Кожна людина щодня стикається із зворотом і використанням грошових коштів. Сильно засмучують ситуації, я думаю відомі кожному, коли ми позичаємо гроші, гроші не повертаються... або як в прислів'ї "Хочеш втратити друга - дай йому грошей у борг"... Тому правильніше буде документально підстрахувати цей процес.  При цьому відразу ж виникає необхідність правильно і швидко оформити відповідний документ. Розписка є за "юридичною силою" таким же документом, як і договір. Але має відрізняючу специфіку оформлення. Відмінність розписки від будь-якого іншого договору полягає в тому, що в розписці вказуються лише основні, головні юридичні факти, умови і зобов'язання сторін:
 1. "Передав -...отримав грошову суму...";
 2.  Розмір суми боргу; 
 3.  Терміни і порядок повернення боргової суми.
        У договорах, на відміну від розписки, є можливість детальніше вказувати різні умови і зобов'язання.
       Розписка не вимагає нотаріального  завірення, тому на відміну від інших договорів розписка має бути складена повністю у письмовій формі. Найбільш відповідальна особа - БОРЖНИК, зобов'язаний власноручно скласти весь текст розписки.
      
Треба бути дуже уважним при складанні розписки, оскільки правильно підписана розписка так само визначає її дійсність.  Обов'язково в кінці тексту розписки боржник власноручно повинен написати " Розписка складена мною власноручно після повного здобуття всієї вищепереліченої в ній грошової суми". Інакше - розписка може бути визнана недійсною.
       При складанні розписки боржник зобов'язаний власноручно написати дату здобуття ним грошової суми.
                                                             
                                     ЗРАЗОК РОЗПИСКИ

Я, П.І.Б. (повністю),паспорт - серія:___,номер:__,iдентифiкацiйний код:___,отриманий: "_" ____20__року,ким:__,отримав гроші в сумі :цифрами і прописом в дужках, доларів США, від П.І.Б.(повністю), паспорт - серія:__,номер:__,iдентифiкацiйний код:__, отриманий: "__"__20__року, ким:__. Данную суму грошей я отримав як борг і зобов'язався перед П.І.Б.(повністю) повернути йому дану суму боргу в повному об'ємі і негайно в строк до "__"__20__року.
В разі невиконання мною термінів і умов, вказаних в цій розписці, зобов'язався негайно в повному об'ємі і у встановлений в данній розписці термін повернення боргу, сплатити П.І.Б.(повністю) неустойку в сумі: цифрами і прописом (у дужках) доларів США.
Дана розписка складена мною власноручно після здобуття всієї вищезгаданої в ній грошової суми.   Дата здобуття боргу: "__"__20__рiк                                         Підпис (Ф.І.О.,в дужках, повністю)


Будьте уважні:
Жодні показання (підтвердження) свідків виконання будь-яких умов, вказаних в розписці, не є доказом для суду - ЛИШЕ письмова форма і текст розписки. Жодні підписи сторонніх осіб в розписці - присутніх і таких, що свідчать про виконання умов, вказаних в розписці, також не потрібні.
   
     Обов'язковою дією після виконання всіх умов, вказаних в розписці  є її знищення. Інакше жодні інші докази виконання умов розписки не будуть дійсними і законними.
     
Також, треба  знати, що дача у борг без розписки або повернення боргу (без знищення розписки), також у присутності багаточисленних свідків або з використанням аудіо або відео засобів не визнаються судом доказами в процесі цивільного судочинства, ніж письмова форма. Тобто самої розписки.

Будьте обережні:     
Термін подання до суду позовної заяви про стягнення заборгованостi по розписці, як і будь-якого іншого боргового документа, обмежений в часі і визначається трьома роками. Термін визначається не з моменту складання розписки, а з моменту  виконання умов. Тобто - з дня, коли має бути повернений борг. Невиконання одного з вказаних умов і вимог, встановлених ЦПК до  тексту і формі розписки, несе за собою її недійсність.

З вищевикладеного можемо сказати, що розписка є таким же договором, як і будь-які види договорів і відображає всі необхідні і головні зобов'язання. Відмінною рисою розписки і в той же час її перевагою є те, що вона складається в спрощеній і повністю письмовiй формі. Інший раз краще перестрахуватися і підкріпити позику вiдповiдним документом анiж  втратити грощі і  зіпсувати відношення з людьми.


Автор консультації: Конюшенко Яна
Дата надання консультації: 5.03.2013
Кількість переглядів: 2191
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (0): 0.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ

2

 1. Stalls

  Розписка не є договором. Розписка є підтвердженням існування договору позики...
  А якщо борг повертається частками? Є практика суду, яка свідчить що щоб не було пропуску строку позовної давності - слід підтверджувати кожний факт повернення часток боргу написами на розписці або окремими розписками, з підписом і позичальника і боржника. Оскільки може виникнути ситуація, що боржник, повернувши незначну суму боргу після спливу строку відмовиться від цього і заявить, що нічого не повертав, а позичальник пропустив строк давності...

  0   Спам
 2. ViP

  Консультація досить актуальна та важлива.
  Разом з тим потребує доопрацювання з точки зору правової природи, наприклад форми, співвідношення з договорами.

  +4   Спам