Як відомо шлюбні союзи укладаються на небесах,але кожній парі,яка вирішила закріпити своє кохання офіційно і урочисто,потрібно знати ряд умов щоб не упасти з неба на землю при законному оформленні своїх відносин.
Ці умови і сам інститут шлюбних відносин встановлюються законодавством в якому закріплено що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану (ч.1 ст.21СКУ).
Тобто можна навіть сказати що шлюб це не тільки союз чоловіка та жінки,це своєрідний контракт,який укладається між трьома сторонами-чоловіком,жінкою та державою.
Карл Маркс писав, що якби шлюб не був основою сім'ї, то він так само не був би предметом законодавства, як, наприклад, дружба.
Проте раніше все було значно простіше,парам які вирішили поєднати себе шлюбними узами не потрібен був штамп в паспорті.Шлюб укладався в церковних установах,але часи змінювалися і з розвитком інституту сімейного права Римської держави більшість цивілізованих країн перейшли на шлях державної реєстрації шлюбу.На даному етапі згідно з сімейним кодексом релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану(ч.3ст.21СКУ).

Тож яким є цей хвилюючий шлях від подачі заяви в РАЦС до весілля?

Цікавою особливістю є те,що реєстрація не є обов'язковою,навпаки громадяни самостійно повідомляють державу про вступ у сімейні правовідносини.
Законодавець в свою чергу встановлює ряд таких умов які передбачені Сімейним кодексом України:
1.Шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років.
2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.
За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
3.Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.
4.Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення    попереднього шлюбу.
Проте ознайомившись з законодавством можна побачити що держава не тільки заохочує оформлення відносин але й встановлює ряд перешкод.Можна сказати що пара яка вирішила одружитись свідомо ставить себе в певні рамки,покладає на себе обов'язки виконати вимоги держави. Проте сама процедура весілля яка відбувається після формального етапу варта цього.
Отже,особи які не можуть перебувати у шлюбі між собою:
У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.
У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.
У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.
За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.
Якщо ваш шлюб в подальшому не суперечитиме наведеним вище вимогам законодавства,то можна безпосередньо перейти до реєстрації шлюбу.
Порядок реєстрації шлюбу визначений як Сімейним кодексом України, так і ЗУ ”Про державну реєстрацію актів цивільного стану”:
1. Для  державної  реєстрації  шлюбу  жінкою   та   чоловіком особисто  подається  заява  до  органу  державної реєстрації актів цивільного стану за  їх  вибором.Якщо жінка  та/або  чоловік  не  можуть через поважну причину особисто  подати  заяву  про   реєстрацію   шлюбу,   таку   заяву, нотаріально    засвідчену,    можуть   подати   їх   представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені. 
2. Наречені можуть безкоштовно відбути спеціалізований курс після того,як подадуть заяви в РАЦС. Отже це можна розглядати як додатковий сучасний етап на шляху від подачі заяви до весілля.
3. Орган  державної  реєстрації  актів  цивільного стану,  що прийняв  заяву  про  реєстрацію  шлюбу,  зобов'язаний   ознайомити наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу,  їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків, обов'язком повідомити   один  одному  про  стан  свого  здоров'я,  попередити наречених  про  відповідальність  за  приховання  відомостей   про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу. 
4.Орган державної реєстрації актив цивільного стану під час приймання заяви про реєстрацію шлюбу інформує осіб,які подають таку заяву,про можливість здійснення медичного обстеження  та за їх бажанням видає відповідне направлення.
5. Державна   реєстрація   шлюбу.Реєстрація проводиться  у  присутності нареченої та нареченого з пред'явленням для посвідчення їх особи і віку  паспортів  громадянина  України  або  паспортних  документів 
іноземця.  
 Державна  реєстрація  шлюбу  проводиться  після закінчення одного  місяця  з  дня  подання  нареченими  заяви  до РАЦС. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо 
є  безпосередня  загроза  для  життя  нареченої  або   нареченого, державна  реєстрація  шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за  бажанням  наречених  протягом одного місяця. 
   6. Про  державну  реєстрацію  шлюбу в паспортах громадянина України   осіб,  які  зареєстрували  шлюб,  робиться  відмітка  із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації.

 


Автор консультації: Турій Софія
Дата надання консультації: 11.11.2014
Кількість переглядів: 1304
Написати листа автору


Оцінки консультації (1): 4.0
Залишити відгук у ГОСТЬОВІЙ КНИЗІ
Посилання на схожі консультації:

Теги матеріалу: шлюб, порядок, РАЦС, державна реєстрація шлюбу, весілля, ДОКУМЕНТИ, медичне обстеження наречених, свадьба

1

  1. bilonozhko95@mail

    Софіє, у статті Ви зазначили: "Наречені можуть безкоштовно відбути спеціалізований курс після того,як подадуть заяви в РАЦС.". Чи можете Ви пояснити, проо який курс йде мова?

    0   Спам