Особам, які потрапили в «лабіринт» цивільного судочинства слід чітко усвідомлювати, що кінцевою ціллю вирішення їхнього правового спору являється не прийняття судом рішення на їх користь, а його безпосереднє виконання. Тобто здійснення відповідачем майнових чи немайнових зобов’язань, покладених на нього судом. Адже на практиці доволі часто складається ситуація, коли виконати прийняте на користь позивача судове рішення виявляється завданням значно важчим, ніж власне перемогти у судовому процесі.

    Більше того, правова статистика вказує на те, що близько 50 % судових рішень по цивільних справах в Україні не виконуються, що, по суті, являється однією з найгостріших проблем вітчизняної правової системи.

   Де юре, сторона що програла справу, відразу після того, як судове рішення набере законної сили, повинна виконати його добровільно. Проте, фактично, часто відбувається так, що боржник не тільки не квапиться виконувати рішення суду, а й активно протидіє стороні, яка виграла цивільну справу.

    Якщо ви потрапили у подібну ситуацію, то вам не минути інституту виконавчого провадження у цивільному судочинстві. Так само, як і судовий процес, виконавче провадження характеризують численні формальні процедури.

    Для того, аби підвищити свої шанси на якомога швидше і точне виконання рішення суду, вам слід бути ознайомленим з основними положеннями закону, що регулюють виконавче провадження в Україні.

 

Вступ рішення загального суду у законну силу

    Перш за все, у даному аспекті, слід звернути увагу на те, як і коли рішення суду набирає чинності. Рішення загального суду, якщо його не оскаржили, набирає законної сили по закінченню терміну, відведеного на його апеляційне оскарження (10 днів) якщо апеляційну скаргу не було подано.  У  разі  подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

    Виняток:

    Суд допускає негайне виконання рішень у справах про: 
1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць; 
2) присудження працівникові виплати заробітної плати,  але не більше ніж за один місяць; 
3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи,  - у межах суми  стягнення  за один місяць; 
4) поновлення    на    роботі   незаконно   звільненого   або переведеного на іншу роботу працівника; 
5) відібрання  дитини  і  повернення  її  тому,  з  ким  вона проживала; 
6) розкриття   банком   інформації,  яка  містить  банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб; 
7)  примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу.

     У всіх цих випадках рішення суду набирає законної сили одразу ж після його прийняття.

     У будь – якому разі, момент вступу судового рішення в законну силу являється і моментом, з якого воно підлягає обов’язковому виконанню. З цієї ж миті у особи з’являється право на одержання виконавчого листа (яким вам необхідно негайно скористатися, якщо ви підозрюєте, що відповідач не стане виконувати рішення суду у добровільному порядку).

 

Отримання виконавчого листа

 

   Виконавчий лист по своїй суті являється вказівкою Державній виконавчій службі (далі – ДВС) на здійснення конкретних заходів з примусу боржника до вчинення певних дій, спрямованих на виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням суду (передати майно, сплатити певну суму коштів, вчинити або утриматися від вчинення певних дій тощо). Як уже було зазначено, для того, аби отримати виконавчий лист, необхідно звернутися з заявою до суду, який ухвалив рішення по вашій справі. Суд розглядає таку заяву у десятиденний строк в судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника. Проте неявка цих сторін не перешкоджає розгляду заяви (суд може розглянути її самостійно, за відсутності однієї чи обох сторін).

    За результатами розгляду такої заяви, суд приймає ухвалу та видає виконавчий лист, приклад якого наведено нижче (для збільшення, клікніть на зображення).

 

                                                         

____________________________________________________________________________________

                                                           

                                                                  

 

Пред’явлення виконавчого листа до ДВС

     Після набрання рішенням суду законної сили у Вас є один рік для пред’явлення виконавчого листа до виконання. Для відкриття виконавчого провадження Вам слід звернутися до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з виданим судом виконавчим листом та заявою про примусове виконання рішення.

     Приклад такої заяви наведено нижче (для збільшення, клікніть на зображення).

 

                                                           

 

     Якщо рішення стосується стягнення грошових коштів, рекомендується в заяві про відкриття виконавчого провадження просити накласти арешт і заборону на відчуження всього майна боржника, що відповідає розміру боргу, - це може убезпечити вас від продажу боржником свого майна. Також, якщо ви знаєте про наявне майно боржника, то вкажіть про нього в заяві.

      Також візьміть до уваги те, що державний виконавець відмовить у прийнятті виконавчого  листа якщо сплив строк його пред’явлення до примусового виконання. У такому разі у Вас виникне право на звернення до суду з заявою про поновлення цього строку (файл - архів).

     Однак візьміть до уваги, що суд може поновити строк лише у тому разі, якщо визнає що він був пропущений з поважних причин ( наприклад, тяжка хвороба стягувача ).

    Слід зазначити, що виконавчі дії провадяться за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцем знаходження його майна. У разі ж, коли боржником є юридична особа, то виконання проводиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кількома органами державної виконавчої служби, що можуть вчиняти виконавчі дії з виконання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачу.

    Ознайомитися з місцем знаходження відділів ДВС та з’ясувати до якого з них вам необхідно звернутися ви можете на веб сайті ДВС

 

    Виконавче провадження

    Державний виконавець протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження (для збільшення, клікніть на зображення).

 

                                                           

 

Порядок здійснення та інші особливості виконавчого провадження на законодавчому рівні складають доволі об’ємну систему правових норм.

     Ось ті, найголовніші моменти, на які вам слід звернути увагу в першу чергу:

1. Законом передбачені випадки, коли вам може бути відмовлено у відкритті виконавчого провадження (зазвичай у разі допущення заявником процесуальних помилок, наприклад – пред’явлення виконавчого документу до органів ДВС не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення) ;

2. Після відкриття виконавчого провадження боржнику надається строк, для добровільного виконання судового рішення (7 днів, а у разі виконання рішення про примусове виселення – 15);

3. Примусове виконання відбувається  у разі ненадання боржником у строки,  встановлені для самостійного виконання  рішення, документального  підтвердження його повного виконання. В такому випадку державний виконавець вже на наступний день після закінчення відповідних  строків розпочинає примусове виконання рішення;

4. Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого  провадження, а з  виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк (проте слід зазначити, що строк здійснення виконавчого провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи чи оцінки майна, виготовлення технічної документації на майно, реалізації майна боржника, час перебування виконавчого документа на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації,  фізичної особи, фізичної особи - підприємця, які здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника).

    Виняток: 
    Негайному виконанню підлягають рішення:

1) про  стягнення  аліментів,  заробітної   плати   в   межах платежів,  вирахуваних за один місяць, а також про стягнення усієї суми боргу за  такими  виплатами,  якщо  рішенням  передбачено  її негайне стягнення; 
2) про поновлення на роботі чи на попередній посаді незаконно звільненого або переведеного працівника; 
3) в  інших  випадках,  якщо  негайне  виконання  передбачено законом і про це зазначено у виконавчому документі. 
 У   разі   якщо   рішення  підлягає  негайному  виконанню, державний виконавець відкриває виконавче  провадження  не  пізніше наступного робочого дня після надходження документів, зазначених у статті 17 цього Закону,  і невідкладно розпочинає  його  примусове виконання.

5. Існують випадки коли виконавче провадження може бути зупинено.

Зокрема:

1) у разі звернення державного виконавця до суду,  який видав виконавчий   документ,  із  заявою  про  роз'яснення  рішення,  що підлягає виконанню,  про відстрочку або розстрочку  виконання,  а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання; 
2) у разі прохання боржника, який проходить строкову службу у складі  Збройних  Сил  України  чи  інших   передбачених   законом військових  формувань,  якщо  рішення неможливо виконати без його участі; 
3) у разі перебування боржника на лікуванні  у  стаціонарному лікувальному  закладі,  якщо  рішення  неможливо виконати без його участі; 
4) у разі  оголошення  розшуку  боржника  -  фізичної  особи, транспортних засобів боржника або розшуку дитини; 
5) за заявою стягувача у разі його перебування у відпустці за межами населеного пункту, де він проживає;
6) у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою  сторони  суд  замінює сторону виконавчого провадження її правонаступником(на практиці необхідність такої заміни, зокрема, може мати місце у випадках, коли особа, на користь якої було видано виконавчий документ померла до його виконання, а права на предмет виконавчого провадження перейшли її спадкоємцю).

 

    Також, окремо варто наголосити на існуванні Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, де здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії. Для того, щоб швидко отримати інформацію з Реєстру, необхідно зайти до нього через головну сторінку даного сайту 

       Для доступу до інформації потрібно ввести ідентифікатор, вказаний у постанові про відкриття виконавчого провадження (зверніть увагу на наведений нище вище приклад). Копії постанови про відкриття виконавчого провадження та інші документи надсилаються стягувачу та боржникові державним виконавцем простою кореспонденцією не пізніше наступного робочого дня. Сторони можуть вільно і цілодобово шукати та переглядати усі відомості та документи свого виконавчого провадження. Це означає, що будь-яка фізична чи юридична особа, що є стороною виконавчого провадження може відстежити, які конкретно дії на даний момент були зроблені державним виконавцем у виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб) . Інформація для сторін є у вільному доступі за вищевказаною адресою.

 

     Будь-яке виявлене майно боржника повинне бути негайно арештоване державним виконавцем, у разі, якщо розмір заборгованості й вартість цього майна співвідносяться.

  З метою своєчасного й повного виконання рішень майнового характеру рекомендуємо вимагати від виконавця проведення наступних дій:

1) направлення запитів: до податкової інспекції - для визначення розміру доходів боржника і місця його роботи, чи є боржник суб'єктом підприємницької діяльності, інформації про його розрахункові рахунки; до реєстраційної палати або реєстратору держадміністрації - визначення, чи є боржник суб'єктом підприємницької діяльності, які його види діяльності й місце реєстрації; в ДАІ, службу державного технічного нагляду і бюро технічної реєстрації - для виявлення зареєстрованого за боржником автотранспорту, сільськогосподарської техніки і нерухомості; до органів місцевого самоврядування - про виділення земельної ділянки, видачу дозволу на проведення підприємницької діяльності; до органів реєстрації актів цивільного стану громадян - визначення шлюбних зв'язків з метою, в подальшому, виявлення й звернення стягнення на спільне майно подружжя; до обласного адресного бюро при УМВС - щодо адреси реєстрації боржника; до органів Пенсійного фонду і Центру зайнятості - про перебування боржника на обліку;

2) направлення до всіх центральних банківських і фінансових установ постанов про арешт грошових коштів боржника;

3) направлення письмових викликів боржника до органу виконавчої служби для надання пояснень, а у випадку ігнорування ним вимог виконавця - накладення на нього штрафних санкцій і винесення постанови про примусовий привід боржника органами УМВС;

4) перевірка майнового стану боржника за місцем його реєстрації, фактичного мешкання або знаходження його нерухомості.

 

Порядок виплати стягувачу грошових сум та передачі йому предметів, стягнених з боржника на його користь.

    Якщо боржник не виконав рішення самостійно, то державний виконавець вилучає у нього в присутності понятих предмети, зазначені у виконавчому документі, і передає їх стягувачу або його представнику, про що складає акт вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та акт передачі їх стягувачу. Ці акти складаються у трьох примірниках. Один примірник акта залишається у виконавчому провадженні, інші вручаються стягувачу та боржникові або їх представникам під розписку на першому примірнику акта.

    Щодо грошових сум, то варто зазначити, що органи ДВС мають відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках. Розрахунки з таких рахунків здійснюються тільки в безготівковій формі. Не допускаються видача та переказ стягнутих державними виконавцями сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок органу ДВС.

    У разі відсутності відомостей, яким чином проводити виплату коштів, державний виконавець повідомляє стягувача про наявність належних йому коштів та пропонує йому повідомити шляхи отримання ним коштів (через фінансові установи з обов'язковим зазначенням реквізитів для перерахування коштів або поштовим переказом із зазначенням повної адреси стягувача). Після цього не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня ознайомлення з інформацією про надходження коштів державний виконавець у разі достатності суми для покриття всіх вимог стягувача та наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів готує одне розпорядження (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу ДВС із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу ДВС. Указане розпорядження готується в двох примірниках, оригінал видається особі, відповідальній за ведення книги обліку депозитних сум, копія залишається у виконавчому провадженні.

    Зверніть особливу увагу на те, що у   разі   якщо   стягнуті  з  боржника  грошові  суми  не витребувані стягувачем протягом одного року з дня  їх  зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, ці суми зараховуються   до   Державного   бюджету   України   в   порядку, встановленому Державним казначейством України.

 

Захист прав стягувача.

    Серед прав стягувача у виконавчому проводженні слід, зокрема віділити: право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з нього виписки і копії; подавати додаткові матеріали й заявляти клопотання; брати участь у проведенні виконавчих дій; подавати усні й письмові доводи та пояснення з будь-яких питань, що виникають у процесі виконавчого провадження; залучати в рамках виконавчого провадження експерта, фахівця, перекладача та представника; клопотати про відстрочення, розстрочку або зміну способу й порядку виконання рішення, роз'яснення рішення суду; заявляти відвід державному виконавцю, експерту, фахівцю та перекладачеві; оскаржувати дії (процесуальні рішення тощо) і бездіяльність державного виконавця.

   На практиці не рідко виникає ситуація, коли посадові особи ДВС не здійснюють виконавчих дій, або ж приймають інші незаконні рішення, що у значній мірі порушують права стягувачів.
   Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної  виконавчої  служби  можуть  бути оскаржені  стягувачем до:
1. начальника  відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець;
2. керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня;
3. суду
   Варто взяти до уваги, що рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби  щодо  виконання судового  рішення  можуть  бути оскаржені сторонами до того суду, який видав виконавчий документ. Тобто попри те, що стороною спору у такому випадку виступатиме суб’єкт владних повноважень - справа не відноситиметься до відання адміністративних судів.
   За умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їхньому виконанню винні особи можуть притягатися до кримінальної відповідальності (стаття 382 ККУ).
   Насамкінець, зверніть увагу на те, що рішення  про  стягнення  коштів  з  державного та місцевих бюджетів або бюджетних  установ  виконуються  органами  Державного казначейства  України по окремій процедурі, що визначена в окремому нормативно – правовому акті, прийнятому Верховною Радою України. Суть та особливості цієї процедури будуть розглянуті у другій частині цієї статті...
 
Приклади (викладені на зовнішньому файлообміннику):
-   скарги на дії чи бездіяльність державного виконавця;
-   заяви про поновлення строку для пред’явлення виконавчого листа до виконання;
- заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні.


P.S. Частину наведених в данній статті процесуальних документів взято з матеріалів юридичної клініки. Не зупиняйтеся на півдорозі до перемоги! Адже захищаючи своє право ви сприяєте становленню права на справедливий суд у країні.

Статтю складено консультантом  юридичної клініки «НУ ЮАУ» ім. Ярослава Мудрого»  Малютою Ярославом Вікторовичем. Запитання до автора ви можете надіслати на адресу: 

e – mail:  maluita_yaroslav@ukr.net   


Автор консультації: Малюта Ярослав Вікторович
Дата надання консультації: 26.11.2012 року
Кількість переглядів: 15122
Написати листа автору
Сайт, сторінка автора
Першоджерело, інші сайти перейти


Оцінки консультації (10): 4.7
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: виконання рішення суду, виконавче провадження, державний виконавець, оскарження дій державного виконавця, виконавчий лист

Коментарів нема