постера нет

Оскільки Законом України «Про соціальний захист дітей війни» даній категорії пенсіонерів було передбачено право на 30відсоткову надбавку до пенсії з 2006 року, а Рішенням Конституційного суду від 26.12.2011 року була визнана конституційною правомірність невиконання грошових виплат у звязку з фінансовим становищем держави, то при наданні допомоги дітям війни на сьогодні використовуються норми і положення визначені, передусім, постановами КМУ і бюджетним законодавством. Саме тому, судова практика склалась наступним чином.

1. Ухвала ВАСУ від 07.06.2012 року,  справа № К/9991/86020/11

„....колегія суддів вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_2 перебуває на обліку в Управлінні Пенсійного фонду України в Ленінському районі міста Дніпропетровська та відноситься до соціальної групи дітей війни.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи частково позовні вимоги, із посиланням на недоведеність з боку позивача поважності причин пропуску ним строку звернення до суду, встановленого частиною другою статті 99 Кодексу адміністративного судочинства, виходили з того, позивач має право на отримання підвищення до пенсії, передбачене статтею 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", за період з 03.05.2010 по 08.12.2010.

Колегія судів погоджується з вказаними висновками судів попередніх інстанцій з огляду на наступне.

Пунктом 17 статті 77 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", який набрав чинності з 01.01.2006, зупинено на 2006 рік дію статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни". Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", який набрав чинності з 02.04.2006, пункт 17 статті 77 виключений, стаття 110 Закону викладена у новій редакції, згідно з якою пільги дітям війни, передбачені статтею 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", запроваджуються у 2006 році поетапно, за результатами виконання бюджету у першому півріччі, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Враховуючи те, що Кабінетом Міністрів України в 2006 році так не визначено порядку виплати 30% надбавки до пенсії "дітям війни", колегія суддів вказує на обґрунтованість висновків судів першої та апеляційної інстанцій щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог позивача за 2006 рік.

У свою чергу, Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2007 №6-рп/2007 визнано неконституційним положення пункт 12 статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" щодо зупинення на 2007 рік дії статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", з урахуванням статті 111 цього Закону, згідно з якою у 2007 році підвищення дітям війни пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, відповідно до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", виплачується особам які є інвалідами, (крім тих на яких поширюється дія Закону України  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") у розмірі 50% від розміру надбавки, встановленої для учасників війни.

Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 №10-рп/2008 визнано неконституційним положення пункту 41 розділу ІІ Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", згідно з яким дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни, яка, відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", становить 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З ухваленням Конституційним Судом України рішення про визнання неконституційними положень Законів України про Державний бюджет України на 2007, 2008 роки ці норми втрачають чинність та не підлягають застосуванню з дня ухвалення рішення про їх неконституційність.

Враховуючи положення Конституції України щодо дії нормативно-правових актів у часі, положення статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" у редакції 2004 року поновили свою дію у 2007 році -з 09.07.2007, у 2008 році -з 22.05.2008, отже, право на здійснення перерахунку підвищення до пенсії у розмірах, визначених Законом України "Про соціальний захист дітей війни", мають діти війни: за 2007 рік  -з 09.07.2007  до 31.12.2007, за 2008 -з 22.05.2008 до 31.12.2008. Відповідно, у 2007 році у період із 01.01.2007 до 08.07.2007 та у 2008 році -з 01.01.2008 до 21.05.2008 положення законів про Державний бюджет на ці роки були чинними та підлягали виконанню.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" в редакції від 18.11.2004, чинній у 2009, 2010 роках, дітям війни пенсії або щомісячне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість неї, підвищується на 30% мінімальної пенсії за віком. Протягом 2009-2010 років жодних нормативно-правових актів, обмежуючих права осіб щодо нарахування соціальної допомоги як дітям війни не прийнято.

В той же час, враховуючи те, що позивачем не обґрунтовано поважності причин пропуску ним строку звернення до суду, встановленого частиною другою статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів вказує на обґрунтованість висновку судів попередніх інстанцій щодо наявності підстав для задоволення позову за період з 03.05.2010 по 08.12.2010.

Доводи касаційної скарги висновків суду апеляційної інстанції не спростовують....”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/24953343)

2. Постанова ВАСУ від 21.06.2012 року, справа № К-47883/09

„.....колегія суддів вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває на обліку в Управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва та відноситься до соціальної групи дітей війни.

...Колегія судів погоджується з вказаним висновком суду апеляційної інстанції водночас вказуючи на помилковість висновків судів апеляційної інстанції в частині не зазначення кінцевої дати виплат позивачеві та вважає за необхідне задовольнити вимоги позивача за період з 09.07.2007 року  по 31.12.2007 року з огляду на наступне.

......Враховуючи положення Конституції України щодо дії нормативно-правових актів у часі, положення статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" у редакції 2004 року поновили свою дію у 2007 році з 09.07.2007, отже, право на здійснення перерахунку підвищення до пенсії у розмірах, визначених Законом України "Про соціальний захист дітей війни", мають діти війни за 2007 рік  з 09.07.2007  до 31.12.2007.

В той же час, пунктом 41 розділу ІІ Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який набрав законної сили 01.01.2008 встановлено, що дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни. Зазначена редакція статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" діяла у період з 01.01.2008 по 22.05.2008.

Таким чином, зважаючи на те, що обставини справи судом апеляційної інстанції встановлено повно та вірно, в той же час порушено норми матеріального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення в частині не визначення позивачеві кінцевої дати періоду виплати підвищення до пенсії як дитині війни, колегія суддів вказує на наявність підстав для зміни судового рішення у вказаній частині.....”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/25185904)

3. Ухвала ВАСУ від 14.06.2012 року, справа № К/9991/58705/11

„....Касаційна скарга підлягає залишенню без задоволення з таких підстав.

Задовольняючи позов частково, суди попередніх інстанцій виходили з того, що Управління Пенсійного фонду України у Залізничному районі міста Львова в порушення статті 6 Закону про соціальний захист дітей війни безпідставно не здійснювало ОСОБА_1 нарахування щодо підвищення пенсії на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.

....У зв'язку з тим, що Управління Пенсійного фонду України у Залізничному районі міста Львова пенсії не підвищило, з метою захисту своїх прав, передбачених Законом про соціальний захист дітей війни, позивач просив зобов'язати відповідача зробити нарахування йому як дитині війни недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги за віком за 2007-2008 роки.

Проаналізувавши соціальне законодавство, яке діяло в цей період, суди правомірно та обґрунтовано задовольнили позов частково.

 .....Після прийняття Конституційним Судом України вказаного рішення знову почали діяти положення статті 6 Закону про соціальний захист дітей війни. Тобто з часу прийняття цього рішення у позивача відновилось право на підвищення пенсії на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Судами установлено, що відповідач, ігноруючи зазначені норми матеріального права, не здійснив це підвищення пенсії, чим порушив указане право позивача. Тому правильними є висновки судів першої і апеляційної інстанцій про те, що протиправною є бездіяльність відповідача щодо нездійснення підвищення пенсії в період із 9 липня по 31 грудня 2007 року.

Що стосується нарахування підвищення до пенсії за 2008 рік, то законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», зокрема підпунктом 2 пунктом 41 Розділу ІІ, були внесені зміни у статтю 6 Закону про соціальний захист дітей війни, відповідно до яких, дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) визнані неконституційними положення підпункту 2 пункту 41 Розділу ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»щодо змін, унесених до статті 6 Закону про соціальний захист дітей війни.  

         Після прийняття Конституційним Судом України вказаного рішення знову почали діяти положення статті 6 Закону про соціальний захист дітей війни в їх первинній редакції.

Таким чином, правильними є також висновки судів про те, що  протиправною є бездіяльність відповідача щодо нездійснення підвищення пенсії з 22 травня по 30 вересня 2008 року.

....Положення статті 7 Закону про соціальний захист дітей війни, якою передбачено, що фінансове забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених цим Законом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, та на яку посилається відповідач, обґрунтовуючи свою бездіяльність щодо непідвищення пенсії тим, що кошти до Пенсійного фонду України з державного бюджету не надходили, колегія суддів не бере до уваги з таких підстав.

         Статтею 88 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» установлено, що в разі недостатності виділених із Державного бюджету України коштів за бюджетними програмами, пов'язаними з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду України. Тобто цією нормою по-іншому врегульовано питання щодо фінансування забезпечення такої гарантії, як підвищення пенсії на 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. І оскільки ця норма прийнята пізніше, то вона має пріоритет над нормою, закладеною у статті 7 Закону про соціальний захист дітей війни.

         Також відсутність коштів для забезпечення виплат зазначеного підвищення до пенсії позивачу не є підставою для невиконання Пенсійним фондом України своїх зобов'язань, встановлених статтею 6 Закону про соціальний захист дітей війни.

         Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують указаних висновків судів попередніх інстанцій.

З урахуванням викладеного рішення судів першої та апеляційної інстанцій ухвалено з дотриманням норм матеріального та процесуального права, підстав для їх скасування чи зміни немає. ...”

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/24701416)

 

Висновок

На сьогодні судова практика склалася таким чином, що суди касаційної інстанції не відмовляють у задоволенні вимог громадян щодо виплати їм 30% доплати до пенсії як дітям війни лише стосовно тих періодів, коли не існувало будь-яких обмежень, доповнень чи пояснень до положень статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни”.

 
Консультацію підготовлено консультантом Юридичної клініки Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" Дмитренко Тетяною.


Ім’я автора не додане
Консультація актуальна на дату: 25.07.2012
Кількість переглядів: 3760
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: 30 відсотків, діти війни

Коментарів нема