1 березня 2013 року в м. Києві відбувся З’їзд юридичних клінік вищих навчальних закладів України, метою якого було оновлення мережі юридичних клінік та визначення орієнтирів їх подальшого розвитку.

     З’їзд юридичних клінік вищих навчальних закладів України проводив свою роботу за наступним порядком денним:
1. Звіт Голови правління Асоціації юридичних клінік України про діяльність, а також про діяльність МБФ «Фундація юридичних клінік України».
2. Реєстрація юридичних клінік як членів Асоціації юридичних клінік України.
3. Обговорення змін до Статуту Асоціації юридичних клінік України, необхідність змін у статуті МБФ «Фундація юридичних клінік України».
4. Оновлення керівних органів.
5. Визначення стратегічних напрямків розвитку юридичного клінічного руху України.
6. Напрями співпраці Асоціації з державними органами та недержавними інституціями.
7. Створення Міжвідомчої робочої групи з питань нормативно-правового регулювання юридичної клінічної освіти.

     В підсумку роботи З’їзду юридичних клінік вищих навчальних закладів України за результатами обговорення питань порядку денного було:
     - оновлено мережу юридичних клінік України;
     - визначено стратегічні напрямки розвитку юридичного клінічного руху України;
   - обрано Голову правління Асоціації юридичних клінік України – Єлова Віталія Андрійовича, адвоката, керівника юридичної клітки «Ad Astra» при юридичному факультеті Волинського держуніверситету імені Лесі Українки, 
   - сформовано правління Асоціації юридичних клінік України у складі шести осіб, до якого обрано керівника Юридичної клініки Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Янишена Віктора Петровича.


Ім’я автора не додане


Коментарів нема