У наш час старій,одинокій людини приходиться інколи дуже важко,здоров’я вже не те,та і пенсія мізерна. Тому чинне законодавство врегулювало певною мірою це питання. Договір довічного утримання(догляду) є невеликою допомогою старій людині,хоча і ризиковою. Цей договір докладно розглянуто у главі 57 Цивільного кодексу України.

Спочатку розглянемо правову природу цього договору.
За договором довічного утримання(догляду) одна сторона(відчужував) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.(ст.744 ЦК України).

Договір довічного утримання(догляду) носить реальний характер. Це означає,що відчужував передає майно,а не зобов’язується передати це майно у майбутньому. З цього випливає,що даний договір є одностороннім,бо після передання майна відчужував не несе ніяких обов’язків за цим договором,а має тільки вимагати від набувача належного виконання своїх обов’язків.
За своєю спрямованістю договір довічного утримання має дві взаємопов’язані цілі, які передбачають зміну власника майна і надання послуг майнового утримання.

Форма договору довічного утримання(догляду)

Досить істотне значення має форма даного договору. За ст. 745 ЦК України :

1. договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі;
2. підлягає нотаріальному посвідченню;
3.якщо за договір довічного утримання (догляду) набувачеві передається у власність нерухоме майно,підлягає державній реєстрації.

Право власності на майно, передане за договором довічного утримання, виходячи з визначення поняття цього договору та враховуючи встановлену законодавством форму, виникає з моменту нотаріального посвідчення договору, а якщо договір підлягає державній реєстрації - з моменту реєстрації.
Відповідно до Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державна реєстрація прав власності проводиться нотаріусом.

Державна реєстрація правочинів проводиться шляхом внесення нотаріусом запису до Реєстру одночасно з його нотаріальним посвідченням.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26 жовтня 2011 р. N 1141
нотаріус,як державний реєстратор відкриває розділ Державного реєстру прав та вносить записи до Державного реєстру прав. Тобто, у зв’язку із змінами в законодавстві,тепер нотаріус і посвідчує і реєструє даний договір,а не БТІ.

Набувач до смерті відчужувача не має права продавати, дарувати, обмінювати чи передавати в заставу майно,отримане за цим договором. З метою дотримання набувачем вищезазначених обмежень,при нотаріальному посвідченні договору,нотаріусом накладається заборона відчуження такого майна (ст. 73 ЗУ про Нотаріат від 02.09.1993 № 3425-XII).

За статтею 203 ЦК України правочин має вчинятися у формі встановленій законом. Недодержання в момент вчинення правочину стороною(сторонами) цієї вимоги тягне за собою недійсність такого правочину.

Істотні умови договору довічного утримання(догляду)

1. Назва сторін договору (місце проживання або місцезнаходження, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб та ідентифікаційний код за даними ЄДРПОУ - для юридичних осіб);

2. Предмет договору довічного утримання (житловий будинок, квартира або її частина, інше нерухоме або рухоме майно яке має значну цінність);

3. Відомості про документ, що підтверджує право власності на відчужуване за договором майно(правовстановлюючий документ,технічний паспорт,довідка про кількість прописаних і мешканцях,якщо у квартирі або житловому будинку проживають неповнолітні особи має ще буди надана згода органу опіки та піклування);

4. Вартісна(експертна) оцінка майна,яке буде відчужуватися за договором.Вона необхідна для визначення суми державного мита; у випадку загибелі майна виникає необхідність знати його вартість для визначення розміру відшкодування. . При визначенні вартості рухомого майна треба виходити з тієї оцінки, що здійснюється відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року.Буде взято державне мито-1 % від експертної оцінки)

5. Розмір (вартість) та форма надання утримання та (або) догляду.По-перше, вiдчужувачу чи третій особі повинна бути надана ізольована кімната для його проживання.По-друге,це надання матеріального забезпечення: надання грошових коштів, харчування, одягу, ліків, оплата комунальних послуг,що мають надаватися ЩОМІСЯЦЯ і підлягають грошовій оцінці.По-третє, це надання допомоги.Вона може виражатися у прибиранні,пранні ,ремонті тощо.

Увага! Щоб у майбутньому уникнути непорозумінь,треба в договорі детально вказувати щодо кожного виду послуг. Наприклад,які ліки,продукти купувати,сума надання допомоги,визначення надання ритуальних послуг,вказувати в договорі періодичність надання послуг(наприклад,кожної середи і суботи)

6. Місце виконання договору. Якщо ж місце виконання не встановлено у договорі, то виконання провадиться за місцезнаходженням такого майна;

7. При укладеннi договору з метою належного його виконання мають бути чiтко встановленi права та обов’язки сторiн та інші умови, встановлені за домовленістю сторін договору (умови забезпечення виконання договору, умови та підстави припинення чи зменшення обсягу обов’язків набувача перед відчужувачем; підстави та порядок розірвання договору довічного утримання (догляду)тощо);

8. Момент виникнення права власності на майно, передане за договором. При укладенні договору довічного утримання (догляду) відносно житлового будинку, будівель, споруд нотаріус повинен роз’яснити сторонам зміст статті 120 Земельного кодексу України та зміст статей 377, 748, 754 Цивільного кодексу України; якщо договір укладається щодо земельної ділянки – зміст статті 125 Земельного кодексу України, та зазначити про це в тексті договору довічного утримання;

9. В договорі, предметом якого є рухомі цінні речі треба зазначити, що набувач несе відповідальність за збереження цих цінностей до припинення договору довічного утримання (догляду);

ДОДАТОК про ціни на послуги нотаріуса.

За відкриття розділу у Державному реєстрі нотаріус як державний реєстратор видасть квитанції на оплату через банк 119 грн.,120 грн.,68 грн.,68 грн.,34 грн.,1 грн.
Державне мито- 1 % за посвідчення договору довічного утримання(догляду)
Як державний реєстратор права власності після посвідчення договору видасть квитанції на оплату через банк- 119 грн.,120 грн.


Отже,будьте дуже уважними при укладанні даного договору. Дотримуйтесь усіх правил, бо у договорі довічного утримання(догляду) є нюанси про які треба пам’ятати для того щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.


Автор консультації: Рибка Валерія
Дата надання консультації: 25 березня 2013 р.
Кількість переглядів: 6516
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора


Оцінки консультації (12): 4.2
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: умови договору, нотаріус, форма договору, договір довічного утримання (догляд

Коментарів нема