивачка не оскаржила.

       Аналіз відновленої (діючої) норми абзацу 3 частини 4 статті 42 Закону України ,,Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року № 1058 доводить що перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.

       Тобто, правила частини першої статті 40 при перерахунку пенсії, застосовуються виключно з метою визначення періоду страхового стажу, за який може бути обчислена заробітна плата (дохід).

      Звертаючись до суду, позивачка просила про застосування при перерахунку показника

       Відповідно до пункту 6 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються, зокрема, форми і види пенсійного забезпечення. Такими законами є Закон України «Про пенсійне забезпечення»від 5 листопада 1991 року № 1788-12 та Закон України «Про загальнообов'язкове пенсійне страхування»№ 1058 від 9 липня 2003 року. З огляду на зазначене та керуючись положеннями принципу законності закріпленого в статті 9 КАС України приписи постанови Кабінету Міністрів України ,,Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян"   № 530 від 28 травня 2008 року не можуть застосовуватись до спірних відносин.

.....З урахуванням зазначеного, підстави для перерахунку пенсії позивачки із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні відсутні...”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/23558528)

 

3. Ухвала ВАСУ від 15.05.2012 року, справа №  К/9991/50518/11

„...Колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

....Частиною четвертою статті 42 зазначеного Закону у редакції Закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV визначено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.

Аналіз частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV свідчить, що при перерахунку пенсії застосовується заробітна плата (дохід) пенсіонера, яку він отримував до призначення пенсії, або яку він отримував за період роботи, який є періодом страхового стажу.

Отже, частина четверта статті 42 Закону № 1058-IV не встановлює обмеження можливості працюючого пенсіонера скористатись правом на перерахунок пенсії в будь-який час після її призначення, однак містить застереження, що наступний перерахунок пенсії може бути проведений не раніш як через два роки після здійснення попереднього. При цьому під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії.

.....Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008, зокрема, положення підпункту "б" підпункту 9, підпункту "б" підпункту 10 пункту 35 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними).

Таким чином, з 22 травня 2008 року відновили дію положення частини другої статті 40 та частини четвертої статті 42 Закону № 1058-IV у первинній його редакції, які й підлягають застосуванню.

Окрім того, 28 травня 2008 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян", якою встановлено порядок перерахунку пенсій особам, які після її призначення продовжували працювати, відмінний від того порядку, який визначений частиною четвертою статті 42 Закону №1058-IV у редакції Закону від 9 липня 2003 року.

Отже, виходячи із загальних засад пріоритетності законів над іншими підзаконними нормативними актами застосуванню підлягає Закон № 1058-IV, а саме нормативні положення статті 42 цього Закону, що діяли в редакції до скасування змін, внесених за Законом України від 28 грудня 2007 року №107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", та були і залишаються чинними на момент проведення перерахунку пенсії.

Як зазначалося вище, зі змісту цих положень випливає, що під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії.

Таким чином, апеляційний суд дійшов правильного висновку про необґрунтованість позовних вимог....”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/24127622

 

Висновок

На сьогодні практика складається таким чином, що суди касаційної інстанції відмовляють громадянам у задоволенні їх вимог щодо використання коефіцієнтів за інші, ніж 2007, роки.

 
Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Дмитренко Тетяною.


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 25.07.2012
Кількість переглядів: 2595
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: перерахунок пенсії, коефіцієнт 2007 року

Коментарів нема