Особливість спадкування частки у статутному капіталі ТОВ установлене у частині 5 ст.147 ЦК, в якій зазаначено,що  частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - учасника товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства.

Пленум ВСУ роз"яснив, що прийняття рішення про вступ спадкоємця учасника до ТОВ належить до компетенції загальних зборів учасників товариства.

Згідно з ч.2 ст.55 ЗУ "Про господарські товариства"  при реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв'язку    із    смертю    громадянина,    учасника    товариства, правонаступники  (спадкоємці)  мають  переважне  право  вступу  до цього товариства.   При  відмові  правонаступника  (спадкоємця)  від  вступу   до товариства з обмеженою відповідальністю або відмові  товариства  у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому  видається  у грошовій або  натуральній  формі  частка  у  майні,  яка  належала реорганізованій або ліквідованій  юридичній  особі  (спадкодавцю), вартість якої визначається на день  реорганізації  або  ліквідації (смерті)  учасника.  У  цих  випадках  розмір  статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.

Згідно з п.30 Постанови Пленуму ВСУ Про практику розгляду судами корпоративних спорів"прийняття  рішення про вступ спадкоємця (правонаступника) учасника до ТОВ (ТДВ) належить  до  компетенції  загальних  зборів учасників товариства.     При визначенні порядку і способу обчислення вартості  частини майна  товариства  та  частини  прибутку,  яку  має право отримати учасник при виході (виключенні) з ТОВ (ТДВ),  а  також  порядку  і строків   їх   виплати   господарські   суди  мають  застосовувати відповідні положення установчих документів товариства.     У випадку  неврегульованості в установчих документах вартість частини майна товариства, що підлягає виплаті, повинна відповідати вартості  чистих  активів  товариства,  що визначається в порядку, встановленому законодавством, пропорційно його частці в статутному капіталі товариства на підставі балансу, складеного на дату виходу (виключення).  Розрахунок  належної  учаснику   частини   прибутку здійснюється на дату виходу (виключення) з товариства.

     У разі,  якщо учасник не повністю вніс (не повністю  оплатив) свій  вклад  до статутного капіталу товариства,  йому виплачується дійсна вартість частки пропорційно  внесеній  (оплаченій)  частині вкладу.

Учасники товариства мають право обмежити вступ спадкоємців колишнього учасникка до товариства шляхом внесення до статуту положення про отримання згоди спадкоємцями збоку решти учасників ТОВ.

Відповідно до постанови Вищого Господарського Суду України учасник - спадкоємець 65% статутного капіталу товариства має право сликати загальні збори,голосувати за будь-які рішення з діяльності  товариства,а також вносити зміни до установчого документу.

 Аналізуючи  пп. 2 п. 1 ст. 1219 ЦК, до складу спадщини не входять права і обов’язки, нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема право на участь в товариствах, якщо інше не встановлено законом або засновницькими документами.

ПАМ"ЯТАЙТЕ!Право на отримання частини майна товариства, яка є пропорційною частці померлого учасника, зберігається за спадкоємцем і в тому випадку, коли товариство реорганізоване.

 


Автор консультації: Марина Раулець
Консультація актуальна на дату: 12.09.2014
Кількість переглядів: 1772
Адреса електоронної пошти не вказана


Оцінки консультації (2): 5.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: частка у статутному капіталі, спадкування, вклад, тов, господарські товариства, спадкодавець

Коментарів нема